SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy

09.02.2018

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

zatrudnieni

lekarzy posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny:

kardiologia,

choroby wewnętrzne,

pediatria,

neonatologia,

transfuzjologia kliniczna.

Forma zatrudnienia umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem (32) 4291264  


Powrót