SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup sondy biometrycznej „A-scan" do badania długości gałki ocznej...

Nazwa postępowania: Zakup sondy biometrycznej „A-scan" do badania długości gałki ocznej do aparatu USG typ B-Scan produkcji Accutome nr TAM-673-PN/77-2018.
Numer postępowania: TAM-673-PN/77-2018.
Termin składania ofert: 07.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-29
SIWZ 2018-08-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-09-17

Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów rekonstrukcji piersi...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów rekonstrukcji piersi (zamówienie nr LAS-258-PN/82-2018)
Numer postępowania: LAS-258-PN/82-2018
Termin składania ofert: 03.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-24
SIWZ 2018-08-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-16

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zamówienie nr LAS-290-PN/87-2018)
Numer postępowania: LAS-290-PN/87-2018
Termin składania ofert: 07.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-24
SIWZ 2018-08-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-09-18

Dostawy produktów leczniczych, w tym stosowanych w programach...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych, w tym stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (zamówienie: LAS-286-PN/86-2018)
Numer postępowania: LAS-286-PN/86-2018
Termin składania ofert: 24.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-17
SIWZ 2018-08-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-07
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-11-05

Dostawy rękawic - nr LAS-260-PN/78-2018.

Nazwa postępowania: Dostawy rękawic - nr LAS-260-PN/78-2018.
Numer postępowania: LAS-260-PN/78-2018.
Termin składania ofert: 19.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-10
SIWZ 2018-08-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-10-30
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 ... 96 97