utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Wss3_ue_02

Oświadczenie w sprawie publikacji prasowej Gazety Wyborczej


W nawiązaniu do artykułu pt.Ratował żonę z pożaru. Lekarka wypisała go do domu, bo nie miał „wyraźnych urazów i poparzeń””, który ukazał się na portalu rybnik.wyborcza.pl dnia 11.01.2022 roku i w śląskim dodatku drukowanej Gazety Wyborczej dnia 12.01.2022, oświadczam co następuje:
 

Nieprawdą jest stwierdzenie, że bohater artykułu „wrócił ze szpitala cały ubrudzony i niezaopatrzony”. Nieprawdziwe i krzywdzące są też sugestie, że lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku dopuścili się zaniedbań i niewłaściwie zdiagnozowali stan zdrowia pacjenta nie zauważając urazów powstałych podczas pożaru.
 

Pacjent na SOR został przywieziony karetką przez Zespół Ratownictwa Medycznego i w dokumentacji stworzonej w trakcie przekazywania go na oddział czytamy m.in.:
 

„(…) W chwili badania pacjent nie podaje dolegliwości bólowej (...)”

„(…) W badaniu fizykalnym nie stwierdza się cech urazu (...)”
 

Ratownicy medyczni, którzy byli na miejscu zdarzenia, nie stwierdzili u pacjenta ŻADNYCH obrażeń zewnętrznych. Po przyjęciu na SOR pacjent został obmyty i poddany procedurze TRIAGE, a więc zostały u niego wykonane badania mające określić jego aktualny stan zdrowia. Podczas tych badań lekarz także nie stwierdził u pacjenta ŻADNYCH obrażeń zewnętrznych, a on sam ponownie zadeklarował brak dolegliwości bólowych i skarżył się na duszności związane z krótkotrwałym narażeniem na dym. Takie same dolegliwości wskazywał zresztą podczas wywiadu przeprowadzonego przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
 

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy pacjent trafił więc na obserwację w kierunku zatrucia tlenkiem węgla. Wszystkie zalecane badania zostały wykonane i wykluczyły taką ewentualność. Kolejny lekarz zajmujący się pacjentem także nie stwierdził ŻADNYCH widocznych urazów i poparzeń – pacjent został wypisany z SOR-u w stanie stabilnym, po pełnej diagnostyce, która ma odzwierciedlenie w posiadanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokumentacji medycznej wykonanej zarówno przez ratowników pogotowia ratunkowego jak i lekarzy dyżurujących 2 stycznia 2022 roku na SOR-ze WSS nr 3 w Rybniku.
 

Nie zamierzamy polemizować ze zdjęciem obrażeń na twarzy pacjenta. Trudno jednak byśmy brali odpowiedzialność za to, co działo się pomiędzy jego wizytą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Rybniku, a momentem wykonania fotografii. Musimy jednak zdecydowanie walczyć o dobre imię lekarzy i ratowników medycznych, którzy zajmowali się pacjentem w tym niewątpliwie trudnym dla niego dniu i udzielali pomocy zarówno jemu jak i jego poszkodowanej w tym zdarzeniu żonie.

 

Maciej Kołodziejczyk

Rzecznik prasowy

Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 NFZ podjął decyzję: będzie poradnia kardiologiczna w naszym szpitalu!

Od 1 lutego będzie funkcjonować poradnia kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. 12 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na świadczenia w tym zakresie.


 

Oznacza to, że pacjenci z całego regionu rybnickiego będą mieć ułatwiony dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii – dotychczas w Rybniku działała tylko jedna poradnia, a czas oczekiwania na wizytę przekraczał cztery lata! - W kardiologii bardzo potrzebna jest ciągłość leczenia i kontroli stanu zdrowia. Dzięki tej poradni zapewnimy ją pacjentom – mówi Janusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.
 

Marcin Osuch, ordynator oddziału kardiologii w WSS nr 3 w Rybniku dodaje: - Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo nas ucieszyła, bo po uruchomieniu poradni w naszym szpitalu pacjenci będą mogli liczyć na stałą kontrolę swojego stanu zdrowia. Powiem obrazowo – większość pacjentów po wypisie z naszego oddziału wymaga kontroli w czasie od 4 do 6 tygodni. Dotychczas było praktycznie niemożliwe. Teraz na pewno sytuacja się polepszy, a czas oczekiwania zdecydowanie się zmniejszy – mówi Marcin Osuch i dodaje: - Nie mam wątpliwości, że lista pacjentów chcących skorzystać z usług poradni szybko się zapełni. Jesteśmy na to gotowi.


Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku przekonuje, że to dopiero początek zmian w systemie poradni specjalistycznych funkcjonujących przy WSS nr 3 w Rybniku. - Docelowo chcemy, żeby lista poradni była tożsama z listą oddziałów szpitalnych. To z punktu widzenia dobra pacjenta rozwiązanie najwygodniejsze – przekonuje dyrektor WSS nr 3.
 

Dodajmy, że możliwość rejestracji do poradni kardiologicznej pojawi się już w drugiej połowie stycznia, więc naszych przyszłych pacjentów prosimy o cierpliwość.
 W 2021 roku szpital wzbogacił się o sprzęt medyczny wartości pięciu milionów złotych
 

Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości pięciu milionów złotych trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w

Rybniku

w ciągu 12 miesięcy 2021 roku. Dużą część tych zakupów zrealizowaliśmy dzięki wsparciu w postaci darowizn i dotacji.


 

Zakupy były finansowane ze środków własnych, a także tych przekazywanych przez Unię Europejską, budżet państwa, Ministerstwo Zdrowia, a także darowizn od m.in. Urzędu Miasta w Rybniku, Lasów Państwowych i firmy Eko – Okna z siedzibą w Kornicach.


