utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w Rybniku

Komunikat Dyrekcji
W realizacji ustaleń poczynionych na spotkaniu w dniu 15.10.2018r. podpisano porozumienie
dotyczqce realizacji postulatów pozapłacowych sporu zbiorowego z 4.05.2018r.REGULAMIN STRAJKU


Komunikat Dyrekcji Szpitala

W związku z faktem odbycia się w dniu 15 października 2018r. na terenie Szpitala spotkania Strony Społecznej, znajdującej się w sporze zbiorowym, z Pracodawcą oraz Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego p. Michałem Gramatyką, informujemy, iż w trakcie tego spotkania doszło do wstępnych ustaleń związanych ze spełnieniem postulatów Strony Społecznej, dotyczących warunków pracy na Bloku Operacyjnym oraz w OIT. Pan Wicemarszałek zaprosił przedstawicieli Strony Społecznej oraz Dyrekcji Szpitala na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego, na 22 października 2018r., celem przedstawienia propozycji i możliwości finansowych Podmiotu Tworzącego - Województwa Śląskiego, w zakresie możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala w odniesieniu do roszczeń płacowych Załogi.

Ostateczne podpisanie porozumienia kończącego spór w zakresie w/w postulatów związanych z organizacją pracy, Pracodawca planuje na piątek 19 października 2018r.

W załączeniu skan zaproszenia.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 24 października 2018r. wyznaczono nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, którego tematem będzie spór zbiorowy w naszym Szpitalu.

DYREKCJA

 


Podziękowanie

 

    Dyrekcja WSS Nr 3 w Rybniku składa serdeczne podziękowania dla Fundacji mAli wspaniali

za pomoc w organizacji zbiórki z której zakupiono pomoce szkolne i komputer na oddział pediatrii.

Darowizny rzeczowe umilą pobyt a także ułatwią pracę personelowi tegoż oddziału.

 

Poniżej otrzymane sprzęty:
 • narzuta – 2 szt

 • drukarka laserowa Brother

 • art. biurowe

 • termometr bezdotykowy – 3 szt

 • zestaw komputerowy

 • waga SECA niemowlęca

 • koce 130x170 6 sztuk

 • kocyki niemowlęce 3 sztuki

 • termometry pod pachę 5 sztuk

 • pulmogain

 • pulsoksymetr klipsowy dla dzieci

 • waga kolumnowa SECA 799/220 klasa III ze wzrostomierzem legalizowana
    

Szanowni Państwo,
 
W najbliższych dniach Szpital weźmie udział we wspólnej akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - „Koperta życia”
„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.
„Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Celem projektu jest ujednolicenie karty informacyjnej, tak by w całym województwie akcja jednoznacznie się kojarzyła. Organizatorzy chcą dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób, by „Koperty życia” stały się dobrą praktyką w domach ludzi starszych.
Kopertomaty będą dostępne:
 

 • w budynku Poradni Specjalistycznych na parterze przy Rejestracji,
 • w pawilonie nr 6 na parterze,
 • przy wejściu głównym do Szpitala
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 Komunikat
W dniu 05.10.2018 r. zakończyło się referendum strajkowe w sporze zbiorowym zainicjowanym w dniu 04.05.2018 r.
Wyniki głosowania Załogi WSS Nr 3 w Rybniku przedstawiała się jak poniżej:
    1. Uprawnionych do brania udziału w referendum strajkowym 1290,
    2. Liczba biorących udział w głosowaniu pracowników    774,
    3. Liczba pobranych kart do głosowania       774,
    4. Liczba oddanych kart do głosowania        774,
    5. Liczba głosów ważnych                                773,
    6. Liczba głosów nieważnych                               1,
    7. Liczba głosów oddanych na TAK                 742,
    8. Liczba głosów oddanych na NIE                    31.

