utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

 

Zabiegi endoskopowe z użyciem lasera diodowego.

W Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wykonano po raz pierwszy zabiegi endoskopowe z powodu rozrostu gruczołu krokowego z użyciem lasera diodowego. Zabiegi z użyciem energii laserowej są nowocześniejszą formą leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu stercza w stosunku do klasycznej endoskopowej elektroresekcji. Przewaga tego rodzaju zabiegu polega w głównej mierze na niemal całkowitym wyeliminowaniu krwawienia śródoperacyjnego co skraca przebieg zabiegu i zmniejsza znacząco ryzyko okołooperacyjne u chorego oraz umożliwia jego wykonanie nawet u bardziej obciążonych chorobami towarzyszącymi chorych. Operowani pacjenci w dobrym stanie w krótkim czasie po zabiegu zostali wypisani do domu.

 

„ZŁOTA NAGRODA” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku.

Inicjatywa „ANGELS” pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO)  przyznała „Złotą Nagrodę” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku. Wyróżnienie jest uhonorowaniem dobrej opieki nad pacjentem z udarem mózgu, potwierdzając wysoką jakość procedur w rybnickim szpitalu. Aby uzyskać nagrodę należało spełnić kryteria obejmujące między innymi stosowanie nowoczesnej metody leczenia trombolitycznego u  chorych w ostrej fazie udaru mózgu oraz krótki czas wdrożenia procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym WSS Nr 3 w Rybniku jest pierwszym na Śląsku oraz jednym z 12 oddziałów w Polsce uhonorowanych Nagrodą Angels.


 

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SOR

W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, informujemy Państwa, iż na przestrzeni 2018r. na różnych odcinkach SOR będą trwały prace remontowo - budowlane, co może wiązać się z drobnymi uciążliwościami dla Pacjentów, związanymi z przemieszczaniem wewnątrz Oddziału oraz hałasem.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do informacji i oznakowań na SOR.

Zaś za te utrudnienia z góry przepraszamy, mając jednak nadzieję, iż po zakończeniu wszystkich prac, efekt końcowy będzie satysfakcjonujący dla wszystkich korzystających z Oddziału.

Dyrekcja Szpitala

 


Podmioty prawne i osoby fizyczne, które chcą wesprzeć Szpital mogą wpłacać darowizny na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
Wyrażamy głęboką wdzięczność za każdą pomocZakup aparatu RTG z ramieniem C.

Dla zapewnienie  wysokich standardów leczenia Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz innymi schorzeniami wymagającymi uzyskania podczas zabiegu wysokiej jakości obrazowania zakupiono nowoczesny  aparat RTG z ramieniem C. Aparat jest w pełni zautomatyzowany.
Wartość zadania opiewała na kwotę 846 417,63 zł z czego dotacja  w ramach "Programu polityki zdrowotnej p. n Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego POLKARD na lata 2017-20120" wyniosła 714 884,00 zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania "Wyposażenia/ doposażenie w mobilny aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017"- w wysokości 117 736,00 zł. Dostawcą urządzenia wyłonionym w trybie przetargu był Siemens Healthcare Sp. z o.o.

RTG ramię C

 

Remont Centralnego Bloku Operacyjnego.

Zakończono drugi etap remontu Centralnego Bloku Operacyjnego, w skład którego wchodzi siedem sal operacyjnych.
Zadanie dotyczyło "Robót ogólnobudowlanych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 - Blok Operacyjny ". Zadanie opiewało na wartość 116 850,00 zł i zostało wykonane przez FirmaP.H.U. "COMPLEX" LECH WIETRZYK z siedzibą w  44-240 Żory, ul. Owocowa 1. Do dyspozycji Pacjentów przekazano 4 wyremontowane sale operacyjnych w atrakcyjnej kolorystyce ścian.

sala operacyjna 1
magazyn
sala operacyjna 2
 


Europejski Tydzień Urologii Oddziału Urologii w Rybniku

          Podczas Europejskiego Tygodnia Urologii, który odbywał się w tym roku w ostatnich dniach września, do licznych ośrodków urologicznych w Europie i w Polsce biorących w nim udział dołączył z rozmachem także Rybnik. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku kierowany przez Dyrektor Bożenę Mocha-Dziechciarz. Patronat Honorowy nad Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku objął Prezydent Miasta Rybnika. Pomysł na realizację tego typu imprezy zrodził się z rosnącej potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych wśród mieszkańców tego blisko 140-tysięcznego miasta oraz powszechnym w Polsce problemem kolejek do specjalistów w publicznej ochronie zdrowia.