Sprzęt o wartości niemal trzech milionów złotych zakupiliśmy ze środków własnych, a także budżetu państwa i Unii Europejskiej. Dzięki temu centralna sterylizatornia może korzystać z przelotowej myjni – dezynfektora o wartości przekraczającej 408 000 złotych, oddziały szpitalne odebrały też m.in. cztery centrale monitorujące z kardiomonitorami. Na oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym trafiło dodatkowo sześć kardiomonitorów przyłóżkowych z wyposażeniem, a Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o trzy aparaty EKG z wyposażeniem.
 

Darowizny w wysokości niemal miliona złotych zostały przekazane przez Lasy Państwowe – zakupiliśmy z nich aparat do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem i aparat EKG. Ten pierwszy trafił na oddział anastezjologiczny, a drugi na kardiologiczny. Niemal 616 000 złotych to wartość sprzętu zakupionego z darowizny od firmy Eko – Okna z udziałem środków własnych szpitala. W przypadku Urzędu Miasta Rybnika darowizna pozwoliła nam zakupić sprzęt o wartości niemal 150 000 złotych (m.in. pompy infuzyjne, kardiomonitor i diatermię chirurgiczną).


Aplikowaliśmy także o środki w programach Ministerstwa Zdrowia – Polkard (Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego) i Narodowej Strategii Onkologicznej. Dzięki dofinansowaniu w obu z nich udało się doposażyć WSS nr 3 w Rybniku o sprzęt o wartości niemal 1,2 miliona złotych.
 

- A to przecież nie wszystko, bo aplikowaliśmy także choćby o środki w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, co pozwoli nam wprowadzić do floty karetek szpitalnych trzy nowe pojazdy. Dwa z nich już są w Rybniku, trzeci dotrze do nas w najbliższym czasie. Otrzymaliśmy także pomoc z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wielu innych darczyńców, którym za wsparcie bardzo dziękuję. Dobrze wiedzieć, że jesteście z nami i działacie na rzecz naszych pacjentów – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

 
PRACA LEKARZE SZPITAL RYBNIK PILNE

SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU PILNIE ZATRUDNI:

  • Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz lekarzy internistów;

  • Lekarzy pediatrów;

  • Lekarzy neonatologów;

  • Lekarzy hepatologów;

  • Lekarzy chirurgów naczyniowych;

  • Lekarzy radiologów

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Kontakt:

sekretariat@szpital.rybnik.pl;

Tel. 32 4291254 ; 32 4291800


 


Rada Społeczna WSS nr 3 zajmowała się finansami szpitala

Ostatnie w 2021 roku posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku za nami. Członkowie Rady zajmowali się m.in. korektą planu finansowego jednostki na rok 2021 i opiniowali plan finansowy na nadchodzący 2022 rok.

 

 

- To oczywiście nie są liczby moich marzeń, ale uważam że w tym roku zrobiliśmy postęp i sytuacja ekonomiczna rybnickiego szpitala jest lepsza niż 12 miesięcy temu – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3. I dodaje: - Rok 2020 zakończyliśmy na minusie sięgającym niemal 34 milionów złotych. 2021 rok, dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników, uda się zamknąć minusem na poziomie 25,7 miliona złotych. To dowód na to, że udało nam się odwrócić negatywną tendencję strat wzrastających rokrocznie od 2017 r. I to jest dobra wiadomość.

 

Podobne są prognozy na 2022 rok – powinna w nim wzrosnąć np. suma za sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów realizowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia – w 2021 r. wynosiła ona niemal 187 milionów złotych, a za rok może sięgnąć 228 milionów.

 

Jak te dane oceniają sami członkowie Rady Społecznej WSS nr 3 w Rybniku? Zapytaliśmy o opinię trzech z nich - Grzegorz Wolnik mówi, że wstrzymał się od głosu. - Ale było to życzliwe wstrzymanie się od głosu, rodzaj kredytu zaufania dla dyrekcji szpitala. Widzę w finansach szpitala pozytywne tendencje i już sam fakt, że rok 2021 będzie lepszy od poprzedniego jest krokiem do przodu. Prognoza na rok 2022 też napawa optymizmem i jest jakimś światełkiem w tunelu – przekonuje Grzegorz Wolnik.

 

Henryk Siedlaczek: - Nie mam żadnych zastrzeżeń do uchwał finansowych. Dyrekcja ma swoją wizję realizuje ją i wygląda to nieźle – mówi Siedlaczek.

 

Stanisław Jaszczuk: - Sytuacja jest nadal trudna i bez rozwiązań systemowych niełatwo będzie o radykalną poprawę kondycji szpitala w Rybniku. Są pewne pomysły na poziomie Urzędu Marszałkowskiego które mogą przynieść poprawę ale podstawą jest to, że system ochrony zdrowia w Polsce musi być finansowany na właściwym poziomie - wyjaśnia Jaszczuk.
 

 

Czym jest Rada Społeczna?
 

Rada Społeczna Zakładu Opieki Zdrowotnej to organ opiniodawczy dla właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz doradczy wobec kierownika ZOZ (czyli dyrektora szpitala). Główne zadanie rady polega na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, czy zmiany kierownika.
Rada opiniuje też plany finansowe i inwestycyjne placówki, kredyty bankowe oraz dotacje.

 

Ewa Fica: Szpital jest dziś w lepszej kondycji niż rok temu

Rozmowa z Ewą Ficą, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

17 grudnia 2020 roku był pani pierwszym dniem pracy w rybnickiej placówce. Jak pani go wspomina?

Przychodząc do Rybnika miałam świadomość, że zaczynam pracę w placówce borykającej się z dużymi kłopotami finansowymi. Wiedziałam, że czekają mnie decyzje trudne i niepopularne. Byłam na nie gotowa bo jestem typem człowieka, który lubi wyzwania. A ujemny roczny wynik finansowy WSS nr 3 rosnący 3,7 miliona złotych w roku 2017 do niemal 34 milionów w roku 2020 najlepiej pokazywał tendencję finansową z jaką przyjdzie nam się mierzyć w nadchodzącym 2021 roku.

Czy ten rok Pani zarządzania placówką sprawił, że ta negatywna tendencja się zmieniła?

Tak, choć z żalem przyznaję, że cudotwórcą nie jestem. Zaczęłam pracę od audytów na różnych poziomach funkcjonowania szpitala, powstał też plan naprawczy który przedstawiłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dziś wygląda na to, że działania jakie podjęliśmy pozwolą na to, żeby rok 2021 po raz pierwszy od 2017 roku zakończyć ujemnym wynikiem finansowym niższym od tego z roku poprzedniego. Udaje nam się też nie tylko regulować o czasie układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale i płacić na bieżąco składki. To dla mnie bardzo ważne, bo właśnie pracownicy są największym dobrem tego szpitala. Dzięki 15-milionowej pożyczce z Urzędu Marszałkowskiego złapaliśmy w drugiej połowie roku oddech finansowy i mogliśmy spłacić część zobowiązań wobec kontrahentów. Mimo trudnej sytuacji finansowej przeprowadziliśmy remont wentylacji i klimatyzacji, remontujemy dach szpitala i rozpoczynamy wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych. Czeka nas też termomodernizacja obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej. To są inwestycje na które ten szpital czekał od wielu lat. I powiem tak - ja wiem, że jestem bardzo męcząca dla współpracowników, bo każdą złotówkę oglądam dwa razy zanim zdecyduję się ją wydać, ale efekty takiego podejścia są widoczne w tabelkach obrazujących sytuację finansową szpitala.

Są tacy którzy mówią, że ten wynik finansowy jest okupiony np. stratą oddziału wewnętrznego, który był zawieszony od początku lipca do 30 listopada…

Słyszałam takie teorie i zdecydowanie zaprzeczam. Tak naprawdę w tym konflikcie z grupą lekarzy, który rozpoczął się na początku marca 2021 roku chodziło o dwie rzeczy – poszanowanie porządku prawnego obowiązującego w naszym kraju i kwestie finansowe. Od samego początku mojej pracy w Rybniku nie ukrywałam, że sytuacja finansowa placówki jest dramatyczna i z tego wynikał fakt, że postanowiliśmy przyjrzeć się systemowi wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w rybnickim szpitalu. Konieczność oszczędności odczuli wszyscy, a i lekarze podeszli do sprawy ze zrozumieniem – zmiana warunków pracy i płacy dotyczyła 79 z nich, nie zgodziło się na nią 16 osób. Odeszło też zaledwie pięciu z 59 rezydentów.

Ale ostry kurs w rozmowach z lekarzami skutkował koniecznością zawieszenia oddziału internistycznego. Czy dziś zachowałaby się Pani tak samo w tej sytuacji?

Dziś może odstawiłabym na bok kilku doradców, którzy po fiasku negocjacji z przedstawicielami lekarzy bardzo szybko zmienili front i krytykują mnie za decyzje, które wcześniej wspierali. Wciąż jestem jednak przekonana, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku wypłacanie należności za tzw. zejścia po dyżurach, było niezgodne z prawem.

Zawieszenie interny to największa Pani porażka w Rybniku?

Zawieszenie działalności oddziału to codzienność w szpitalach, zdarza się często i wszędzie. To, że bardzo długo nie udało nam się znaleźć nowych lekarzy – to porażka. I tu mogę tylko podziękować rybnickim lekarzom, bo to ich siłami otwarliśmy 1 grudnia internę, przekształcając ją w oddział COVID-owy. Taka była potrzeba i wspólnie daliśmy radę. Niedawno dołączył do zespołu na tym oddziale lekarz nefrolog, bo proszę pamiętać że był to oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologii.

W tej sytuacji porozumiała się pani z rybnickimi lekarzami ale wciąż słychać zarzuty, że nie prowadzi pani dialogu z lekarzami…

Gdybym nie rozmawiała z tym środowiskiem nie planowalibyśmy na przykład rozwoju kardiologii w naszej placówce. Zresztą na tym oddziale udało nam wiosną zbudować fantastyczny zespół lekarzy i planujemy rozwój tej specjalności w naszym szpitalu – przeprowadzane będą u nas m.in. zabiegi ablacji, walczymy o poradnię kardiologiczną, która zapewni pacjentom z całego regionu rybnickiego kompleksową opiekę kardiologiczną. Dodam, że oddział kardiologiczny jest dzisiaj tak prowadzony przez dr. Marcina Osucha, że zaczął się nie tylko bilansować, ale także zarabiać. Mamy też wielkie plany związane z powstaniem rybnickiego centrum onkologii, na które otrzymamy 24 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Wystąpiliśmy też o zakontraktowanie w WSS nr 3 opieki długoterminowej dla pacjentów z regionu rybnickiego, jako jedyny szpital w regionie prowadzimy rehabilitację dedykowaną pacjentom COVID-owym. Wszystko to są działania podejmowane we współpracy z lekarzami właśnie! Zresztą często sami lekarze inspirują działania rozwojowe, tak było choćby w przypadku oddziału urologicznego. I to bardzo cieszy bo jest dowodem na to, lekarze w Rybniku chcą pracować dla dobra pacjentów i szpitala. Takie są fakty.

Planowany jest też remont traktu porodowego i oddziałów ginekologiczno położniczego i neonatologicznego. Co ciekawe, sfinansuje go rybnicki samorząd który ma ze szpitalem tyle wspólnego, że działa on na jego terenie.