 
Europejski Tydzień Urologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

 

Oddział Urologii Naszego Szpitala po raz kolejny przyłączył się do inicjatywy pod nazwą Europejski Tydzień Urologii. To projekt, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat chorób układu moczowo-płciowego i jest realizowany przez wiele uznanych ośrodków urologicznych zarówno w Polsce, jak i całej Europie. W trakcie Europejskiego Tygodnia Urologii prowadzone są wykłady, konsultacje urologiczne, a także wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Oddział Urologii pod kierunkiem dr n.med. Andrzeja Potyki oraz przy wsparciu Pani Dyrektor Szpitala mgr inż. Bożeny Mocha-Dziechciarz czynnie przystąpił do udziału w tym wydarzeniu. W dniach 24 do 28 września w ramach Poradni Urologicznej wykonywano bezpłatne badania poziomu PSA oraz konsultacje urologiczne. 27 września w sali konferencyjnej Szpitala odbyła się seria wykładów na temat wybranych schorzeń układu – moczowo płciowego, które poprowadzili lekarze na codzień pracujący w Oddziale Urologii oraz specjalista fizjoterapii dolnych dróg moczowych dr n.med. Bartłomiej Burzyński. Obchody Europejskiego Tygodnia Urologii swym udziałem uświetnił prof.dr hab. n.med. Andrzej Paradysz, Kierownik Kliniki Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który podzielił się cennymi uwagami zarówno w trakcie wykładów jak i rozmów z pacjentami. Po zakończeniu sesji wykładowej odbyła się prezentacja Oddziału Urologii Szpitala, podczas której największym zainteresowaniem cieszyła się demonstracja sprzętu używanego do zabiegów endoskopowych.

Na zakończenie Tygodnia na Strzelnicy Sportowej MKS LOK w Rybniku odbył się piknik strzelecki dla mieszkańców Rybnika i regionu pod nazwą Uro-Gun.

Wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Urologii serdeczenie dziękujemy i zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu w kolejnych edycjach.
 
 Fundacja na Rzecz Rybnickiej Pediatrii mAli Wspaniali

Wspiera działalność lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego i pomocniczego, a przede wszystkim Pacjentów oddziału pediatrycznego szpitala w Rybniku. Ty też możesz pomóc! To łatwe, dołącz do wolontariuszy z "mAli wspaniali".
 
Komunikat Dyrekcji SP WSS nr 3 w Rybniku
 

W związku z pojawiającymi się w różnych mediach, dostępnych publicznie, informacji, dot. wynagrodzeń Pracowników Szpitala, a także wobec faktu, iż kwestia podwyżek jest przedmiotem sporu zbiorowego, toczonego w Szpitalu, który obecnie znajduje się na etapie referendum dot. możliwości przeprowadzenia strajku, Dyrekcja Szpital informuje co następuje.
Szpital nie zwarł umów cywilnoprawnych z ratownikami medycznymi, których przedmiot obejmowałby wyłącznie udzielanie świadczeń zdrowotnych z tego zakresu, których wartość godziny pracy byłaby wyceniona na 52 złote.
Szpital zawiera kontrakty cywilnoprawne z Personelem Medycznym w sytuacji gdy osoby takie nie są zainteresowane zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Naczelnym priorytetem przy zarządzaniu Szpitalem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa w udzielaniu świadczeń. Wobec deficytu pracowników o określonych kwalifikacjach na rynku pracy, Szpital jako pracodawca musi zachować elastyczność co do form zatrudniania Personelu, chcąc realizować powyższe priorytety.
W sposób zdecydowany dementujemy informacje jakoby Szpital uzyskał dodatkowe 30 mln. złotych z tytułu kontraktu zawartego z NFZ - Szpitala nie uzyskał takich kwot, zaś obecna wysokość bazowa kontraktu z NFZ jest o ok. 15 mln złotych rocznie niższa od wysokości kontraktu jaki Szpital posiadał przed wejściem do Sieci Szpitali. Wzrost kontraktu w 2018 r. wynika z jego aktualizacji pod względem wzrostu płac pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i ustawy o minimalnym wzroście płac dla pracowników medycznych.
Odnosząc się zaś do kwestii braku podwyżek w Szpitalu, pragniemy przypomnieć, że od 2009r. w Szpitalu zrealizowano następujące wzrosty wynagrodzeń.
1.    W roku 2009 miały miejsce podwyżki na warunkach:

 • lekarze 500zł do stawki zasadniczej,
 • pielęgniarki, położne, technicy medyczni 500zł do stawki,
 • reszta personelu od 200 zł do 250 zł do stawki zasadniczej.
2.  Z dniem 1 listopada 2015r. w wyniku zawartego porozumienia w dniu 9 listopada 2015r. z Zakładową Organizacją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku pielęgniarkom pracującym na Bloku Operacyjnym, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Sali Endoskopowej Urologii i Okulistyki  wzrosło wynagrodzenie zasadnicze o 10%, tj. o dodatek wypłacany do dnia 30 października 2015r. na podstawie porozumienia z dnia 10 maja 2010r. Kwota wzrostu w zależności od stawki zasadniczej wynosiła od 215,00zł brutto do 235,00zł brutto.
3. Kolejne podwyżki nastąpiły od dnia 01.04.2016r.
 • pielęgniarki /położne- 35,50 zł do stawki zasadniczej
 • lekarze (z wyłączeniem lekarzy rezydentów) 53 zł do stawki zasadniczej
 • pozostały personel 85 zł do stawki zasadniczej.

