SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w...

Nazwa postępowania: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku (zamówienie: TAM-536/542-PN/52-2018)
Numer postępowania: TAM-536/542-PN/52-2018
Termin składania ofert: 07.06.2018, godz. 10:00
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0073/16-00/381/1523
Ogłoszenie 2018-05-25
SIWZ 2018-05-25
MODYFIKACJA 1 2018-05-28
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-06-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-06-19

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: LAS-148-PN/46-2018
Numer postępowania: LAS-148-PN/46-2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-05-17
SIWZ 2018-05-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-06-05

Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i...

Nazwa postępowania: Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i materiałów do receptury aptecznej Numer referencyjny: LAS-160-PN/47-2018
Numer postępowania: LAS-160-PN/47-2018
Termin składania ofert: 28.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-05-15
SIWZ 2018-05-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-05-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Oświadczenie o grupie akiptałowej 2018-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-06-06

Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w...

Nazwa postępowania: Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-133-PN/34-2018)
Numer postępowania: TT-133-PN/34-2018
Termin składania ofert: 25.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 2018-04-30
SIWZ 2018-04-30
Dokumentacja przetargowa 2018-04-30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-05-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2018-05-17
MODYFIKACJA 2 2018-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 4 2018-05-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-05-29

Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018

Nazwa postępowania: Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018.
Numer postępowania: LAS-140-PN/45-2018
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-30
Sprostowanie ogłoszenia 2018-05-30
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-06-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-08-02
1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 95 96