I z tego też się bardzo cieszę. Kosztorys remontu czwartego piętra WSS nr 3 przekracza 7 300 000 złotych i po kilku spotkaniach z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą suma ta została wpisana do budżetu miasta na 2022 rok. Zorganizowaliśmy też u nas posiedzenie miejskiej komisji zdrowia, bo chcieliśmy pokazać radnym w jakich warunkach dziś rodzą się rybniczanie – oni też nie mieli wątpliwości, że to będzie dobra inwestycja w przyszłość. To dowód na to, że na rzecz lokalnych społeczności można działać ponad podziałami politycznymi - nie ma co ukrywać, że pomiędzy organem założycielskim szpitala, czyli Śląskim Urzędem Marszałkowskim i rybnickim Urzędem Miasta, kilka razy w tym roku zaiskrzyło. Kiedy jednak marszałek Jakub Chełstowski zasugerował, że miasto mogłoby pomóc szpitalowi w trudnej sytuacji, reakcja prezydenta Kuczery była jak najbardziej pozytywna – my przedstawiliśmy mu dobry projekt i zyskał on jego akceptację. To naprawdę wielka rzecz i dobry przykład dla innych samorządów, bo przecież szpitale marszałkowskie leczą ludzi, a nie wyborców głosujących na jedną czy drugą opcję polityczną.

Na koniec zapytam o medialną stronę Pani pracy w Rybniku, bo od marca nie było tygodnia, żeby dziennikarze nie wywoływali Pani do odpowiedzi w kwestiach szpitala. I zazwyczaj nie były to łatwe pytania...

Tak, ale ja nie miałam i nie mam nic do ukrycia. Pełnię funkcję publiczną i czymś całkowicie normalnym jest, że muszę tłumaczyć się z podjętych decyzji. Choć przyznam szczerze, że w pewnym momencie nasilenie działań niektórych osób chcących zdyskredytować mnie nie jako osobę pełniącą funkcję dyrektor szpitala ale jako Ewę Ficę było tak duże, że trudno było mi to zaakceptować. To bolało, bo odbijało się także na mojej rodzinie. I przyznaję, że na to przygotowana nie byłam.
 

Finanse WSS nr 3 w liczbach


Ujemny wynik finansowy
2017 -3 730 328,15 zł
2018 -13 008 130,31 zł
2019 -20 546 392,19 zł
2020 -33 866 698,92 zł
2021 -18 776 466,46 zł (stan na 31.10.2021)
2022 -22 204 901,00 zł (prognoza całoroczna) 

Kontrakt NFZ
2020 187 687 909,63 zł
2021 186 826 458,68 zł
 
Suma za nadwykonania kontraktu
2020 1 285 267,18 zł
2021 4 541 942,59 zł (stan na 31.10.2021) 

Wyniki finansowe oddziału kardiologii w 2021 roku
Styczeń -398 477,88 zł
Luty -108 663,67 zł
Marzec -278 572,55 zł
Kwiecień -294 207,97 zł
Maj +71 474,44 zł
Czerwiec -263 694,68 zł
Lipiec -267 787,86 zł
Sierpień +265 661,68 zł
Wrzesień +187 666,91 zł
Październik +1 767 214,03 zł

Żródło ---> https://rybnik.naszemiasto.pl/
 

Inwestycja: Zaczynamy wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych Na to pacjenci i pracownicy naszego szpitala czekali od dawna. Rozpoczynają się pracę przy wymianie pionów wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i kanalizacji. Wiązać się to będzie także z remontem łazienek na oddziałach szpitalnych.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem jest finansowanie tej inwestycji. - Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 złotych. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówiła w sierpniu Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dla pacjentów i pracowników WSS nr 3 bardzo ważna inwestycja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się bardzo często. - Funkcjonuje ona w naszej placówce od drugiej połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów – wyjaśnia Maciej Kołodziejczyk, rzecznik rybnickiego szpitala.

Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 zaznacza, że inwestycja należy do priorytetowych. - Koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodziła w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica.

Czeka nas więc ogromna inwestycja którą postaramy się przeprowadzić w taki sposób, aby uciążliwości z nią związane były jak najmniej odczuwalne dla naszych pacjentów. - Najważniejsze, że dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego uda nam się wreszcie poradzić sobie z wyeksploatowaną i zawodną instalacją – mówi dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

Dodajmy też, że zakończone zostały też dwie kolejne inwestycje w rybnickim szpitalu – naprawa dachu nad blokiem operacyjnym, a także remont wentylacji i klimatyzacji. Pozwoli to na ponowne uruchomienie jednej z sal operacyjnych, która kilka miesięcy temu musiała zostać zamknięta ze względu na zalanie. W efekcie od poniedziałku wszystkie siedem sal na bloku operacyjnym będzie znów funkcjonować normalnie.
 

Interna odwieszona, rusza oddział COVID-owy33 łóżka czekają na pacjentów z borykających się z zakażeniem wirusem SARS CoV-2 na odwieszonym po pięciu miesiącach oddziale wewnętrznym z pododdziałem nefrologii, który został przekształcony w oddział COVID-owy. Kolejnych 16 łóżek przygotowaliśmy na chirurgii ogólnej.

To jednak nie wszystko – w naszej placówce już od poniedziałku działa sześć łóżek OIOM-owych dla tych, którzy najciężej przechodzą koronawirusa. Miały wystartować tak jak wszystkie pozostałe od 1 grudnia, ale przyjmują pacjentów od poniedziałku 29 listopada.

- Taka była konieczność ze względu na sytuację epidemiczną w regionie – wyjaśnia Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku. – Dzięki zaangażowaniu personelu medycznego naszej placówki udało nam się uruchomić je szybciej niż planowaliśmy.

