SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów Numer referencyjny: LAS-335-PN/60-2017
Numer postępowania: LAS-335-PN/60-2017
Termin składania ofert: 14.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-06
SIWZ 2017-07-06
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-07-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-07-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH – ZMIANA W ZAKRESIE PA... 2017-08-03

Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-343-PN/65-2017

Nazwa postępowania: Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: LAS-343-PN/65-2017
Numer postępowania: LAS-343-PN/65-2017
Termin składania ofert: 14.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-07-05
SIWZ 2017-07-05
WYJAŚNIENIE 1 2017-07-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-17
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-07-17

Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych. Numer referencyjny: LAS-275-PN/54-2017
Numer postępowania: LAS-275-PN/54-2017
Termin składania ofert: 07.08.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-06-30
SIWZ 2017-06-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-09
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-08-09
Wynik postępowania 2017-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2017-09-27

Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-252-PN/58-2017

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-252-PN/58-2017
Numer postępowania: LAS-252-PN/58-2017
Termin składania ofert: 07.08.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-06-30
SIWZ 2017-06-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-27
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-09
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-08-09
Unieważnienie 2017-09-06

Dostawy sprzętu do pobierania krwi Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy sprzętu do pobierania krwi Numer referencyjny: LAS-140-PN/20-2017
Numer postępowania: LAS-140-PN/20-2017
Termin składania ofert: 07.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-06-27
SIWZ 2017-06-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-06-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-03
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-07
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-07-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-07-27
1 2 ... 35 36 37 39 41 42 43 ... 95 96