utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w Rybniku
WSPARCIE DLA SZPITALA
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku otrzymał od Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wsparcie w postaci 2 sztuk respiratorów paraPAC plus 310 w ramach akcji społecznej inicjowanej przez Caritas Polska #WdzieczniMedykom oraz Fundacji JSW „Ratujemy życie – respiratory dla szpitali w regionie". Respiratory te to urządzenia służące do ratowania zdrowia i życia niemowląt, dzieci i dorosłych. Mogą być wykorzystywane zarówno w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jak i w transporcie wewnątrz- i zewnątrzszpitalnym. Dzięki tym urządzeniom może być prowadzona między innymi wentylacja zastępcza, terapia tlenowa, PEEP (dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe) oraz CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych).
Dziękujemy za wsparcie dla wszystkich Podmiotów zaangażowanych w ten projekt.    
 
W dniu 23 lipca b. r. Fundacja PGE Energia Ciepła uroczyście przekazała na rzecz WSS Nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 95 tysięcy złotych. Ofiarowana kwota przeznaczona zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników szpitala związanych z epidemią COVID-19, tj. specjalistycznych maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, odczynników i testów. Fundacja doskonale rozumiejąc potrzeby zdrowotne regionu celnie i skutecznie wspomaga lokalną społeczność za co w imieniu Szpitala, Personelu a także Pacjentów składam serdeczne podziękowanie.
Bożena Mocha-Dziechciarz.
(Na zdjęciu Pan Przemysław Kołodziejczak - Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła SA, oraz Pani Wioletta Czemiel-Grzybowska - Prezes PGE GiEK SA w Bełchatowie).
 
 
Komunikat.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej będą udzielane
telefonicznie (tel. 324291952) od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00-14:00 osobom
upoważnionym do uzyskiwania informacji.
Dostarczanie i odbiór rzeczy osobistych pacjenta będzie codziennie w godz. od 14:00-16:00
w pawilonie nr 6 przy portierni po telefonie do punktu pielęgniarskiego (tel. 324291866).KOMUNIKAT

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zwraca się z uprzejmą prośbą do pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), aby korzystali z elektronicznego składania wniosków poprzez stronę internetową Szpitala.
Bezpośredni link: UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wypełniony zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: kancelaria@szpital.rybnik.pl lub pocztą na adres Szpitala – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.


 Informacja dotycząca pracy Bloku Porodowego.

 

Dyrekcja Szpitala wraz z zespołem Oddziału położniczo-ginekologicznego informuje, że pomimo panującej pandemii, odbywają się porody z osoba towarzyszącą- tzw „porody rodzinne”, porody w znieczuleniu zewnatrzoponowym oraz cięcia cesarskie.

 

Mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego zapewniamy możliwość odbywania porodów rodzinnych z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków :

 

1. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej

2. Osoba towarzysząca podczas porodu zostaje przebrana w strój zapewniający ochronę epidemiologiczną oraz przez cały okres obecności posiada założoną maskę i rękawiczki.

3. Dopuszczalna jest obecność tylko jednej osoby towarzyszącej, która wraz z rodzącą przebywa w osobnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

4. Osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od momentu rozpoczęcia porodu, opuszcza blok porodowy po maksymalnie dwóch godzinach po zakończeniu porodu.

5. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym


 Komunikat do świadczeniobiorców z zakresu rehabilitacja.
Szanowni Państwo!
Dyrekcja Szpitala informuje, iż bacznie obserwuje sytuację epidemiologiczną w mieście Rybnik i powiecie rybnickim.
W najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność lecznicza w pełnym zakresie dotycząca rehabilitacji stacjonarnej i dochodzącej a także kardiologicznej i w ramach KOS ZAWAŁ. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

 

 
 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz uruchomionymi środkami z budżetu Państwa a także Regionalnego Programu Operacyjnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Szpital uzyskał akceptację co do sposobu wydatkowania kwoty 10 221 000 zł, zarówno Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Panem Jakubem Chełstowskim i Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Środki te przyznane w ramach projektu RPO WSL dot. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia “Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego” zostaną spożytkowane na niżej wymienione doposażenie Szpitala- wg listy rekomendowanej przez MZ:
Respiratory stacjonarne – 8 szt.,
Respiratory transportowe – 2 szt.,
Urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem – 13 szt.,
Aparat do prowadzenia terapii ECMO – 1 szt.,
Ssaki elektryczne – 8 szt.,
Inhalatory ultradźwiękowe – 6 szt.,
Centrala monitorująca z kardiomonitorami w systemie bezprzewodowym 4 zestawy,
Łóżka intensywnego nadzoru z wyposażeniem i materacem przeciwodleżynowym – 8 szt.,
Pompy infuzyjne przepływowe – 40 szt.,
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 40 szt.,
Wózki reanimacyjne z defibrylatorami – 3 szt.,
Bronchoskop – 1 szt.,
Aparat USG – 2 szt.,
Komora laminarna mikrobiologiczna dla Laboratorium – 2 szt.,
Komora laminarna dla Laboratorium – 1 szt.,
Izolator transportowy do transportu zakażonego pacjenta wewnątrz Szpitala oraz w środkach transportu – 5 szt.,
Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 - 1 komplet,
Preparaty do dezynfekcji rąk - 10 000 szt.,
Montaż systemów zamkniętych do dezynfekcji rąk – 800 szt.,
Preparaty do dezynfekcji powierzchni – 1 zestaw,
Myjnie-dezynfektory – 25 szt.,
Zamgławiacz pomieszczeń i środków transportu – 2szt.,
Sterylizator parowy – 1 szt.,
Autoklaw plazmowy – 1 szt.,
Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 szt.,
Myjnia do butów operacyjnych – 1 szt.,
Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.,
Zakup środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów do ograniczenia epidemii koronawirusa do dnia 17.04.2020 r.

Pojawienie się epidemii koronawirusa znacząco zwiększyło dodatkowe obostrzenia dot. warunków sanitarno-higienicznych oraz organizacyjnych, co wiąże się z dużym wzrostem zużycia środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów. W związku z tym, z przekazanej kwoty Szpital wyda kwotę 1 642 504 zł na odczynniki i testy do badań w kierunku SARS-COV-2, co zapewni pełne wykorzystanie aparatu do tych badań.
Realizacja w/w zakupów już się rozpoczęła a jej finalizacja w znaczący sposób poprawi jakość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z diagnostyką i leczeniem osób zakażonych koronawirusem oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego. Wyrażamy wdzięczność za inicjatywę i skuteczność działania dla Zarządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego a także dbanie o podmioty medyczne działające na terenie naszego Województwa.


 