W sumie na dzień 1 grudnia w rybnickim szpitalu funkcjonować będzie 55 łóżek COVID-owych. Nie wykluczamy jednak, że liczba ta w najbliższych tygodniach będzie się zwiększać…

- Jesteśmy na to przygotowani. Naprawdę nasza kadra medyczna stanęła na wysokości zadania i za to bardzo im dziękuję. Dziś, po doświadczeniach z pierwszej fali koronawirusa, wiemy z czym się mierzymy i wiemy jak trudne czeka nas wyzwanie – przekonuje dyrektor Fica. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak stwierdzić, że nie będzie w Rybniku zawieszania działalności kolejnych oddziałów i przekształcania ich w dedykowane pacjentom z SARS CoV-2.

– Polacy chorują nie tylko na koronawirusa i mamy tego świadomość. Raczej będziemy stosować taki model jak na chirurgii, z której wydzieliliśmy część COVID-ową. Reszta oddziału funkcjonuje normalnie – mówi Ewa Fica.

fot. 24kato.pl
 


WAŻNE:  Wstrzymujemy odwiedziny pacjentów w naszym szpitalu  ​
 


Od dnia dzisiejszego (piątek 19 listopada, godz. 16) wstrzymane zostają odwiedziny pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Powodem takiej decyzji jest rosnąca liczba zakażeń wirusem COVID-19 – w Polsce ostatniej doby zanotowano 23 242 przypadki nowych zakażeń koronawirusem, na województwo Śląskie przypadło 2051 z nich.

W wyjątkowych przypadkach np. stan terminalny pacjenta czy odbiór dokumentacji medycznej decyzję o ewentualnej wizycie na oddziale podejmuje Ordynator, Kierownik lub lekarz dyżurujący. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny muszą się one odbyć z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

W związku z zakazem odwiedzin pacjentów, szpital zorganizował możliwość dostarczenia i odbioru paczek dla pacjentów w następujący sposób:
     

a) paczki mogą być dostarczane codziennie w godzinach od godz. 11.00 – 16.00 na portiernię – wejście główne do szpitala (pawilon nr 5),    
b) paczki muszą być opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, na którym przebywa,    
c) rodzina musi poinformować portiera o pozostawieniu paczki,    
d) portier poinformuje oddział o otrzymaniu paczki, a pracownik oddziału odbiera paczkę i dostarcza ją pacjentowi,   
e) paczki nie podpisane nie będą dostarczane do pacjentów i pozostaną na portierni do 3 dni roboczych, a następnie zostaną zutylizowane.
 

Będzie nowy sprzęt dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia

Prawie 140 tysięcy złotych na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2021.Dofinansowanie w ramach programu POLKARD uzyskało 56 szpitali z całej Polski. Pozwoli ono podnieść standard rehabilitacji w tych placówkach.- Pomimo trudnej sytuacji finansowej wciąż się rozwijamy i staramy się podnosić poziom usług dla naszych pacjentów. To już kolejna pomoc dla naszej placówki w ostatnim czasie. Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów z całego regionu rybnickiego – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.
 

Marszałkowski Budżet Obywatelski: Dziękujemy za Wasze głosy!

Urząd Marszałkowski w Katowicach opublikował wyniki głosowania w III edycji budżetu obywatelskiego. Na liście znalazły się pieniądze na zakup karetki pogotowia dla WSS nr 3 w Rybniku!
 

W trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 34 351 ważnych głosów.

- Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milionów na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 6 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 1 a 19 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze – czytamy.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków.

- Wybrano te zadania, które mieściły się w puli. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych wolnych środków – informuje Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Listę zadań do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 38 zadań na łączną kwotę prawie 10 milionów złotych. Realizowane będzie 8 zadań w puli EKO na łączną kwotę 4.924.152,00 zł, 28 zadań w puli REGIO na łączną kwotę 4.862.402,00 zł.
 

W naszym podregionie (obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) wybrano do realizacji m.in. jeden z projektów zgłoszonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: „Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku”.
 

To projekt o wartości 320 000,00 zł. - Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt. W naszej sytuacji finansowej zakup nowej karetki ze środków zewnętrznych jest wielką pomocą, z której skorzystają przede wszystkim nasi pacjenci – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

 Kolejne środki dla szpitala

Na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 Poddziałanie 8.3.2 znalazł się także ten złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.


 

Wartość całego projektu przekracza 490 000 złotych, a jego dofinansowanie sięgnie 417 000 złotych. W jego ramach otrzymamy sprzęt podnoszący komfort pracy naszych pracowników, którzy dodatkowo przejdą także specjalistyczne szkolenia. W ramach tego programu zamierzamy:


Zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy:

1. Monitory – 77 szt.

2. Podkładki pod mysz z podparciem nadgarstka – 176 szt.

3. Fotele ergonomiczne (oparcie z siatki) – 41 szt.

4. Podnóżki – 64 szt.

5. Podnóżki z regulacją wysokości – 5 szt.

6. Wózek transportowy do dokumentacji medycznej – 1 szt.

7. Wózek do przewożenia chorych – 6 szt.

8. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 130 kg – 23 szt.

9. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 170 kg – 1 szt.

10. Rolki do przesuwania pacjentów – 10 szt.

11. Podnośnik do podnoszenia pacjentów – 2 szt.

12. Wózek transportowy do przewozu butli z gazami medycznymi – 1 szt.

13. Wózek transportowy na odpady medyczne – 2 szt.

14. Wózek paletowy – 4 szt.

15. Wózek platformowy – 6 szt.

16. Urządzenie do mycia podłóg – 1 szt.

 

Szkolenia dla pracowników:

1. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni/sanitariusz medyczny, ratownik med., fizjoterapeuci, salowe). Szkolenie obejmie 170 osób.

 

2. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG). Szkoleniem objętych zostanie 10 osób.

 

3. Szkolenie Ergonomia Pracy Administracyjno – Biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy (prac.adm., w tym rejestr. med., sekr. med.; pracownik gosp./konserwatorzy, tech. farmacji, tech. analityki med., tech. RTG). Szkoleniem objętych zostanie 68 osób.

 

WSS nr 3 w Rybniku: Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku jak w soczewce skupiają się problemy służby zdrowia w całym regionie. To jedna z najbardziej zadłużonych placówek służby zdrowia, która podlega Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Jej przykład pokazuje jednak, że przy wspólnym działaniu wszystkich zainteresowanych stron, w tej trudnej sytuacji, dyrekcja szpitala może nawet myśleć o jego rozwoju. Działania związane z ochroną zdrowia to jeden z priorytetów samorządu województwa śląskiego.  W regionie funkcjonuje wiele szpitali na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Zdecydowana większość z nich to jednostki podlegające marszałkowi województwa. Tak jak służba zdrowia w całym kraju, również część szpitali województwa śląskiego ma problemy finansowe. W najtrudniejszej sytuacji jest jedna z największych lecznic w regionie, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, gdzie problemy narastały już od kilkunastu lat.

Sytuacja rybnickiego szpitala była tematem tzw. okrągłego stołu zorganizowanego 20 lipca 2021 r. w sali Sejmu Śląskiego. Ustalono tam m.in., że placówka otrzyma kolejną pomoc ze strony samorządu województwa. To 15 mln złotych, które mają pokryć straty za ubiegły rok. Pojawił się także plan długofalowego wsparcia. Ma to być pakiet stabilizacyjny na lata 2022-2023 w kwocie 25 mln zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje.
 

- Wszystko da się naprawić, tylko wszyscy pracownicy muszą zrozumieć jedno, że jest to nasza zakład pracy, nasze miejsce pracy, nasi pacjenci. Uważam, że z każdej sytuacji da się wyjść i taką nadzieję mam. Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów, dla których szpital został stworzony – podkreśla Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.


Choć rybnicki szpital to jednostka podlegająca samorządowi województwa, to dla mieszkańców tego miasta i całego powiatu jest to szpital podstawowy. W trudnej sytuacji może więc liczyć na pomoc, którą deklaruje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
 

- Dotychczas taką podstawową pomocą z naszej strony było umarzanie szpitalowi podatku. Teraz jest też propozycja i wniosek, aby szpital wspomóc w inwestycjach. Jestem przed rozmowami z radnymi i będę ich przekonywał do tego, aby pójść w tym kierunku – podkreśla prezydent Kuczera.


Więcej o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i planach związanych z jego rozwojem w poniższym materiale wideo.
 

wideo: KLIK


Będą pieniądze na niezbędne remonty w naszym szpitalu. Dziękujemy!Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem będzie finansowanie wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pawilonie nr 5 naszej placówki.

- Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 zł. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówi Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

To dla naszego szpitala doskonała informacja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się niemal na co dzień. Funkcjonuje ona w naszej placówce od połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i bardzo negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów.

- Dlatego mogę tylko podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego za pomoc w tej kwestii. Dla nas to inwestycja priorytetowa - koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas bardzo dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodzi w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. - Mam też nadzieję, że Sejmik Województwa Śląskiego przychyli się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powinno się to stać ponad politycznymi podziałami, bo dobro  naszych pacjentów jest najważniejsze.

To nie jedyna dobra wiadomość w ostatnim czasie – Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął działania proceduralne zmierzające do przekazania 15 milionów złotych pożyczki dla naszej placówki na pokrycie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów.

- Sytuacja finansowa WSS nr 3 jest bardzo trudna i nie ukrywam tego odkąd objęłam obowiązki dyrektora w połowie grudnia 2020 roku. Ta pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli nam choć na chwilę złapać finansowy oddech. Dziękuję marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach – mówi dyrektor Ewa Fica. 

Przypomnijmy, że tylko rok 2020 zakończył się dla rybnickiego szpitala stratą sięgającą niemal 34 milionów złotych. 31 grudnia 2020 roku księgowość WSS nr 3 musiała radzić sobie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi na sumę 69 mln zł...
 Drodzy lekarze, zapraszamy do współpracy!

Szanowni Lekarze,

Jako Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku pragnę zaprosić Szanownych Państwa Lekarzy do współpracy z Naszą jednostką. Podstawowym naszym celem jest zapewnienie pacjentom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego fachowej i kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące standardy medyczne, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, którą tylko dzięki Wam jesteśmy w stanie zrealizować.

Mieszkańcy Rybnika, jak i ościennych powiatów wymagający opieki medycznej darzą Lekarzy ogromnym zaufaniem. Po raz kolejny podkreślam, że zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego i cieszy się ogromnym szacunkiem, poważaniem i zaufaniem, dlatego też zwracam się do Państwa z gorącym apelem o podjecie pracy w Szpitalu w Rybniku, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Naszym Pacjentom.

Dzięki dotacjom i pozyskiwaniu środków zewnętrznych udaje się nam podążać za duchem czasu, postępu technologicznego i doposażyć wszystkie oddziały szpitalne w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. Pomimo możliwości sprzętowych i lokalizacyjnych z powodu braku dostatecznej obsady LEKARSKIEJ zmuszeni byliśmy do zawieszenia działalności niektórych oddziałów szpitalnych tj. Oddziału Chorób Wewnętrznych, Otolaryngologii Dorosłych, Otolaryngologii Dziecięcej, a także Oddziału Pediatrycznego. Jako Szpital Wojewódzki dajemy możliwość podjęcia pracy w wysoko wyspecjalizowanej jednostce służby zdrowia, dającej możliwość rozwoju zawodowego. To prestiżowe miejsce pracy, w którym będziecie mieli Państwo okazję współpracować z uznanymi autorytetami na rynku medycznym, którzy są obecnie naszą kadrą lekarską.

Ze swej strony gwarantujemy, że jesteśmy otwarci na współpracę i przyjmiemy Państwa z otwartymi rękami Szanowni Lekarze, Jeżeli tak samo dla Nas jak i dla Was zdrowie i życie Pacjentów są nadrzędnym celem, który przyświeca Waszej pracy zawodowej, proszę Was przyjmijcie zaproszenie do podjęcia pracy w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

Z wyrazami szacunku

Ewa Fica, Dyrektor WSS nr 3 w Rybniku

Janusz Kowalski, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
 Zakład Diagnostyki Obrazowej w naszym szpitalu funkcjonuje normalnie

4 sierpnia Poseł Ziemi Rybnickiej Maciej Kopiec poinformował na swoim facebookowym profilu o zawieszeniu pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej w naszym szpitalu. Co ciekawe, informacja ta pojawiła się w momencie kiedy rozmowy pomiędzy lekarzami ZDO i dyrekcją szpitala wciąż trwały.

Oświadczamy - to nieprawda. Zakład funkcjonował i funkcjonuje w normalnym trybie zabezpieczając w sposób ciągły zdrowie pacjentów. W poniedziałek 9 sierpnia rozmowy z lekarzami ostatecznie zakończyły się porozumieniem i przyszłość ZDO jest jasna.


- To już kolejny przypadek, kiedy mówiąc o sytuacji rybnickiego szpitala niektóre osoby publiczne posługują się półprawdami bądź, mówiąc wprost – nieprawdą – mówi Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku. - A już stwierdzenie pana posła, że naszą placówkę należałoby zamknąć „bo nie zapewnia bezpieczeństwa pacjentów” w ustach polityka brzmi tak irracjonalnie, że aż trudno to komentować. I przede wszystkim jest wyrazem wielkiej  nieodpowiedzialności osoby, która je wypowiada.

Poseł Maciej Kopiec przesłał do naszego szpitala kolejną interwencję poselską – tym razem z pytaniami dotyczącymi właśnie działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Oczywiście odpowiedzi otrzyma drogą formalną, ale już dziś chcielibyśmy krótko odnieść się do pytań, które zadał on w swoich mediach społecznościowych.

1. Czy z dniem 1 sierpnia 2021 roku zawieszono (formalnie tudzież faktycznie) działanie oddziału Zakład Diagnostyki Obrazowej?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

2. Proszę podać planowany termin przywrócenia funkcjonowania zawieszonego oddziału.
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

3. Proszę podać przyczynę zawieszenia działalności ww. Oddziału.
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

4. Jaka była opinia Rady Społecznej Szpitala, dotycząca zawieszenia pracy ww. Oddziału?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

5. Jakie kroki podjęła lub podejmie dyrekcja SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, w celu przywrócenia możliwości funkcjonowania ww. Oddziału?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

6. Czy o zawieszeniu ww. oddziału został powiadomiony Narodowy Fundusz Zdrowia?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

7. Czy w dniach 1 i 2 sierpnia br. zapewniono inną formę obsługi lekarza radiologa dla placówki SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.


Tylko tyle i aż tyle Panie Pośle...
 Ważna zmiana: odwiedziny pacjentów naszego szpitala znów możliwe

Zgodnie z rekomendacjami przekazanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego od dnia 10.08.2021 wznawiamy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku odwiedziny Pacjentów zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

1. W trakcie odwiedzin u Pacjenta może przebywać jedna osoba. W szczególnych sytuacjach – za zgodą Kierownika Oddziału – dwie osoby.

2. Czas odwiedzin u Pacjenta – do 30 minut. W szczególnych sytuacjach – za zgodą Kierownika Oddziału – do 60 minut.

3. Odwiedzin Pacjenta mogą dokonywać bliscy, którzy:    

• Zostali zaszczepieni przeciw COVID – 19 – pełny cykl szczepienia.

lub    

• Posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed datą odwiedzin).

lub    

• Przebyli zakażenie wirusem SARS – COV – 2.

4. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznego dystansu. 

5. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji m.in. kaszel, gorączka, ból gardła i itp.
 Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga. Bardzo dziękujemy za wielkie serce!100 000 złotych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Serdecznie dziękujemy, bo potrzeby nasza placówka ma ogromne i pomoc od JSW pomoże nam w tym trudnym czasie.

- W ostatnich dniach posypał nam się strop przy jednym z wejść do szpitala. Powodem były ulewne deszcze i duże zawilgocenie konstrukcji. Wiemy już, że te środki przeznaczymy właśnie na przeprowadzenie prac naprawczych w tym miejscu - mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

W tym miejscu potrzebne będą nie tylko prace przy stropie, ale też naprawa dachu łącznika, który jest w fatalnym stanie technicznym. Tylko kompleksowa naprawa spowoduje, że zapewnimy bezpieczeństwo odwiedzającym szpital i naszym pacjentom.

Raz jeszcze dziękujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej za pomoc. Tym bardziej, że to nie pierwszy raz kiedy możemy liczyć na Wasze wsparcie!
 Nowe kardiomonitory w naszym szpitalu

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego udało nam się doposażyć m.in. oddział wewnętrzny naszej placówki. Trafiły tam kardiomonitory wraz z centralą sterująca, które będą służyć ochronie zdrowia i życia pacjentów po odwieszeniu działalności tego oddziału. Właśnie trwa montaż tego sprzętu.

Czym są kardiomonitory i jaką funkcję pełnią? Ich podstawowym zadaniem jest stały pomiar wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem. Nowoczesne kardiomonitory są wyposażone w alarmy kluczowych parametrów, dzięki czemu ten sprzęt medyczny od razu informuje opiekunów o zaistniałej nieprawidłowości.

Do podstawowych funkcji kardiomonitorów należą:
- Monitoring pracy serca (EKG) – dzięki zintegrowanym modułom EKG monitory kardiologiczne umożliwiają monitorowanie i diagnostykę pracy serca, w tym rozpoznanie ewentualnych chorób, np. arytmię i choroby związane z nieprawidłowością odcinka ST. Elektrody EKG rejestrują elektryczną czynność mięśnia sercowego i pokazują ją na monitorze w postaci krzywej EKG.

- Pomiar częstości oddechów (RR) – pokazuje liczbę oddechów na minutę.

- Pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla (CO2) – kardiomonitory z kapnografem pozwalają na ocenę wysycenia krwi CO2, co w porównaniu z poziomem saturacji daje ważne informacje diagnostyczne na temat stanu pacjenta.

- Pomiar pulsu (PR)

- Pomiar tętna (HR) – to funkcjonalność pozwalająca na pomiar ilości uderzeń serca w ciągu minuty.

- Pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacja, SpO2) – umożliwia monitorowanie poziomu wysycenia krwi (hemoglobiny) tlenem. Nieprawidłowa wartość tego parametru sygnalizuje problem z układem oddechowym, np. niedotlenie lub podejrzenie niewydolności oddechowej.

W ramach tej samej dotacji szpital pozyskał aparaturę i sprzęt medyczny, a także urządzenia do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  Koszt inwestycji przekroczył 341 000 złotych. W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy za pomoc!
 Walczymy z klimatyzacją i wentylacją w skrzydle D. A to dopiero początek

Niemal 1,8 miliona złotych będzie kosztować modernizacja wentylacji i klimatyzacji w pawilonie diagnostyczno - zabiegowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego.

Dotychczasowa instalacja funkcjonowała w naszym szpitalu od 25 lat i w ostatnich latach była już bardzo zawodna. Co więcej - ekspertyzy wykazały, że jest bardzo zanieczyszczona, co z kolei nie służyło komfortowi pacjentów naszego szpitala. Teraz ma być zdecydowanie lepiej - nowa instalacja będzie wydajniejsza od tej funkcjonującej dotychczas i przede wszystkim bardziej ekologiczna i ekonomiczna. A to bardzo ważne biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową naszej placówki.

Na razie trwa rozbiórka dotychczas funkcjonującej aparatury, ale nasi pacjenci wyraźną róźnicę poczują już w tym roku. Zakończenie prac planowane jest bowiem na listopad 2021 roku. Kolejnym krokiem będzie ocena stanu technicznego pozostałych central wentylatorowych w naszym obiekcie. Jeśli taka będzie konieczność, WSS nr 3 będzie szukał środków na ich remont.
 Pakiet stabilizacyjny uratuje szpital w Rybniku

Kwota 15 mln zł w gotówce zasili konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku tytułem pokrycia strat, zaś pod obrady Sejmiku województwa trafi uchwała o uruchomieniu pakietu stabilizacyjnego w wysokości 25 mln zł na lata 2022-2023 na inwestycje w placówce. O decyzji na temat wsparcia borykającej się od lat z problemami placówki, marszałek Jakub Chełstowski poinformował podczas tzw. Okrągłego Stołu zorganizowanego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Sali Sejmu Śląskiego dotyczącego sytuacji w szpitalu.

Dla przypomnienia, sprawa wypowiedzeń warunków porozumień w sprawie tzw. „zejść z dyżurów” dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku na szerokie forum trafiła w maju, stając się głównym punktem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Placówka znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a jednym z koniecznych rozwiązań są oszczędności. Szpital otrzymuje wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, ale skala zadłużenia jest ogromna. Lekarze nie chcieli jednak zgodzić się na zmianę warunków zatrudnienia, choć o dialog i rozmowy już wtedy mocno zaapelował szef śląskiej „Solidarności”, Dominik Kolorz.

- Rok 2020 zamknął się 33 mln 800 tys. zł straty. Na ostatni dzień grudnia krótkoterminowych zobowiązań było na 69 mln zł, a długoterminowych na 39 mln zł. Mamy również pożyczki, które zostały dużo wcześniej zaciągnięte na prawie 40 mln zł. Jeżeli nie będziemy płacić tych rat, to grozi nam zajęcie kontraktu. Mamy również układ ratalny z ZUS pochodzący sprzed moich czasów, bo w tej chwili płacimy normalnie. ZUS to jest 21 mln do zapłacenia – informowała nowa dyrektor szpitala Ewa Fica.

Jak zaznaczył szef śląskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, problemy szpitala narastały od kilkunastu lat. Aby wyjść na prostą nowa dyrektor placówki musiała szukać oszczędności. Jedną z form było wypowiedzenie porozumienia za tzw. „zejścia z dyżurów” dla lekarzy i rezydentów.

- Pamiętajmy, że nie mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jak to często jest przedstawiane, a o wypowiedzeniu warunków płacy. To jest wypowiedzenie porozumienia, które zawarły dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Wypowiedzenia dotyczą tzw. „zejścia z dyżurów”, które były gratyfikowane. Natomiast uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku jest jednoznaczne stwierdzone, że za „zejście po dyżurze” pobieranie wynagrodzenia jest niezasadne, bo to jest czas, który nie został przepracowany. Jest zatem niezgodne z prawem. Takie porozumienie zostało podpisane przez Związek Zawodowy Lekarzy i Anestezjologów w marcu 2018 roku. Z tego porozumienia wynika, że można je wypowiedzieć z okresem je


 

Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel: 32-42-91-251
fax: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl