SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy preparatów przeciwzakrzepowych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów przeciwzakrzepowych. Numer referencyjny: LAS-550-PN/117-2017
Numer postępowania: LAS-550-PN/117-2017
Termin składania ofert: 06.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-25
SIWZ 2018-01-25
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-02-26
Informacja z otwarcia ofert 2018-03-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-03-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-03-27

Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami Numer referencyjny: DZPZ-37-PN/5-2018
Numer postępowania: DZPZ-37-PN/5-2018
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-18
SIWZ 2018-01-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-18
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-02-05

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi w zakresie kodu 18 01 04 wraz z dostawą pojemników na odpady medyczne Numer referencyjny: TAG-18-PN/4-2018
Numer postępowania: TAG-18-PN/4-2018
Termin składania ofert: 01.02.2018, godz. 10:30
Ogłoszenie 2018-01-18
SIWZ 2018-01-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 2018-01-24
MODYFIKACJA 1 2018-01-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2018-01-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2018-01-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-02-09

Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny: LAS-555-PN/119-2017
Numer postępowania: LAS-555-PN/119-2017
Termin składania ofert: 20.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12
WYJAŚNIENIE 1 2018-02-12
Informacja z otwarcia ofert 2018-02-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-02-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2018-03-27

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-1047-PN/123-2017
Numer postępowania: DZPZ-1047-PN/123-2017
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-18
MODYFIKACJA 1 2018-01-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-02-15
1 2 ... 20 21 22 24 26 27 28 ... 92 93