SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-104-PN/35-2018

Nazwa postępowania: Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-104-PN/35-2018
Numer postępowania: LAS-104-PN/35-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-11
SIWZ 2018-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-05-08

Dostawy produktów dla niemowląt i dzieci Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów dla niemowląt i dzieci Numer referencyjny: LAS-96-PN/30-2018
Numer postępowania: LAS-96-PN/30-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-11
SIWZ 2018-04-11
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-04-17
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-05-09

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” część I (zamówienie: TAM-353-PN/37-2018)
Numer postępowania: TAM-353-PN/37-2018
Termin składania ofert: 17.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-10
SIWZ 2018-04-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-21
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA etap I (pakiet 2,3,5) 2018-05-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-06-05

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek do fiksacji tęczówkowej Numer referencyjny: LAS-84-PN/27-2018
Numer postępowania: LAS-84-PN/27-2018
Termin składania ofert: 14.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-04
SIWZ 2018-04-04
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-05-08
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-06-07

Zakup aparatu EKG wraz z wyposażeniem – 1 szt. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Zakup aparatu EKG wraz z wyposażeniem – 1 szt. Numer referencyjny: TAM-311-PN/33-2018
Numer postępowania: TAM-311-PN/33-2018
Termin składania ofert: 13.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-04
SIWZ 2018-04-04
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-13
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-13
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-30
1 2 ... 14 15 16 18 20 21 22 ... 92 93