Rozpropagowanie wydarzenia wśród mieszkańców rozpoczęło się poprzez szeroko zakrojoną akcję informacyjną w mediach lokalnych. Swoistym prologiem była impreza „Celuj w zdrowie”, która odbyła się 23 września w centrum Rybnika, a polegała na promocji zdrowego stylu życia i zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Urologii. Z inicjatywy zespołu Oddziału Urologii oraz Dyrekcji WSS nr 3 w Rybniku przez cały tydzień trwającej akcji pacjenci mogli zasięgnąć bezpłatnej konsultacji urologicznej oraz bezpłatnie wykonać badanie poziomu PSA w szpitalnej Poradni Urologicznej.

W związku z powszechnym brakiem rzetelnej wiedzy na temat schorzeń urologicznych wśród społeczeństwa zorganizowano w dniu 28 września w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku sesję wykładową, którą poprowadził Ordynator Oddziału Urologii dr n. med. Andrzej Potyka. Głównymi prelegentami byli lekarze pracujący na co dzień w Oddziale Urologii w Rybniku oraz zaproszeni goście. Sesję uświetnił swoim udziałem prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz Kierownik Kliniki Urologii ŚUM w Zabrzu. Główne tematy jakie zostały poruszone to kamica układu moczowego omówiona przez dr n. med. Grzegorza Prokopowicza, nietrzymanie moczu przedstawione przez dr Krzysztofa Jopa, krwiomocz o którym mówiła dr Krystyna Młynarek oraz szeroko rozumiana tematyka chorób prostaty zaprezentowana przez dr Stanisława Wąsika.

Zwyczajem jest, że Europejski Tydzień Urologii składa się poza czysto merytorycznymi inicjatywami również z towarzyszących mu imprez kulturalno-sportowych. Stąd na zakończenie wydarzenia 30 września na Strzelnicy Sportowej MKS LOK w Rybniku odbył się piknik strzelecki dla mieszkańców Rybnika i regionu pod nazwą Uro-Gun.

Wysoka frekwencja oraz ogromne zainteresowanie Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku świadczą o dużym zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju imprezy. Stąd organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu tego typu akcji w regionie.


Nowa pracownia i karetki.

19 października br. w Szpitalu miały miejsca dwa bardzo miłe zdarzenia: oficjalne otwarcie Pracowni Angiograficznej oraz odebranie dwóch nowych karetek.

Pracownia angiograficzna posiada teraz najnowocześniejszą aparaturę, która oprócz zastosowania kardiologicznego może służyć przy zabiegach chirurgii naczyniowej.

Inwestycja został sfinansowana z większościowym udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzięki zaś wsparciu darczyńców: Gminy Rydułtowy oraz Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz dotacji Podmiotu Tworzącego nasz Szpital miał możliwość zakupu dwóch nowych karetek dla przewozu pacjentów Szpitala.

Naszym Darczyńcom w tym miejscu w imieniu swoim i naszych Pacjentów jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Doposażenie Centrum Diagnostyki

Szpital dokonał doposażenia Centrum Diagnostyki w sprzęt do endoskopii- 2 sztuk gastroskopów  typ GIF-Q165 i 2 sztuk kolonoskopów typu CF-Q165L.

Oba aparaty współpracują z naszą wieżą endoskopową, przekazując rzut obrazu. Dodatkowo zakupiona została myjka endoskopowa ETD-4 Basic wraz z zmiękczaczem wody i drukarką.
Endoskopy firmy Olympus pracują na rzecz Pacjentów z problemami gastrycznymi, celem ich diagnozowania i leczenia.
 
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl