SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w...

Nazwa postępowania: Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TAM-881-PN/93-2018
Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-12
SIWZ 2018-09-12
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-10-29

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu...

Nazwa postępowania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku TAM-811-PN/88-2018
Numer postępowania: TAM-811-PN/88-2018
Termin składania ofert: 17.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-10
SIWZ 2018-09-10
MODYFIKACJA 1 2018-09-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-10-03
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-29

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom
Numer postępowania: TT-329-PN/89-2018
Termin składania ofert: 20.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-05
SIWZ 2018-09-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-09-21

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów nr LAS-284-PN/85-2018

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów nr LAS-284-PN/85-2018
Numer postępowania: LAS-284-PN/85-2018
Termin składania ofert: 10.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-31
SIWZ 2018-08-31
WYJAŚNIENIE 1 2018-09-27
MODYFIKACJA 2 2018-10-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-10-29

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki postępowanie: LAS-141-PN/59-2018
Numer postępowania: LAS-141-PN/59-2018
Termin składania ofert: 09.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-29
SIWZ 2018-08-29
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-26
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-12-18
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 ... 98 99