SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa narzędzi do endoskopowej chirurgii zatok metodą FESS Numer...

Nazwa postępowania: Dostawa narzędzi do endoskopowej chirurgii zatok metodą FESS Numer referencyjny: TAM-673-PN/71-2017
Numer postępowania: TAM-673-PN/71-2017
Termin składania ofert: 25.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-15
SIWZ 2017-09-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-21
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 2017-09-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-09-21
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-09-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-10-11

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii Numer referencyjny: LAS-415-PN/77-2017
Numer postępowania: LAS-415-PN/77-2017
Termin składania ofert: 27.09.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-09-15
SIWZ 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-09-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2017-10-17

Zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP...

Nazwa postępowania: Zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – zakup finansowany z dotacji Województwa Śląskiego oraz zakup 1 szt. pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – zakup finansow
Numer postępowania: DO/TS-94-PN/80-2017
Termin składania ofert: 21.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-13
SIWZ 2017-09-13
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 oraz załączniki do oferty w wersji word 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-09-22

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących...

Nazwa postępowania: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w Pawilonie diagnostyczno-zabiegowym SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, segment a, d poziom -1. Numer referencyjny: TT-418-PN/78-2017
Numer postępowania: TT-418-PN/78-2017
Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-09-01
SIWZ 2017-09-01
WYJAŚNIENIE 1 2017-09-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-18
Wynik 2017-09-27

Dostawy automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawy automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą urządzenia. Numer referencyjny: LAS-320-PN/63-2017
Numer postępowania: LAS-320-PN/63-2017
Termin składania ofert: 21.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-08-16
SIWZ 2017-08-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-09-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-09-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2017-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-10-10
1 2 ... 32 33 34 36 38 39 40 ... 95 96