SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (zamówienie nr LAS-252-PN/74-2018)
Numer postępowania: LAS-252-PN/74-2018
Termin składania ofert: 09.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-22

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (zamówienie: LAS-195-PN/57-2018)
Numer postępowania: LAS-195-PN/57-2018
Termin składania ofert: 27.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-23
SIWZ 2018-07-23
WYJAŚNIENIE 1 2018-08-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-09-04

Dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-226-PN/67-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-226-PN/67-2018)
Numer postępowania: LAS-226-PN/67-2018
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-20
SIWZ 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-09

Dostawy gazów medycznych (zamówienie nr LAS-194-PN/58-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy gazów medycznych (zamówienie nr LAS-194-PN/58-2018)
Numer postępowania: LAS-194-PN/58-2018
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-20
SIWZ 2018-07-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-08-16

Dostawy trastuzumab emtansine (zamówienie: LAS-236-PN/66-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy trastuzumab emtansine (zamówienie: LAS-236-PN/66-2018)
Numer postępowania: LAS-236-PN/66-2018
Termin składania ofert: 27.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-19
SIWZ 2018-07-19
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-07-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-07-27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-07-30
1 2 ... 6 7 8 10 12 13 14 ... 92 93