SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy dexmedetomidyny Numer referencyjny: LAS-193-PN/28-2017

Nazwa postępowania: Dostawy dexmedetomidyny Numer referencyjny: LAS-193-PN/28-2017
Numer postępowania: LAS-193-PN/28-2017
Termin składania ofert: 24.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-13
SIWZ 2017-04-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-24
INFORMCJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-15

Dostawy preparatu zawierającego netupitant i palonosetron. Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatu zawierającego netupitant i palonosetron. Numer referencyjny: LAS-190-PN/29-2017
Numer postępowania: LAS-190-PN/29-2017
Termin składania ofert: 25.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-13
SIWZ 2017-04-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-25
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-27

Dostawy akumulatorów Numer referencyjny: TAM-251-PN/27-2017

Nazwa postępowania: Dostawy akumulatorów Numer referencyjny: TAM-251-PN/27-2017
Numer postępowania: TAM-251-PN/27-2017
Termin składania ofert: 19.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-07
SIWZ 2017-04-07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-04-21

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny: LAS-201-PN/31-2017
Numer postępowania: LAS-201-PN/31-2017
Termin składania ofert: 15.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-06
SIWZ 2017-04-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-05-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-05

Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: LAS-156-PN/22-2017

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: LAS-156-PN/22-2017
Numer postępowania: LAS-156-PN/22-2017
Termin składania ofert: 12.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-04
SIWZ 2017-04-04
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-16
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-30
1 2 ... 11 12 13 15 17 18 19 ... 65 66