SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w...

Nazwa postępowania: Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-133-PN/34-2018)
Numer postępowania: TT-133-PN/34-2018
Termin składania ofert: 25.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 2018-04-30
SIWZ 2018-04-30
Dokumentacja przetargowa 2018-04-30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-05-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2018-05-17
MODYFIKACJA 2 2018-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 4 2018-05-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-05-29

Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018

Nazwa postępowania: Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018.
Numer postępowania: LAS-140-PN/45-2018
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-30
Sprostowanie ogłoszenia 2018-05-30
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-06-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-08-02

Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym cytostatyków Numer referencyjny: LAS-130-PN/44-2018
Numer postępowania: LAS-130-PN/44-2018
Termin składania ofert: 22.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-06-05
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-08-03

Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018

Nazwa postępowania: Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018
Numer postępowania: LAS-128-PN/43-2018
Termin składania ofert: 30.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-06-20

Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych (zamówienie: LAS-126-PN/42-2018)
Numer postępowania: LAS-126-PN/42-2018
Termin składania ofert: 30.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-04-23
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-04-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-22
1 2 ... 11 12 13 15 17 18 19 ... 92 93