SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer referencyjny: DZPZ-198-PN/23 -2017
Numer postępowania: DZPZ-198-PN/23 -2017
Termin składania ofert: 27.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-28
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-03

Dostawy materiałów szewnych Numer referencyjny: LAS-104-PN/9-2017

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów szewnych Numer referencyjny: LAS-104-PN/9-2017
Numer postępowania: LAS-104-PN/9-2017
Termin składania ofert: 28.03.2017, godz. 12:00
Ogłoszenie 2017-03-14
SIWZ 2017-03-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-21
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-30
Korekta informacji z otwarcia ofert w zakresie pakietu nr 9. 2017-04-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-20

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii. (zamówienie: LAS-125-PN/14-2017)
Numer postępowania: LAS-125-PN/14-2017
Termin składania ofert: 20.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-10
SIWZ 2017-03-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-06-01

Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych wraz z użyczeniem urządzenia. (zamówienie: LAS-1240-PN/68-2016)
Numer postępowania: LAS-1240-PN/68-2016
Termin składania ofert: 19.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-10
SIWZ 2017-03-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-04-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-21
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-08

Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 – Blok Operacyjny SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-1-PN/16-2017)
Numer postępowania: TT-1-PN/16-2017
Termin składania ofert: 24.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-09
SIWZ 2017-03-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-03-27
1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 65 66