SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję winfrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Numer referencyjny: TAM-684-PN/71-2018
Numer postępowania: TAM-684-PN/71-2018
Termin składania ofert: 22.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-16
SIWZ 2018-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-13

Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wWojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” Numer referencyjny: TAM-660-PN/68-2018
Numer postępowania: TAM-660-PN/68-2018
Termin składania ofert: 21.08.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-16
SIWZ 2018-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-08-13

Dzierżawa kserokopiarek (zamówienie nr DIS-11-PN/63-2018)

Nazwa postępowania: Dzierżawa kserokopiarek (zamówienie nr DIS-11-PN/63-2018)
Numer postępowania: DIS-11-PN/63-2018
Termin składania ofert: 24.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-13
SIWZ 2018-07-13
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-07-19
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-07-25
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-08-01

Dostawy filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek i baterii....

Nazwa postępowania: Dostawy filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek i baterii. (zamówienie nr DZPZ-372-PN/49-2018)
Numer postępowania: DZPZ-372-PN/49-2018
Termin składania ofert: 27.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-12
SIWZ 2018-07-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-07-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-07-20
Wersje edytowalne formularzy cenowych oraz formularza oferty. 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-07-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-02

Dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych (zamówienie nr LAS-212-PN/61-2018)
Numer postępowania: LAS-212-PN/61-2018
Termin składania ofert: 30.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-07-12
SIWZ 2018-07-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-07-23
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2018-07-25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-07-25
Informacja z otwarcia ofert 2018-07-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-07-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-08-17
1 2 4 6 7 8 9 ... 85 86