SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 – Blok Operacyjny SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-201-PN/38-2017)
Numer postępowania: TT-201-PN/38-2017
Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 10:00
Ogloszenie 2017-04-24
SIWZ 2017-04-24
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-05-24

Dostawy soczewek (zamówienie: LAS-180-PN/30-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy soczewek (zamówienie: LAS-180-PN/30-2017)
Numer postępowania: LAS-180-PN/30-2017
Termin składania ofert: 27.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-19
SIWZ 2017-04-19
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-05

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów (zamówienie: LAS-210-PN/34-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów (zamówienie: LAS-210-PN/34-2017)
Numer postępowania: LAS-210-PN/34-2017
Termin składania ofert: 27.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-19
SIWZ 2017-04-19
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-25
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-15

Dostawy dexmedetomidyny Numer referencyjny: LAS-193-PN/28-2017

Nazwa postępowania: Dostawy dexmedetomidyny Numer referencyjny: LAS-193-PN/28-2017
Numer postępowania: LAS-193-PN/28-2017
Termin składania ofert: 24.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-13
SIWZ 2017-04-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-24
INFORMCJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-15

Dostawy preparatu zawierającego netupitant i palonosetron. Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatu zawierającego netupitant i palonosetron. Numer referencyjny: LAS-190-PN/29-2017
Numer postępowania: LAS-190-PN/29-2017
Termin składania ofert: 25.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-13
SIWZ 2017-04-13
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-25
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-27
1 2 ... 36 37 38 40 42 43 44 ... 91 92