SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych – część III (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych – część III (zamówienie nr LAS-342-PN/108-2018)
Numer postępowania: LAS-342-PN/108-2018
Termin składania ofert: 27.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-18
SIWZ 2018-10-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-02-28

Dostawy produktów farmaceutycznych – część II Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych – część II Numer postępowania:LAS-334-PN/102-2018
Numer postępowania: LAS-334-PN/102-2018
Termin składania ofert: 20.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- KOREKTA W ZAKRESIE NAZWY WYKONAWCY (dotyczy... 2018-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-01-03

Dostawy produktów farmaceutycznych - część I Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych - część I Numer referencyjny: LAS-323-PN/101-2018
Numer postępowania: LAS-323-PN/101-2018
Termin składania ofert: 21.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - KOREKTA W ZAKRESIE NAZWY WYKONAWCY (DOTYCZ... 2018-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-01-03

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-983-PN/111-2018)
Numer postępowania: TAM-983-PN/111-2018
Termin składania ofert: 24.10.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
Modyfikacja 1 2018-10-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-10-19
Wyj_mod_2 2018-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-30

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii nr postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Numer postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Termin składania ofert: 19.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-11
SIWZ 2018-10-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2019-01-04
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 103 104