SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-969-PN/110-2018
Numer postępowania: TAM-969-PN/110-2018
Termin składania ofert: 19.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-09
SIWZ 2018-10-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-26

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-956-PN/109-2018
Numer postępowania: TAM-956-PN/109-2018
Termin składania ofert: 14.11.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-10-08
SIWZ 2018-10-08
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-08
MODYFIKACJA 3 2018-11-08
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-11-14
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-15

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-953-PN/106-2018
Numer postępowania: TAM-953-PN/106-2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-05
SIWZ 2018-10-05
Sprostowanie 2018-10-12
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2018-10-16
Załączniki do sprostowania 2018-10-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ ZAKRESIE POSZCZEG... 2018-11-20

Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018
Numer postępowania: LAS-347-PN/105-2018
Termin składania ofert: 12.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-04
SIWZ 2018-10-04
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-10-25

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P
Numer postępowania: TT-387-PN/103-2018
Termin składania ofert: 16.10.2018, godz. 10:00
Ogłosznie 2018-10-01
SIWZ 2018-10-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-10-19
z.1 i z.2 do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-10-19
1 2 4 6 7 8 9 ... 92 93