SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy gazów medycznych (zamówienie nr LAS-194-PN/58-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy gazów medycznych (zamówienie nr LAS-194-PN/58-2018)
Numer postępowania: LAS-194-PN/58-2018
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-07-20
SIWZ 2018-07-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-08-16

Dostawy trastuzumab emtansine (zamówienie: LAS-236-PN/66-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy trastuzumab emtansine (zamówienie: LAS-236-PN/66-2018)
Numer postępowania: LAS-236-PN/66-2018
Termin składania ofert: 27.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-19
SIWZ 2018-07-19
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-07-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-07-27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-07-30

Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego” nr TAM-682-PN/70-2018
Numer postępowania: TAM-682-PN/70-2018
Termin składania ofert: 23.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-17
SIWZ 2018-07-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-09-04

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję winfrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Numer referencyjny: TAM-684-PN/71-2018
Numer postępowania: TAM-684-PN/71-2018
Termin składania ofert: 22.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-16
SIWZ 2018-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-13
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-09-05

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wWojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” Numer referencyjny: TAM-660-PN/68-2018
Numer postępowania: TAM-660-PN/68-2018
Termin składania ofert: 21.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-16
SIWZ 2018-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-13
Informacja z otwarcia ofert 2018-08-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-08-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-09-04
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 98 99