SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń Numer referencyjny: LAS-88-PN/28-2018
Numer postępowania: LAS-88-PN/28-2018
Termin składania ofert: 29.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-14
SIWZ 2018-03-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-03-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-04-25

Dostawy enzalutamidum (zamówienie: LAS-64-PN/21-2018)

Nazwa postępowania: Dostawy enzalutamidum (zamówienie: LAS-64-PN/21-2018)
Numer postępowania: LAS-64-PN/21-2018
Termin składania ofert: 16.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-03-02
SIWZ 2018-03-02
WYJAŚNIENIE 1 2018-03-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-16
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-16
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-03-29

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Numer referencyjny: LAS-59-PN/15-2018
Numer postępowania: LAS-59-PN/15-2018
Termin składania ofert: 10.04.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-03-01
SIWZ 2018-03-01
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-04-03
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-05-21

Kompleksowa roczna pełna obsługa serwisowa tomografu komputerowego...

Nazwa postępowania: Kompleksowa roczna pełna obsługa serwisowa tomografu komputerowego Optima CT 660 prod. GE Healthcare wraz z 3-ma stacjami lekarskimi AW Volume Share prod. GE Medical Systems, wraz z wyposażeniem (zamówienie: TAM-194-PN/17-2018)
Numer postępowania: TAM-194-PN/17-2018
Termin składania ofert: 08.03.2018, godz. 10:30
Ogłoszenie 2018-02-28
SIWZ 2018-02-28
WYJAŚNIENIE 1 2018-03-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-09
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-03-12

Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji...

Nazwa postępowania: Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku". (zamówienie: TAM-211-PN/18-2018)
Numer postępowania: TAM-211-PN/18-2018
Termin składania ofert: 24.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-02-28
SIWZ 2018-02-28
Załączniki cz.1 2018-02-28
Załączniki cz.2 2018-02-28
Sprostowanie ogłoszenia 1 2018-04-04
MODYFIKACJA 1 2018-04-04
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-04-05
Sprostowanie ogłoszenia 2 2018-04-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-04-06
Sprostowanie ogłoszenia 2018-04-10
MODYFIKACJA 3 2018-04-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4 2018-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2018-04-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-04-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-05-30
1 2 ... 20 21 22 24 26 27 28 ... 96 97