SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań specjalistycznych immunohistochemicznych.

31.10.2017

Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku

 ogłasza:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań specjalistycznych”

 

I Przedmiot konkursu:

Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu badań immunohistochemicznych dotyczące:

 

a) diagnostyki różnicowej nowotworów litych, oznaczanie receptorów Er, Pr, Her2, Ki 67 w raku

piersi i innych nowotworów w razie potrzeby, oznaczenie receptorów Her2 w raku żołądka

 

b) diagnostyki różnicowej schorzeń limfoprolifercyjnych, badań immunohistochemicznych

w zakresie schorzeń limfoprolifercyjnych oraz ocena trepanobiopsji

 

c) badanie CISH

 

 

 

 

Powrót