SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy rękawic. (zamówienie: LAS-122-PN/13-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy rękawic. (zamówienie: LAS-122-PN/13-2017)
Numer postępowania: LAS-122-PN/13-2017
Termin składania ofert: 17.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-09
SIWZ 2017-03-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-24

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. (zamówienie: LAS-100-PN/7-2017)
Numer postępowania: LAS-100-PN/7-2017
Termin składania ofert: 24.03.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-03-09
SIWZ 2017-03-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-21
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-28
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-14

Dostawy wyrobów medycznych ortopedycznych, w tym implantów....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych ortopedycznych, w tym implantów. (zamówienie: LAS-105-PN/10-2017)
Numer postępowania: LAS-105-PN/10-2017
Termin składania ofert: 18.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-08
SIWZ 2017-03-08
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-19
Wynik 2017-06-01

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-136-PN/15 -2017
Numer postępowania: DZPZ-136-PN/15 -2017
Termin składania ofert: 17.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-08
SIWZ 2017-03-08
WYJAŚNIENIE 1 2017-03-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-18

Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017
Numer postępowania: LAS-103-PN/12-2017
Termin składania ofert: 13.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-03
SIWZ 2017-03-03
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2017-03-09
Sprostowanie ogłoszenia 2017-03-09
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-14
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-28
1 2 ... 14 15 16 18 20 21 22 ... 65 66