SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa...

Nazwa postępowania: Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody: Aqua Cleer RO2 1200 prod. Culligan, US Filter RO prod. US Filter, Medsys HP 20 prod. Hand-Prod, SDS prod. Culligan, RO 4x14 prod. Hand-Prod
Numer postępowania: TAM-942-NS/631-2019
Termin składania ofert: 31.10.2019, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2019-10-25
Załączniki 2019-10-25
Informacja o udzieleniu zamówienia 2019-11-14

Opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku dla...

Nazwa postępowania: Opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku dla projektu „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e -usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr DIS-9-NS/632-2019)
Numer postępowania: DIS-9-NS/632-2019
Termin składania ofert: 05.11.2019, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2019-10-25
Załączniki 2019-10-25
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2019-11-06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-11-12

Świadczenie usług serwisowych w systemie CPC na powielaczu cyfrowym...

Nazwa postępowania: Świadczenie usług serwisowych w systemie CPC na powielaczu cyfrowym RISOEZ 571 będącym własnością Zamawiającego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, (zamówienie nr DIS-7-NS/579-2019)
Numer postępowania: DIS-7-NS/579-2019
Termin składania ofert: 29.10.2019, godz. 10:00
Zapytanie i załączniki 2019-10-24
Informacja o udzieleniu zamówienia 2019-12-31

Autonomiczny system monitoringu CCTV na potrzeby SOR (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Autonomiczny system monitoringu CCTV na potrzeby SOR (zamówienie nr DIS-8-NS/583-2019).
Numer postępowania: DIS-8-NS/583-2019
Termin składania ofert: 16.10.2019, godz. 10:00
Zapytanie i załączniki 2019-10-11
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2019-10-15
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2019-10-17
Wynik 2019-10-21

Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy (zamówienie: DG–58–NS/477–2019)

Nazwa postępowania: Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy (zamówienie: DG–58–NS/477–2019)
Numer postępowania: DG–58–NS/477–2019
Termin składania ofert: 27.08.2019, godz. 10:00
Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy 2019-08-01
Wyjaśnienie 1 2019-08-09
Wyjaśnienie 2 2019-08-14
Informacja o udzieleniu zamówienia 2019-11-04
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 16