SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neonatologii w ramach 16 godzinnego dyżuru medycznego w dni powszednie oraz 24 godzinnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta.(k57)

06.09.2017


Powrót