SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Histopatologii Numer referencyjny: LAS-5-PN/1-2018
Numer postępowania: LAS-5-PN/1-2018
Termin składania ofert: 02.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-15
SIWZ 2018-02-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-02-22
MODYFIKACJA 1 2018-02-22
WYJAŚNIENIE 2 2018-02-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-03-23

Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-11-PN/7-2018

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-11-PN/7-2018
Numer postępowania: LAS-11-PN/7-2018
Termin składania ofert: 28.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-15
SIWZ 2018-02-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-03-21
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-05-22

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: LAS-18-PN/9-2018
Numer postępowania: LAS-18-PN/9-2018
Termin składania ofert: 30.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-15
SIWZ 2018-02-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-03-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-23
WYJAŚNIENIE 2 2018-03-23
Sprostowanie ogłoszenia 2018-03-27
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-05-23

Zakup światłowodów, kleszczy do cystoskopu oraz kleszczy do URS....

Nazwa postępowania: Zakup światłowodów, kleszczy do cystoskopu oraz kleszczy do URS. Numer referencyjny: TAM-838-PN/93-2017
Numer postępowania: TAM-838-PN/93-2017
Termin składania ofert: 16.02.2018, godz. 10:30
Ogłoszenie 2018-02-06
SIWZ 2018-02-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-02-13
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-16
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-16
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-03-01

Dostawy opatrunków specjalistycznych, wyrobów z włóknin medycznych...

Nazwa postępowania: Dostawy opatrunków specjalistycznych, wyrobów z włóknin medycznych w tym plastrów i przylepców. Numer referencyjny: LAS-21-PN/6-2018
Numer postępowania: LAS-21-PN/6-2018
Termin składania ofert: 16.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-06
SIWZ 2018-02-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-02-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-02-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-02-13
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-03-09
1 2 ... 18 19 20 22 24 25 26 ... 92 93