SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" TAM-893-PN/95-2018
Numer postępowania: TAM-893-PN/95-2018
Termin składania ofert: 25.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-18
SIWZ 2018-09-18
Sprostowanie ogłoszenia 2018-09-26
MODYFIKACJA 1 2018-09-26
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-10-01
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-10-18
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-10-26

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów nr LAS-311-PN/91-2018
Numer postępowania: LAS-311-PN/91-2018
Termin składania ofert: 24.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-17
SIWZ 2018-09-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-10-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-12-03

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii LAS-310-PN/92-2018
Numer postępowania: LAS-310-PN/92-2018
Termin składania ofert: 26.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-14
SIWZ 2018-09-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-10-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-10-10
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-10-12
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-11-27

Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w...

Nazwa postępowania: Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TAM-881-PN/93-2018
Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-12
SIWZ 2018-09-12
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-10-29

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu...

Nazwa postępowania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku TAM-811-PN/88-2018
Numer postępowania: TAM-811-PN/88-2018
Termin składania ofert: 17.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-10
SIWZ 2018-09-10
MODYFIKACJA 1 2018-09-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-10-03
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-29
1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 103 104