SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018

Nazwa postępowania: Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018
Numer postępowania: LAS-128-PN/43-2018
Termin składania ofert: 30.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-06-20

Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych (zamówienie: LAS-126-PN/42-2018)
Numer postępowania: LAS-126-PN/42-2018
Termin składania ofert: 30.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-04-23
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-04-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-22

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (zamówienie: LAS-30-PN/13-2018)
Numer postępowania: LAS-30-PN/13-2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE 1 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-07-09

Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (zamówienie: LAS-127-PN/41-2018)
Numer postępowania: LAS-127-PN/41-2018
Termin składania ofert: 27.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-13
SIWZ 2018-04-13
WYJAŚNIENIE 1 2018-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-17

Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa...

Nazwa postępowania: Dezynfekcje, konserwacje, przeglądy i kontrole bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody (zamówienie: TAM-315-PN/32-2018)
Numer postępowania: TAM-315-PN/32-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-24
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZMIANA WYNIKU POSTĘPOWANIA 2018-05-10
1 2 ... 15 16 17 19 21 22 23 ... 96 97