SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Numer referencyjny: LAS-494-PN/96-2017
Numer postępowania: LAS-494-PN/96-2017
Termin składania ofert: 18.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-06
SIWZ 2017-12-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-12-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-01-04

Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń oraz...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń oraz dostawy etykiet samoprzylepnych Numer referencyjny: DZPZ-892-PN/107-2017
Numer postępowania: DZPZ-892-PN/107-2017
Termin składania ofert: 15.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-06
SIWZ 2017-12-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-12-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert - korekta w zakresie pakietu nr 5 2017-12-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-01-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2018-01-15

Dostawy enzalutamidum. Numer referencyjny: LAS-533-PN/112-2017

Nazwa postępowania: Dostawy enzalutamidum. Numer referencyjny: LAS-533-PN/112-2017
Numer postępowania: LAS-533-PN/112-2017
Termin składania ofert: 09.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-01
SIWZ 2017-12-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej. 2018-01-09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-02-14

Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku tj.: Zakup myjni-dezynfektorów z wyposażeniem – 6 szt. Numer referencyjny: TT-561-PN/114-2017
Numer postępowania: TT-561-PN/114-2017
Termin składania ofert: 12.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-01
SIWZ 2017-12-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-12-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-12-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-12-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-12-15

Dostawy systemu do pomiaru krzepliwości krwi wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawy systemu do pomiaru krzepliwości krwi wraz z dzierżawą urządzenia Numer referencyjny: LAS-185-PN/26-2017
Numer postępowania: LAS-185-PN/26-2017
Termin składania ofert: 12.12.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-11-29
SIWZ 2017-11-29
Informacja z otwarcia ofert 2017-12-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-12-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-12-13
1 2 ... 21 22 23 25 27 28 29 ... 91 92