SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń. Numer referencyjny: LAS-16-PN/8-2018
Numer postępowania: LAS-16-PN/8-2018
Termin składania ofert: 15.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-01
SIWZ 2018-02-01
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-02-08
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-03-01

Dostawy sevoflurane Numer referencyjny: LAS-540-PN/116-2017

Nazwa postępowania: Dostawy sevoflurane Numer referencyjny: LAS-540-PN/116-2017
Numer postępowania: LAS-540-PN/116-2017
Termin składania ofert: 12.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-01
SIWZ 2018-02-01
WYJAŚNIENIE 1 2018-02-28
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-12
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-06

Zakup aparatu EKG. Numer referencyjny: TAM-63-PN/11-2018

Nazwa postępowania: Zakup aparatu EKG. Numer referencyjny: TAM-63-PN/11-2018
Numer postępowania: TAM-63-PN/11-2018
Termin składania ofert: 09.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-30
SIWZ 2018-01-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-30
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-02-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-09
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-02-20

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów dezynfekcyjnych Numer referencyjny: LAS-14-PN/3-2018
Numer postępowania: LAS-14-PN/3-2018
Termin składania ofert: 09.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-29
SIWZ 2018-01-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-29
MODYFIKACJA 1 2018-02-02
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-02-02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2018-02-06
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-02-06
MODYFIKACJA 3 2018-02-07
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-03-02

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii oraz immunoglobuliny Numer referencyjny: LAS-22-PN/10-2018
Numer postępowania: LAS-22-PN/10-2018
Termin składania ofert: 05.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-25
SIWZ 2018-01-25
WYJAŚNIENIE 1 2018-02-15
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-03-28
1 2 ... 19 20 21 23 25 26 27 ... 92 93