SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zapytanie ofertowe na:DOSTAWY OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO I...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na:DOSTAWY OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO I OPERACYJNEGO DLA PERSONELU MEDYCZNEGO TAG-203/1-NS/272-2016
Numer postępowania: TAG-203/1-NS/272-2016
Termin składania ofert: 28.11.2016, godz. 09:00
Zapytanie ofertowe 2016-11-18
Załaczniki 2016-11-18
Wyjaśnienie 2016-11-24
Wyjaśnienie 2 2016-11-25
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-12-23

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego.
Numer postępowania: TAG-462/1-NS/474-2016
Termin składania ofert: 21.11.2016, godz. 23:59
Zapytanie ofertowe 2016-11-16
Załączniki 2016-11-16
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-12-07

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej RTG na potrzeby...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej RTG na potrzeby Bloku Operacyjnego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Numer postępowania: TAG-275/1-NS/399/2016
Termin składania ofert: 03.10.2016, godz. 11:00
Zapytanie ofertowe 2016-09-21
Załączniki 2016-09-21
Wyjaśnienie 1 2016-09-29
Wyjaśnienie 2 2016-09-30
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-10-27

Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na dostawę etykiet samoprzylepnych.
Numer postępowania: TAG-259-NS/310-2016
Termin składania ofert: 01.09.2016, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2016-08-26
Załączniki 2016-08-26
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-10-06

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.
Numer postępowania: DG-83/1-NS/370-2016
Termin składania ofert: 29.08.2016, godz. 10:00
zapytanie ofertowe 2016-08-22
załączniki 2016-08-22
Wyjaśnienie 2016-08-26
Informacja o udzieleniu zamówienia 2016-10-20
1 2 3 5 7 8 9 10