SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-62-PN/19-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-62-PN/19-2018)
Numer postępowania: LAS-62-PN/19-2018
Termin składania ofert: 28.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-16
SIWZ 2018-03-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-03-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-04-11

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki – zestaw do wstrzykiwacza kontrastu (zamówienie: LAS-72-PN/23-2018)
Numer postępowania: LAS-72-PN/23-2018
Termin składania ofert: 23.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-16
SIWZ 2018-03-16
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-26
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-06

Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego,...

Nazwa postępowania: Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego, obuwia operacyjnego oraz pościeli szpitalnej (zamówienie: DZPZ-181-PN/20-2018)
Numer postępowania: DZPZ-181-PN/20-2018
Termin składania ofert: 05.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-16
SIWZ 2018-03-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-03-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-27
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-03-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-05-17

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń Numer referencyjny: LAS-88-PN/28-2018
Numer postępowania: LAS-88-PN/28-2018
Termin składania ofert: 29.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-14
SIWZ 2018-03-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-03-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-25

Dostawy enzalutamidum (zamówienie: LAS-64-PN/21-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy enzalutamidum (zamówienie: LAS-64-PN/21-2018)
Numer postępowania: LAS-64-PN/21-2018
Termin składania ofert: 16.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-02
SIWZ 2018-03-02
WYJAŚNIENIE 1 2018-03-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-16
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-16
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-03-29
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 92 93