SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)

Nazwa postępowania: Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)
Numer postępowania: DZPZ-241-PN/ 48-2017
Termin składania ofert: 24.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-12
SIWZ 2017-05-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-24
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-29

Dostawy akumulatorów (zamówienie: TAM-390-PN/49-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy akumulatorów (zamówienie: TAM-390-PN/49-2017)
Numer postępowania: TAM-390-PN/49-2017
Termin składania ofert: 25.05.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-05-12
SIWZ 2017-05-12
MODYFIKACJA 1 2017-05-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-22
WYJAŚNIENIE 2 2017-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-06-07

Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem oraz z automatycznym...

Nazwa postępowania: Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem oraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia. Numer referencyjny: TAM-338-PN/36-2017
Numer postępowania: TAM-338-PN/36-2017
Termin składania ofert: 25.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-11
SIWZ 2017-05-11
WYJAŚNIENIE 1 2017-05-17
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej pomocne do sporządzenia oferty 2017-05-17
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-05-18
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-30

Dostawy akumulatorów, baterii i materiałów sanitarnych Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy akumulatorów, baterii i materiałów sanitarnych Numer referencyjny: DZPZ-260-PN/45-2017
Numer postępowania: DZPZ-260-PN/45-2017
Termin składania ofert: 12.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-28
SIWZ 2017-04-28
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-15
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-19

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer referencyjny: LAS-240-PN/44-2017
Numer postępowania: LAS-240-PN/44-2017
Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 13:00
Ogłoszenie 2017-04-28
SIWZ 2017-04-28
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-11
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-19
1 2 ... 34 35 36 38 40 41 42 ... 91 92