SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych nr LAS-274-PN/83-2018

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych nr LAS-274-PN/83-2018
Numer postępowania: LAS-274-PN/83-2018
Termin składania ofert: 20.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-10
SIWZ 2018-08-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-07
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-10-23

Zakup aparatu do chirurgicznego oczyszczania ran z wyposażeniem -...

Nazwa postępowania: Zakup aparatu do chirurgicznego oczyszczania ran z wyposażeniem - nr TAM-754-PN/81-2018.
Numer postępowania: TAM-754-PN/81-2018
Termin składania ofert: 18.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-09
SIWZ 2018-08-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-09-25

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii nr LAS-285-PN/84-2018.
Numer postępowania: LAS-285-PN/84-2018
Termin składania ofert: 17.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-09
SIWZ 2018-08-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-21

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych i materiałów opatrunkowych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych i materiałów opatrunkowych (zamówienie nr LAS-268-PN/79-2018)
Numer postępowania: LAS-268-PN/79-2018
Termin składania ofert: 13.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-07
SIWZ 2018-08-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-05
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-10-26

Dostawy wyrobów medycznych – siatek przepuklinowych (zamówienie nr:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych – siatek przepuklinowych (zamówienie nr: LAS-253-PN/75-2018)
Numer postępowania: LAS-253-PN/75-2018
Termin składania ofert: 04.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-27
SIWZ 2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-09-11
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 98 99