SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zamówienie nr LAS-250-PN/73-2018)
Numer postępowania: LAS-250-PN/73-2018
Termin składania ofert: 08.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-08-09

Dostawy cabozantynibu (zamówienie nr: LAS-259-PN/76-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy cabozantynibu (zamówienie nr: LAS-259-PN/76-2018)
Numer postępowania: LAS-259-PN/76-2018
Termin składania ofert: 08.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
WYJAŚNIENIE 1 2018-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-08
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-08-21

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (zamówienie nr LAS-252-PN/74-2018)
Numer postępowania: LAS-252-PN/74-2018
Termin składania ofert: 09.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-26
SIWZ 2018-07-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-22

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (zamówienie: LAS-195-PN/57-2018)
Numer postępowania: LAS-195-PN/57-2018
Termin składania ofert: 27.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-23
SIWZ 2018-07-23
WYJAŚNIENIE 1 2018-08-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-09-04

Dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-226-PN/67-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-226-PN/67-2018)
Numer postępowania: LAS-226-PN/67-2018
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-20
SIWZ 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-09
1 2 ... 9 10 11 13 15 16 17 ... 96 97