SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” nr TAM-917-PN/99-2018
Numer postępowania: TAM-917-PN/99-2018
Termin składania ofert: 06.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-28
SIWZ 2018-09-28
Modyfikacja 1 2018-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-11-06

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, Oddział
Numer postępowania: TT-383-PN/100-2018
Termin składania ofert: 12.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-27
SIWZ 2018-09-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 2018-10-18

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym materiałów do zespoleń kości LAS-300-PN/90-2018
Numer postępowania: LAS-300-PN/90-2018
Termin składania ofert: 02.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-25
SIWZ 2018-09-25
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 PN 90 2018-10-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-12-06

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych nr...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych nr LAS-320-PN/96-2018
Numer postępowania: LAS-320-PN/96-2018
Termin składania ofert: 09.10.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-09-20
SIWZ 2018-09-20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-09-26
MODYFIKACJA 1 2018-09-26
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-10-01
MODYFIKACJA 2 2018-10-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2018-10-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-10-31

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku" (zamówienie
Numer postępowania: TAM-892-PN/94-2018
Termin składania ofert: 30.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-20
SIWZ 2018-09-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-10-18
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-30
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-14
1 2 ... 12 13 14 16 18 19 20 ... 103 104