SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa frontofokometru – 1 sztuka. (zamówienie: TAM-1036-PN/57-2016)

Nazwa postępowania: Dostawa frontofokometru – 1 sztuka. (zamówienie: TAM-1036-PN/57-2016)
Numer postępowania: TAM-1036-PN/57-2016
Termin składania ofert: 17.11.2016, godz. 11:00
Ogłoszenie 2016-11-08
SIWZ 2016-11-08
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-15
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-17
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-18

Zakup systemu schładzania pacjenta – 1 sztuka (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Zakup systemu schładzania pacjenta – 1 sztuka (zamówienie: TAM-1085-PN/56-2016)
Numer postępowania: TAM-1085-PN/56-2016
Termin składania ofert: 17.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-11-08
SIWZ 2016-11-08
WYJAŚNIENIE 1 2016-11-15
Informacja z otwarcia ofert. 2016-11-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-23

Dostawa urządzanie do ogrzewania pacjenta – 11 sztuk. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzanie do ogrzewania pacjenta – 11 sztuk. (zamówienie: TAM-1060-PN/53-2016)
Numer postępowania: TAM-1060-PN/53-2016
Termin składania ofert: 14.11.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-11-02
SIWZ 2016-11-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-08
Informacja z otwarcia ofert - zestawienie 2016-11-14
Informacja z otwarcia ofert - oświadczenie 2016-11-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-25

Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 sztuka. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa respiratora stacjonarnego – 1 sztuka. (zamówienie: TAM-1068-PN/54-2016)
Numer postępowania: TAM-1068-PN/54-2016
Termin składania ofert: 14.11.2016, godz. 11:00
Ogłoszenie 2016-11-02
SIWZ 2016-11-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-08
Informacja z otwarcia ofert - zestawienie 2016-11-14
Informacja z otwarcia ofert - oświadczenie 2016-11-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-28

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów...

Nazwa postępowania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016: respirator stacjonarny – 1 sztuka i respirator przenośny – 1 sztuka w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i ...
Numer postępowania: TAM-1069-PN/55-2016
Termin składania ofert: 09.11.2016, godz. 13:00
Ogłoszenie 2016-10-31
SIWZ 2016-10-31
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-11-04
Modyfikacja 2 2016-11-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-11-07
Wyjaśnienie - Modyfikacja 3 2016-11-07
Informacja z otwarcia ofert 2016-11-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2016-11-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ETAP I 2016-11-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ETAP II 2016-11-29
1 2 ... 32 33 34 36 38 39 40 ... 78 79