DARCZYNCY SPZOZ WSS NR 3 w Rybniku - aktualizacja na dzien 20.11.2020 r.
Darczynca Przedmiot darowizny Wartosc
  darowizny  
Ecol Sp. Z o.o. plyn do dezynfekcji (1 250 l.), srodki pieniezne 30 000,00
Kaizen R. Barzenc, R. Maszaro Sp.j. mleko naturalne 0,25 l (2 430 szt.) -
GAMA Anna Barzenc jogurty naturalne (8 400 szt.), kefiry naturalne (8 400 szt.) -
Fundacja Przedsiebiorczy Polacy posilki -
Ministerstwo Zdrowia urzadzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE (1 szt) 36 180,00
Slaski Urzad Wojewódzki- Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen Nocospray (1 szt.), srodek do dezynfekcji (160 l.) -
Ministerstwo Zdrowia kardiomonitor z modulami 21 728,15
Jednostki OSP Miasta Rybnika oraz Powiatu Rybnickiego woda mineralna (20 000 but.) koce (ok. 550 szt.), lunch boxy (2 800 szt), kubki (55 000 szt.) poduszki typu jasiek (253 szt), sztucce jednorazowe, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, woda w opakowaniach 5l, miseczki jednorazowe, kubki do kawy -
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. system termowizyjny do pomiaru temperatury ciala, maseczki FFP2 (5 000 szt.), maseczki chirurgiczne materialowe (10 000 szt.) -
Ipsen Poland Sp. z o.o. srodki pieniezne 3 000,00
Fundacja Siepomaga rekawiczki, maseczki chirurgiczne,czepki,ochraniacze na obuwie,kombinezony ochronne,przylbice, rekawice diagnostyczne, maski typu FFP2 10 813,78
Slaski Urzad Wojewódzki w Katowicach kombinezony, maski, gogle, maseczki chirurgiczne, srodki dezynfekcyjne, kombinezony, maski typu FFP2/FFP3, przylbice ochronne, maski pelnotwarzowe z filtrem 61 498,12
Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik maseczki 2 100,00
Stowarzyszenie Pomagajmy - Razem Razniej mydlo 5 litrowe (7 szt.), plyn do dezynfekcji, plyn do mycia toalet (7szt.), maseczki chirurgiczne (250 szt.), maseczki z wkladem medycznym szyte z wlókniny i bawelny (350 szt.), rekawiczki jednorazowe (28 op.), przylbice ochronne (20 szt.), kombinezony wielokrotnego uzytku (3 szt.), przescieradlo jednorazowe, opatrunek medyczny (5 szt.) -
3D Gence Sp. z o.o. przylbice 4 649,40
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rybnik srodki pieniezne 5 000,00
Urzad Miasta Rybnika srodki pieniezne na zakup sprzetu 816 000,00
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. srodki pielegnacyjne do rak 1 617,26
Tradex Michal Gasiorowski Kutyla mydla antybakteryjne 150,00
Karasu Tuncay Karasu napoje 1 440,00
Decathlon Sp. z o.o. poduszki, okulary, napoje, batony, termos, spiwory, klapki 1 483,79
Ochotnicza Straz Pozarna w Kamieniu maski, rekawiczki, woda mineralna, mydlo, papier toaletowy 2 961,50
Pro4MED Sp. z o.o przewóz srodków ochrony osobistej, plynów do dezynfekcji 1 000,00
AK DESIGN Aleksander Kadziela maseczki 2 100,00
Sk Fresh sp. zoo Bartlomiej Krupa posilki dla persolnelu medycznego 18 000,00
Miroslaw Michalewski przylbice druk 3D 200,00
Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy maseczki (4 000 szt.), przylbice (50 szt.), plyny do dezynfekcji (20 l.), jednorazowy kombinezon ochronny (100 szt.), wyrób sportowy maska powierzchniowa do snorkelingu (20 szt.) indywidualne pakiety ochrony osobistej 35 066,36
Martex sp. zoo art. spozywcze 3 000,00
Leon sp. zo.o udostepnienie lacza i zwiekszonej przepustowosci -
GCAUTOGAZ s.c Piotr Cielecki, Lidia Gacek przylbice druk 3D 2 400,00
F.H.U Politech Kamil Dziadczyk ozonowanie karetek 1 000,00
Organizacja Zakladowa NZSS Solidarnosc KWK Chwalowice sprzet Agd 3 000,00
Kolo Lowieckie "Odyniec" darowizna pieniezna 1 000,00
Castorama Polska Sp. z o.o. maseczki, przylbice, plyny do dezynfekcji 6 324,00
AKSEL Sp. z o.o. kamery FOCUS66 777,31
Polska Grupa Górnicza spólka akcyjna kamera termowizyjna 3 150,00
Polstage Sp. z o.o. maseczki 2 091,00
Politechnika Slaska Katedra Informatyki Przemyslowej przylbice (26 szt.) 223,86
Fundusz Górnoslaski S.A. Katowice woda mineralna, maseczki, maski FFP, kombinezony, przylbice, fartuchy, czepki, ochronniki na obuwie, rekawice lateksowe, rekawice nitrylowe -
Huhtamaki Foodservice Poland naczynia jednorazowe -
Spóldzielnia Socjalna "Szkrabkowo" plyn do dezynfekcji, mydlo, rekawiczki, reczniki papierowe, woda mineralna, koce -
Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych pieluchomajtki, kremy, kosmetyki 925,48
Pamapol S.A. posilki 8 165,58
Cafe Chopin, Izba Rzemieslnicza oraz Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci kawa (50 kg) -
