SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych (zamówienie: DZPZ-295-PN/36-2018)
Numer postępowania: DZPZ-295-PN/36-2018
Termin składania ofert: 24.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-16

Dostawy trastuzumab emtansine Numer referencyjny: LAS-122-PN/40-2018

Nazwa postępowania: Dostawy trastuzumab emtansine Numer referencyjny: LAS-122-PN/40-2018
Numer postępowania: LAS-122-PN/40-2018
Termin składania ofert: 20.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-27

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” część III Numer referencyjny: TAM-362-PN/39-2018
Numer postępowania: TAM-362-PN/39-2018
Termin składania ofert: 22.05.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-15
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-23
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-23
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAK... 2018-05-25

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” część II Numer referencyjny: TAM-359-PN/38-2018
Numer postępowania: TAM-359-PN/38-2018
Termin składania ofert: 22.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-12
SIWZ 2018-04-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-15
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-06-05

Dostawy materiałów Szewnych i hemostatycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów Szewnych i hemostatycznych. Numer referencyjny: LAS-70-PN/26-2018
Numer postępowania: LAS-70-PN/26-2018
Termin składania ofert: 24.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-04-11
SIWZ 2018-04-11
Sprostowanie ogłoszenia 1 2018-04-12
Modyfikacja 1 2018-04-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-06-04
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 96 97