4. Pielęgniarkom/położnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 październik 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapewniono wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi w łącznej kwocie 800zł. Wypłacany w formie dodatku w okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. W okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. dodatek ten wynosił 1200zł. Od 01. 09.2018r. wartość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrosła do 1600 zł brutto wraz z pochodnymi, z czego 1100zł należy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.   
5. Od dnia 01.07.2017r. pracownicy wykonujący zawody medyczne otrzymali wzrost wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2017r.
6. Od dnia 01.10.2017r. pracownicy wykonujący zawody medyczne otrzymali wzrost wynagrodzenia w wysokości 15% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2017r.
7. Od dnia 01.10.2017r. pracownicy działów administracyjnych, gospodarczych, księgowo- finansowych posiadający wyższe wykształcenie i minimum 5 lat pracy w tut. Szpitalu stawka wynagrodzenia zasadniczego wzrosła o 200zł brutto. Pozostałemu personelowi: ordynatorom/ kierownikom oddziałów/ działów medycznych; pielęgniarkom oddziałowym/położnym oddziałowym; pielęgniarkom koordynującym/ położnym koordynującym; kierownikom działów administracyjnych, gospodarczych, finansowo- księgowych  stawka wynagrodzenia zasadniczego wzrosła  100,00zł brutto.
8. Z dniem 01.12.2017r. wszystkim rejestratorkom medycznym zwiększono stawkę wynagrodzenia zasadniczego o 100zł.
9. Z dniem 01.07.2018r. wprowadzono pracownikom wykonującym zawody medyczne wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika na dzień 30 czerwca 2018r.
10. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie opieki zdrowotnej regulującego średni wzrost miesięczny wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi ratownicy medyczni, niezależnie od formy zatrudnienia otrzymali 400zł od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. natomiast od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. o kolejne 400zł ( do poziomu 800 zł brutto  miesięcznie).
11. Wzrost płac dla pracowników niemedycznych nastąpi od 01.09.2018 r. o 100 zł.
Powyższe zestawienia nie obejmuje podwyżek wynikających z przeszeregowań na poszczególnych stanowiskach pracy, które również w okresie 2015-2018r. miały miejsce.
Wskazując na powyższe trudno zgodzić się z twierdzeniami dot. braku podwyżek w okresie od 2009r.
Komunikat

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Ministra Zdrowia p. prof. Łukasza Szumowskiego oraz Wojewody Śląskiego p. Jarosława Wieczorka podpisano umowę na dofinansowanie SOR naszego Szpitala na kwotę 443 900zł. przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Komunikat

W związku z zakończeniem procedury mediacji w ramach sporu zbiorowego wszczętego 4 maja 2018r. prowadzonego przez porozumienie czterech związków poprzez podpisanie protokołu rozbieżności, Pracodawca informuję iż nie widzi możliwości zrealizowania postulatów podwyżek wynagrodzeń dla całej Załogi Szpitala w wysokości 1200 zł brutto (wraz z ich coroczną waloryzacją o % podwyżek stawki płacy minimalnej). Ta podwyżka w skali roku wygenerowałaby dodatkowe ok. 27 milionów złotych kosztów dla Szpitala (przy rocznym kontrakcie Szpitala na poziomie 150 milionów złotych). Na te chwilę brak jest źródeł finansowania takiej podwyżki a także zwiększenia kontraktu NFZ w takiej wysokości.

Przyznanie takiej podwyżki skutkowałoby w krótkim okresie czasu doprowadzenie do załamania się finansów Szpitala, a w konsekwencji do likwidowania miejsc pracy.

