SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału...

Nazwa postępowania: Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Okulistycznego i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Numer referencyjny: TAM-1073-PN/126-2018
Numer postępowania: TAM-1073-PN/126-2018
Termin składania ofert: 10.12.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-11-30
SIWZ 2018-11-30
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-12-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-12-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-12-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-12-14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 2 2018-12-17

Zakup uretrocystoskopu kompaktowego oraz kleszczyków urologicznych...

Nazwa postępowania: Zakup uretrocystoskopu kompaktowego oraz kleszczyków urologicznych TAM-1003-PN/118-2018
Numer postępowania: TAM-1003-PN/118-2018
Termin składania ofert: 07.12.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-11-29
SIWZ 2018-11-29
Informacja z otwarcia ofert 2018-12-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-12-10
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-12-13

Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów LAS-375-PN/117-2018

Nazwa postępowania: Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów LAS-375-PN/117-2018
Numer postępowania: LAS-375-PN/117-2018
Termin składania ofert: 20.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-11-06
SIWZ 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-14
MODYFIKACJA 1 2018-11-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-11-15
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-12-07

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku"
Numer postępowania: TAM-1048-PN/119-2018
Termin składania ofert: 14.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-11-06
SIWZ 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-14
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-19

Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego...

Nazwa postępowania: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu (zamówienie nr TT-369-PN/98-2018)
Numer postępowania: TT-369-PN/98-2018
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-11-05
SIWZ 2018-11-05
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-11-16
1 2 4 6 7 8 9 ... 96 97