SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku...

Nazwa postępowania: Dostawa oprogramowania antywirusowego
Numer postępowania: EIS-10/2013-NS/14-2014
Termin składania ofert: 12.02.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór formularza oferty
Wzór załącznika nr 1 do oferty
Wzór załącznika nr 1A do oferty
Wzór umowy
Zawiadomienia o wyborze oferty
1 2 3 4 5 6 7 8 10