SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów do żywienia dojelitowego Numer referencyjny: LAS-176-PN/51-2018
Numer postępowania: LAS-176-PN/51-2018
Termin składania ofert: 15.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-06-06
SIWZ 2018-06-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-06-20

Dostawy nivolumabu Numer referencyjny: LAS-190-PN/54-2018

Nazwa postępowania: Dostawy nivolumabu Numer referencyjny: LAS-190-PN/54-2018
Numer postępowania: LAS-190-PN/54-2018
Termin składania ofert: 14.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-06-06
SIWZ 2018-06-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-14
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-06-15

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie: LAS-201-PN/55-2018)
Numer postępowania: LAS-201-PN/55-2018
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-06-04
SIWZ 2018-06-04
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-06-08
MODYFIKACJA 1 2018-06-08
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-06-13
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-07-06

Modernizacja Oddziału Urologicznego w Pawilonie Łóżkowym nr 5,...

Nazwa postępowania: Modernizacja Oddziału Urologicznego w Pawilonie Łóżkowym nr 5, piętro 7 – SP ZOZ WSS nr3 w Rybniku Numer referencyjny: TT-194-PN/48-2018
Numer postępowania: TT-194-PN/48-2018
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-05-29
SIWZ 2018-05-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-06-19

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w...

Nazwa postępowania: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-226-PN/53-2018)
Numer postępowania: TT-226-PN/53-2018
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-05-29
SIWZ 2018-05-29
Opis przedmiotu zamówienia 2018-05-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-06-11
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 95 96