SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2014

Nazwa postępowania: Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2014
Numer postępowania: DG/240-NS/266-2014
Termin składania ofert: 06.08.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-07-28
Formularz oferty 2014-07-28
Wzór umowy 2014-07-28
Harmonogram 2014-07-28
Karta informacyjna 2014-07-28
Oświadczenie PZP 2014-07-28
Oświadczenie zał. 4 2014-07-28
Uchwała 2014-07-28
Załącznik do Uchwały 2014-07-28

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla personelu szpitala...

Nazwa postępowania: Dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla personelu szpitala (zamówienie nr EZ-1157-NS/220-2014)
Numer postępowania: EZ-1157-NS/220-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-07-04
Formularz oferty 2014-07-04
Formularz cenowy 2014-07-04
Wzór umowy 2014-07-04
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-07-18

Usługa opracowania szaty graficznej Szpitalnego Portalu...

Nazwa postępowania: Usługa opracowania szaty graficznej Szpitalnego Portalu Informacyjnego w ramach projektu: „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w R
Numer postępowania: EIS-6-NS/166-2014
Termin składania ofert: 19.05.2014, godz. 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Przedłużenie terminu składania ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawy wody mineralnej (zamówienie nr EZ-352-NS/58-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy wody mineralnej (zamówienie nr EZ-352-NS/58-2014)
Numer postępowania: EZ-352-NS/58-2014
Termin składania ofert: 27.03.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

Usługi telefonii komórkowej (zamówienie nr EIS-2-NS/73-2014)

Nazwa postępowania: Usługi telefonii komórkowej (zamówienie nr EIS-2-NS/73-2014)
Numer postępowania: EIS-2-NS/73-2014
Termin składania ofert: 26.03.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-03-25
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
1 2 3 4 5 6 7 8 10