SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Otolaryngologiczny

Protezy głosowe

Szanowni Pacjenci!

Z przyjemnością informujemy, iż lekarze Oddziału Laryngologii Dorosłych SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku wszczepili protezy głosowe u dwóch Pacjentów po całkowitym usunięciu krtani z powodu choroby nowotworowej.

Usunięcie krtani jest zabiegiem ratującym życie, jednak wiąże się ze strasznym kalectwem - pozbawieniem chorego zdolności wydawania głosu i mowy.

Rozwiązaniem jest proteza głosowa, która umożliwia choremu komunikowanie się.

Jest to niewielka proteza (ma średnicę mniejszą niż 1cm), którą wszczepia się pomiędzy przełyk a tchawicę. Pacjenci z wszczepioną protezą mają możliwość wytworzenia mowy o normalnej głośności, lekko zachrypniętej ale w pełni zrozumiałej. Daję im to możliwość kontynuowania pracy zawodowej a przede wszystkim Pacjent mający możliwość komunikowania się z ludźmi nie wycofuje się z życia społecznego.

Stosowane w Szpitalu protezy są produktami medycznymi o najwyższej jakości, spełniającymi wszelkie normy i standardy medyczne.

Zabieg jest bezbolesny, a Pacjenci po zabiegu odzyskują normalny komfort życia. Pierwszy Pacjent od razu bezpośrednio po zabiegu zaczął mówić wysokiej jakości głosem (porównywalnym do głosu sprzed zabiegu usunięcia krtani).

Uśmiech i zadowolenie Pacjenta było najlepszym dowodem skuteczności zabiegu oraz niesamowitą motywacją do wszczepiania kolejnych protez.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!