SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (zamówienie: LAS-30-PN/13-2018)
Numer postępowania: LAS-30-PN/13-2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE 1 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-07-09

Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (zamówienie: LAS-127-PN/41-2018)
Numer postępowania: LAS-127-PN/41-2018
Termin składania ofert: 27.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-13
SIWZ 2018-04-13
WYJAŚNIENIE 1 2018-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-17

Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa...

Nazwa postępowania: Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody (zamówienie: TAM-315-PN/32-2018)
Numer postępowania: TAM-315-PN/32-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-24
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZMIANA WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-10

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych (zamówienie: DZPZ-295-PN/36-2018)
Numer postępowania: DZPZ-295-PN/36-2018
Termin składania ofert: 24.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-16

Dostawy trastuzumab emtansine Numer referencyjny: LAS-122-PN/40-2018

Nazwa postępowania: Dostawy trastuzumab emtansine Numer referencyjny: LAS-122-PN/40-2018
Numer postępowania: LAS-122-PN/40-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-27
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 92 93