SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi wykonania przeglądów i bieżących remontów, konserwacji...

Nazwa postępowania: Usługi wykonania przeglądów i bieżących remontów, konserwacji sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów szpitalnych (zamówienie nr DPPOŻ-11-NS/650-2018)
Numer postępowania: DPPOŻ-11-NS/650-2018
Termin składania ofert: 16.11.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-11-07
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-11-26

Wykonanie tabliczki pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych dla...

Nazwa postępowania: Wykonanie tabliczki pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku ” - zamówienie nr TAG-430-NS/666/2018
Numer postępowania: TAG-430-NS/666/2018
Termin składania ofert: 15.11.2018, godz. 23:59
Zapytanie ofertowe 2018-11-07
Modyfikacja 1 2018-11-08
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-11-28

Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Dofinansowanie...

Nazwa postępowania: Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku ” - zamówienie nr TAG-421-NS/651-2018
Numer postępowania: TAG-421-NS/651-2018
Termin składania ofert: 14.11.2018, godz. 23:59
Zapytanie ofertowe 2018-11-06
Informacja o udzieleniu zamówienia 2018-11-21

Zapytanie ofertowe na: Usługi ubezpieczenia pojazdów sanitarnych...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na: Usługi ubezpieczenia pojazdów sanitarnych TAG-329/1 -NS/583-20 1 8
Numer postępowania: TAG-329/1 -NS/583-20 1 8
Termin składania ofert: 27.09.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-09-19
Informacja o wyniku postępowania NS 583 2018-10-23

Zapytanie ofertowe na: Usługi ubezpieczenia pojazdów sanitarnych ...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na: Usługi ubezpieczenia pojazdów sanitarnych TAG-329-NS/498-2018
Numer postępowania: TAG-329-NS/498-2018
Termin składania ofert: 13.09.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-09-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-09-19
1 2 4 6 7 8 9 ... 15 16