Zaproponowana przez Pracodawcę podwyżka (obok ustawowych wzrostów wynikających ze zmiany ustawy o działalności leczniczej, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych, podwyżek przewidzianych dla ratowników medycznych) w wysokości 100 zł dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, 200 zł dla pozostałego personelu medycznego oraz 150 zł dla pozostałych pracowników, która opiewała na realne możliwości Pracodawcy nie została przyjęta przez Stronę Społeczną.

W związku z powyższym po Stronie Społecznej pozostają dalsze kroki dotyczące zarówno sporu zbiorowego jak i w dalszej perspektywie funkcjonowania Szpitala

Dyrekcja SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.


 

Zabiegi endoskopowe z użyciem lasera diodowego.

W Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wykonano po raz pierwszy zabiegi endoskopowe z powodu rozrostu gruczołu krokowego z użyciem lasera diodowego. Zabiegi z użyciem energii laserowej są nowocześniejszą formą leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu stercza w stosunku do klasycznej endoskopowej elektroresekcji. Przewaga tego rodzaju zabiegu polega w głównej mierze na niemal całkowitym wyeliminowaniu krwawienia śródoperacyjnego co skraca przebieg zabiegu i zmniejsza znacząco ryzyko okołooperacyjne u chorego oraz umożliwia jego wykonanie nawet u bardziej obciążonych chorobami towarzyszącymi chorych. Operowani pacjenci w dobrym stanie w krótkim czasie po zabiegu zostali wypisani do domu.

 

„ZŁOTA NAGRODA” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku.

Inicjatywa „ANGELS” pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO)  przyznała „Złotą Nagrodę” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku. Wyróżnienie jest uhonorowaniem dobrej opieki nad pacjentem z udarem mózgu, potwierdzając wysoką jakość procedur w rybnickim szpitalu. Aby uzyskać nagrodę należało spełnić kryteria obejmujące między innymi stosowanie nowoczesnej metody leczenia trombolitycznego u  chorych w ostrej fazie udaru mózgu oraz krótki czas wdrożenia procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym WSS Nr 3 w Rybniku jest pierwszym na Śląsku oraz jednym z 12 oddziałów w Polsce uhonorowanych Nagrodą Angels.


 

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SOR

W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, informujemy Państwa, iż na przestrzeni 2018r. na różnych odcinkach SOR będą trwały prace remontowo - budowlane, co może wiązać się z drobnymi uciążliwościami dla Pacjentów, związanymi z przemieszczaniem wewnątrz Oddziału oraz hałasem.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do informacji i oznakowań na SOR.

Zaś za te utrudnienia z góry przepraszamy, mając jednak nadzieję, iż po zakończeniu wszystkich prac, efekt końcowy będzie satysfakcjonujący dla wszystkich korzystających z Oddziału.

Dyrekcja Szpitala

 


Podmioty prawne i osoby fizyczne, które chcą wesprzeć Szpital mogą wpłacać darowizny na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
Wyrażamy głęboką wdzięczność za każdą pomocZakup aparatu RTG z ramieniem C.

Dla zapewnienie  wysokich standardów leczenia Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz innymi schorzeniami wymagającymi uzyskania podczas zabiegu wysokiej jakości obrazowania zakupiono nowoczesny  aparat RTG z ramieniem C. Aparat jest w pełni zautomatyzowany.
Wartość zadania opiewała na kwotę 846 417,63 zł z czego dotacja  w ramach "Programu polityki zdrowotnej p. n Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego POLKARD na lata 2017-20120" wyniosła 714 884,00 zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania "Wyposażenia/ doposażenie w mobilny aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017"- w wysokości 117 736,00 zł. Dostawcą urządzenia wyłonionym w trybie przetargu był Siemens Healthcare Sp. z o.o.

RTG ramię C

 

Remont Centralnego Bloku Operacyjnego.

Zakończono drugi etap remontu Centralnego Bloku Operacyjnego, w skład którego wchodzi siedem sal operacyjnych.
Zadanie dotyczyło "Robót ogólnobudowlanych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 - Blok Operacyjny ". Zadanie opiewało na wartość 116 850,00 zł i zostało wykonane przez FirmaP.H.U. "COMPLEX" LECH WIETRZYK z siedzibą w  44-240 Żory, ul. Owocowa 1. Do dyspozycji Pacjentów przekazano 4 wyremontowane sale operacyjnych w atrakcyjnej kolorystyce ścian.

sala operacyjna 1
magazyn
sala operacyjna 2
 


Europejski Tydzień Urologii Oddziału Urologii w Rybniku

          Podczas Europejskiego Tygodnia Urologii, który odbywał się w tym roku w ostatnich dniach września, do licznych ośrodków urologicznych w Europie i w Polsce biorących w nim udział dołączył z rozmachem także Rybnik. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku kierowany przez Dyrektor Bożenę Mocha-Dziechciarz. Patronat Honorowy nad Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku objął Prezydent Miasta Rybnika. Pomysł na realizację tego typu imprezy zrodził się z rosnącej potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych wśród mieszkańców tego blisko 140-tysięcznego miasta oraz powszechnym w Polsce problemem kolejek do specjalistów w publicznej ochronie zdrowia.

Rozpropagowanie wydarzenia wśród mieszkańców rozpoczęło się poprzez szeroko zakrojoną akcję informacyjną w mediach lokalnych. Swoistym prologiem była impreza „Celuj w zdrowie”, która odbyła się 23 września w centrum Rybnika, a polegała na promocji zdrowego stylu życia i zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Urologii. Z inicjatywy zespołu Oddziału Urologii oraz Dyrekcji WSS nr 3 w Rybniku przez cały tydzień trwającej akcji pacjenci mogli zasięgnąć bezpłatnej konsultacji urologicznej oraz bezpłatnie wykonać badanie poziomu PSA w szpitalnej Poradni Urologicznej.

W związku z powszechnym brakiem rzetelnej wiedzy na temat schorzeń urologicznych wśród społeczeństwa zorganizowano w dniu 28 września w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku sesję wykładową, którą poprowadził Ordynator Oddziału Urologii dr n. med. Andrzej Potyka. Głównymi prelegentami byli lekarze pracujący na co dzień w Oddziale Urologii w Rybniku oraz zaproszeni goście. Sesję uświetnił swoim udziałem prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz Kierownik Kliniki Urologii ŚUM w Zabrzu. Główne tematy jakie zostały poruszone to kamica układu moczowego omówiona przez dr n. med. Grzegorza Prokopowicza, nietrzymanie moczu przedstawione przez dr Krzysztofa Jopa, krwiomocz o którym mówiła dr Krystyna Młynarek oraz szeroko rozumiana tematyka chorób prostaty zaprezentowana przez dr Stanisława Wąsika.

Zwyczajem jest, że Europejski Tydzień Urologii składa się poza czysto merytorycznymi inicjatywami również z towarzyszących mu imprez kulturalno-sportowych. Stąd na zakończenie wydarzenia 30 września na Strzelnicy Sportowej MKS LOK w Rybniku odbył się piknik strzelecki dla mieszkańców Rybnika i regionu pod nazwą Uro-Gun.

Wysoka frekwencja oraz ogromne zainteresowanie Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku świadczą o dużym zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju imprezy. Stąd organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu tego typu akcji w regionie.


Nowa pracownia i karetki.

19 października br. w Szpitalu miały miejsca dwa bardzo miłe zdarzenia: oficjalne otwarcie Pracowni Angiograficznej oraz odebranie dwóch nowych karetek.

Pracownia angiograficzna posiada teraz najnowocześniejszą aparaturę, która oprócz zastosowania kardiologicznego może służyć przy zabiegach chirurgii naczyniowej.

Inwestycja został sfinansowana z większościowym udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzięki zaś wsparciu darczyńców: Gminy Rydułtowy oraz Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz dotacji Podmiotu Tworzącego nasz Szpital miał możliwość zakupu dwóch nowych karetek dla przewozu pacjentów Szpitala.

Naszym Darczyńcom w tym miejscu w imieniu swoim i naszych Pacjentów jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Doposażenie Centrum Diagnostyki

Szpital dokonał doposażenia Centrum Diagnostyki w sprzęt do endoskopii- 2 sztuk gastroskopów  typ GIF-Q165 i 2 sztuk kolonoskopów typu CF-Q165L.

Oba aparaty współpracują z naszą wieżą endoskopową, przekazując rzut obrazu. Dodatkowo zakupiona została myjka endoskopowa ETD-4 Basic wraz z zmiękczaczem wody i drukarką.
Endoskopy firmy Olympus pracują na rzecz Pacjentów z problemami gastrycznymi, celem ich diagnozowania i leczenia.
 
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl