SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Oprogramowanie bazy danych Oracle w licencji ASFU dla dwóch...

Nazwa postępowania: Oprogramowanie bazy danych Oracle w licencji ASFU dla dwóch procesorów i oprogramowania Asseco zamówienie nr DIS-4-NS/123-2019
Numer postępowania: DIS-4-NS/123-2019
Termin składania ofert: 21.02.2019, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2019-02-18

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie kodów: 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08* oraz 18 01 09, nr TAG-471-NS/744-2018
Numer postępowania: TAG-471-NS/744-2018
Termin składania ofert: 28.12.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-12-20
Załączniki 2018-12-20
Upublicznienie ofert 2018-12-28
Informacja o udzieleniu zamówienia 2019-01-30

Zapytanie ofertowe na dostawy etykiet samoprzylepnych (zamówienie...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawy etykiet samoprzylepnych (zamówienie nr DZPZ-764-NS/570-2018)
Numer postępowania: DZPZ-764-NS/570-2018
Termin składania ofert: 20.11.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-11-13
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-12-24

Usługi wykonania przeglądów i bieżących remontów, konserwacji...

Nazwa postępowania: Usługi wykonania przeglądów i bieżących remontów, konserwacji sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów szpitalnych (zamówienie nr DPPOŻ-11-NS/650-2018)
Numer postępowania: DPPOŻ-11-NS/650-2018
Termin składania ofert: 16.11.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-11-07
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-11-26

Wykonanie tabliczki pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych dla...

Nazwa postępowania: Wykonanie tabliczki pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku ” - zamówienie nr TAG-430-NS/666/2018
Numer postępowania: TAG-430-NS/666/2018
Termin składania ofert: 15.11.2018, godz. 23:59
Zapytanie ofertowe 2018-11-07
Modyfikacja 1 2018-11-08
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-11-28
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14