Ministerstwo Zdrowia rekawice diagnostyczne 1 744,20
Devil Design Ryszka Mateja przylbice ochronne 2 000,00
Biogen Poland maseczki chirurgicze, rekawice diagnostyczne na potrzeby O. Neurologicznego z Pododdzialem udarowym 6 290,40
Servier Polska Services Sp.z o.o. maseczki chirurgczne na potrzeby O. Chorób Wewn. II 3 328,00
Suport Sp.z o.o. przylbcie 2 000,00
Agencja Rezerw Materialowych maski chirurgiczne, rekawice, przylbice, srodki dezynfekcyjne 155 596,00
Spartanie dzieciom rekawiczki 108,11
Komenda Miejska Policji spirytus 787,05
Leroy Merlin okulary ochronne,kurtyny,kombinezony 891,10
ZZRG o/KWK JANKOWICE przylbice ochronne 5 166,00
Balton Sp. z o.o. maseczki (2 000 szt.) -
MORAJ Sp. z o.o. Sp. komandytowa srodki ochrony osobistej 3 801,22
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. zele antybakteryjne, przylbice ochronne 2 133,07
Stowarzyszenie "Slaskie Perly" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8 269,50
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8 269,50
Slaska Izba Lekarska maseczki (3 800 szt.), gogle (380 szt.), przylbice (380 szt.), maski FFP (3 800 szt.), kombinezony (380 szt.) -
Politan Sp. z o.o. maseczki, rekawiczki, plyn do dezynfecji, worki na smieci, plyn do mycia podlóg, filizanki na cieple napoje 4 126,00
Amed Biuro Techniczno-Handlowe srodki pieniezne 500,00
Slaskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. srodki pieniezne 3 500,00
Zbiórka pieniezna przy pomocy portalu internetowego "zrzutka.pl" srodki pieniezne 18 150,00
Salus International Sp. z o.o. srodki do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, maski FFP2 5 620,00
MEDISEPT Sp. z o.o. srodki do dezynfekcji i mycia -
Przedsiebiorstwo Odziezowe Lazar maseczki 2 091,40
Gmina Jejkowice srodki pieniezne na zakup urzadzen do wysokoprzeplywowej terapii tlenem 20 000,00
Fundacja TAURON, Fundacja Oko w Oko z Rakiem maseczki (5 000 szt.) -
Fundacja "POLSAT" maski (2 000 szt.), plyny do dezynfekcji (110 l.), przylbice (320 szt.), kombinezony (1 000 szt), gogle (500 szt.) -
DMS Sp. z o.o. art. spozywcze -
Adamed Pharma S.A. maseczki (5 000 szt.) -
Ustronianka  Sp. z o.o. napoje (1 020 szt.) -
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. przylbice ochronne (35 szt.), plyn do dezynfekcji (40 l.), pólmaseczki FFP2 (40 szt.) 3 754,35
PZU Zycie S.A. rekawiczki nitrylowe -
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. srodki ochrony osobistej -maseczki przylbice, rekawiczki nitrylowe (20 kompletów) 2 388,00
RAFCAR Auto-Czesci srodki do dezynfekcji powierzchni 1 220,00
P.P.H.U. POLIPACK S.J. pudelka i pokrywki apteczne 830,00
Fundacja JSW / Caritas Polska respirator ratowniczy (2 szt.) 64 735,20
Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o srodki pieniezne 2 000,00
PZU Pomoc S.A. srodki pieniezne 30 465,38
FADO Sp. z o.o. maski ochronne na twarz - przylbice (320 szt.) -
FX International Sp. z o.o. oslony na twarz N950 (100 szt.), kombinezony ochronne (10 szt.) 4 650,00
LAMELA Sp. z o.o. Spólka Komandytowa przylbice (1 000 szt.) -
Allergan Sp. z o.o. maseczki (500 szt.) -
Starostwo Powiatowe w Rybniku srodki pieniezne 30 000,00
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. system termowizyjny do pomiaru temperatury ciala, maseczki FFP2, maseczki chirurgiczne materialowe 148 475,79
PGE Energia Ciepla S.A. srodki pieniezne 95 000,00
Fundacja "POLSAT" drukarki (2 szt.), myjnia dezynfektor STEELCO 21 044,95
Fundacja ECOGITOHELP kanistry 5000 ml biale z przeznaczeniem na srodki do dezynfekcji (200 szt.), materialy wykonczeniowe do Poradni okulistycznej przeniesionej w zwiazku z COVID19 (223 szt.), odkurzacz pioracy Karcher Puzzi 8/1 (1 szt.) oraz odkurzacz przemyslowy WD3 (1 szt.), termometry bezdotykowe elektroniczne na podczernien DET-306 (3 szt.), lampy czolowe bezprzewodowe typu Clar LED-owa na przylbicy ochronnej wysokosci 240 mm (2 szt.), Duodenoskop TJF-160R (1 szt.), transport srodków ochrony osobistej przed COVID19 (20 szt.), wymazy z dojazdem do pacjenta (75 szt.), zestaw komputerowy z monitorem (1 szt.), kombinezony (22 szt.), ochraniacze na obuwie (150 szt.), maseczki ochronne KN95 (20 szt.), gogle ochronne 3 M (2 szt.) -
Ministerstwo Zdrowia analizator immunofluorescencyjny, testy COV 05 (3 000 szt.) -
Osoby prywatne srodki pieniezne 12 900,00
Dziekujemy wszystkim firmom i osobom prywatnym za kazda pomoc finansowa i rzeczowa, ale takze za mile gesty i slowa.


