SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zapytanie ofertowe na dostawy produktu leczniczego stosowanego w...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawy produktu leczniczego stosowanego w programach lekowych i chemioterapii: doxorubicin liposomanum nonpegylatum. (LAS-249-NS/102-2016)
Numer postępowania: LAS-249-NS/102-2016
Termin składania ofert: 03.03.2016, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2016-02-25
Załączniki 2016-02-25
Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-03-07
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-03-21

Zapytanie ofertowe na dostawy produktu leczniczego stosowanego w...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawy produktu leczniczego stosowanego w programach lekowych i chemioterapii: panitumumabum.
Numer postępowania: LAS-246-NS/103-2016
Termin składania ofert: 03.03.2016, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2016-02-25
Załączniki 2016-02-25
Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-03-07
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-03-18

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę pralniczą dla SPZOZ WSS Nr...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę pralniczą dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TAG-83-NS/105-2016
Termin składania ofert: 25.02.2016, godz. 15:05
Zapytanie ofertowe 2016-02-18
Załączniki 2016-02-18
Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-02-26
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-03-16

Dostawa, instalacja, uruchomienie transformatora 630 kVA...

Nazwa postępowania: Dostawa, instalacja, uruchomienie transformatora 630 kVA (zamówienie nr TT-358-NS/354-2015).
Numer postępowania: TT-358-NS/354-2015
Termin składania ofert: 06.10.2015, godz. 23:59
Zaproszenie do złożenia oferty 2015-09-28
Załączniki 2015-09-28
MODYFIKACJA 1 2015-10-05
Specyfikacja techniczna - po modyfikacji 1 2015-10-05
Zawiadomienie o wyborze oferty 2015-10-22

Usługi wykonania okresowych przeglądów i bieżących remontów...

Nazwa postępowania: Usługi wykonania okresowych przeglądów i bieżących remontów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych - zamówienie nr DPPOŻ-30-NS/365-2015
Numer postępowania: DPPOŻ-30-NS/365-2015
Termin składania ofert: 05.10.2015, godz. 23:59
Zaproszenie do złożenia oferty 2015-09-24
Załączniki 2015-09-24
Zawiadomienie o wyborze oferty 2015-10-26
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12