.

WYKAZ PUNKTÓW POBRAŃ

WYKAZ PUNKTÓW POBRAŃ - stan na dzień 30.09.2020
L.P. OW NFZ nazwa podmiotu adres miejsca punktu pobrań Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz Godziny przyjmowania pacjentów
1 Śląski Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Kłobuck 42-100 ul. 11 Listopada 5C 34 317 28 61 08:00-12:00
2 Śląski Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra 796 208 453 07:30-12:00
3 Śląski Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Cieszyn 43-400 Bielska 4 33 854 92 00 wew. 875 11:00-13:00
4 Śląski Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Świętochłowice, 41-605, ul. Chorzowska 36/38 660 740 575 PN-PT 14:45-19:00 oraz SB-ND i święta 13:45-18:00
5 Śląski Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Sosnowiec, 41-219, ul. Zegadłowicza 3 32 413 06 57 08:00-12:30
6 Śląski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Katowice, 40-052, ul.Głowackiego 10 32 782 73 47 09:00-13:30
7 Śląski Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gliwice, 44-100, ul. Zygmunta Starego 20 516 009 222 09:00-11:00
8 Śląski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Chorzów, 41-500, ul. Strzelców Bytomskich 11 786 928 912 10:00-12:00
9 Śląski Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tychy, 43-100, ul.Edukacji 102 32 325 52 03 08:00-11:00; 16:00-18:00
10 Śląski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie Częstochowa, 42-200, ul. Aleja Pokoju 44 601 960 620 14:00-16:00 - do dnia 30.09.2020; 09:00-13:00 - od dnia 01.10.2020
11 Śląski Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Knurów, 44-190, ul. Niepodleglości 8 518 802 710 PN-PT 14:00-16:00, SB-ND 7:30-9:30
12 Śląski Szpital Powiatowy w Zawierciu Zawiercie, 42-400, ul. Miodowa 14 32 674 02 93; 32 674 02 89. 08:00-12:05
13 Śląski Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 44-300, ul. 26 Marca 51 511095235, 32 459 17 75 07:30-10:30
14 Śląski Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Rydułtowy, , 44-280 , ul. Plebiscytowa 47 511095235, 32 459 17 75 07:30-10:30
15 Śląski Szpital Chorób Płuc w Orzeszu Orzesze, 43-180, ul Gliwicka 20 517 969 689 12:00-14:00
16 Śląski Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk Katowice, ul. Paderewskiego 32c, parking Laboratorium Centralnego Diagnostyka Sp. z o.o., wjazd od ul. Sikorskiego 667 870 676 PN-PT 10:00-12:00, SB-ND 08:00-10:00
17 Śląski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Myszków, 42-300, ul. Aleja Wolności 29 34 315 82 18 07:30-12:00
18 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. Sosnowiec, 41-208, ul. Wojska Polskiego 8A (na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego) 32 506 50 86 PN-ND 07:00-11:15, dodatkowo w dwa dni tygodnia WT i CZW 18:00-20:00
19 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. Katowice, 40-600, ul. Tadeusza Kościuszki 229 (przy wjeździe do Centrum Handlowego Libero w Katowicach od strony ul. Kolejowej) 32 506 50 86 11:00-15:15
20 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Bielsku-Białej) Bielsko-Biała, 43-300, Parking Miejski, ul. Władysława Broniewskiego (naprzeciw PSS Społem "Jurand") 32 506 50 86 06:00-10:15
21 Śląski Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Pyskowice, 44-120, ul. Szpitalna 2 663 101 236 PN-PT 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00 SB-ND: 10:00-14:15
22 Śląski Szpital Powiatowy w Pszczynie Pszczyna, 43-200, ul. Antesa 11 32 214 83 10 wew. 238 07:00-11:30
23 Śląski Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie, 41-100, ul. 1-go Maja 9 32 228 30 30 wew. 235 12:00-17:00
24 Śląski MZOZ Vito-Med. Sp. z o.o. Gliwice, 44-100, ul. Radiowa 2 793 600 112 09:00-11:00
25 Śląski CENTRUM MEDYCZNE FEMINA KAPUŚNIAK WALECZEK SPÓŁKA JAWNA Katowice, 40-703, Kłodnicka 23 575 100 192, 883 311 176 06:00-09:00; 18:00-20:00
26 Śląski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o Tarnowskie Góry, 42-600, ul. Lipowa 3, 726 600 055 PN-PT 12:00-14:00 SB-ND: 16:00-18:00
27 Śląski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Lubliniec, 42-700,
ul. Grunwaldzka 9
735 208 039 13:00-15:00
28 Śląski Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Żory, 44-240, ul. Dąbrowskiego 20 32 434 17 81 10:00-14:30
29 Śląski Śląski Park Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zabrze, 41-800 , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C 604 916 306 10:00-12:00
30 Śląski Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza Piekary Śląskie, 41-940, ul. Szpitalna 11 32 393 81 69 08:30-13:30
31 Śląski Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, 41-300, ul.Szpitalna 13 (wejście od ul. A. Struga - pierwsza brama) 32 621 21 12 (całodobowy); 32 621 20 49 (czynny godzinach 7:15-15:00) 08:00-12:15 oraz dodatkowo WT i CZW 17:00-20:00
32 Śląski Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi Czeladź, 41-250, ul. Szpitalna 40 510 693 591 07:15-12:15
33 Śląski Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 12 510 693 591 07:15-12:15
34 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Raciborzu) Racibórz, 47-400, ul. Gamowska 3 - parking przy Szpitalu Rejonowym im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu 602 622 840 PN-ND 10:00-14:15
35 Śląski Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk Bielsko-Biała, 43-316, ul. Armii Krajowej 220, parking Laboratorium Centralnego Diagnostyka Sp. z o.o., wjazd od ul. Sikorskiego 602 622 840 PN-ND 10:00-14:15
36 Śląski Laboratorium Medyczne LAB-MED. Rybnik, 44-200, ul. Wysoka 4 880 888 112 PN-NB 12:00-14:00


Dla pacjentówINFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA


 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym związanym z Koronawirusem, w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Szpitalu:

1)      Wprowadza się zakaz odwiedzin w szpitalu. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta Ordynator /Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na krótkotrwałe odwiedziny przez jednego członka rodziny.

2)      Pacjent może kontaktować się na zewnątrz wyłącznie drogą telefoniczną.

3)      Rzeczy osobiste pacjenta należy zredukować do minimum – przedmioty przechowywać w szafce przyłóżkowej.

4)      Pacjent ma możliwość otrzymania paczki z zewnątrz za pośrednictwem personelu szpitala. Paczka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem pacjenta i nazwą oddziału.

5)      Wprowadza się zakaz samodzielnego opuszczania oddziału.

6)      Zabrania się siadania na łóżkach innych pacjentów i łóżkach wolnych jak również odwiedzania pacjentów na innych salach.

7)      Ogranicza się udzielanie komunii świętej chorym w salach. W razie potrzeby kontakt z Kapelanem umożliwiają pielęgniarki/położne.

8)      Zawiesza się prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

 Dodatkowo informujemy, iż Pacjenci przebywający w Szpitalu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz ujętych w regulaminach organizacyjnych oddziałów. Ponadto pacjentom zaleca się:

1)      przebywanie w wyznaczonych salach, korzystanie tylko z wyznaczonej łazienki i toalety,

2)      unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi chorymi,

3)      w czasie rozmowy z personelem pacjent zobowiązany jest do założenia maseczki,

4)      przestrzeganie zasad higieny osobistej – należy często myć i dezynfekować ręce,

5)      unikania spożywania pokarmów otrzymanych z zewnątrz, nie wolno dzielić się posiłkami z innymi chorymi,

6)      podczas kaszlu należy zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką, oraz po każdym jej użyciu zdezynfekować ręce.

 


 

Plakat

.
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl