SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa wiertarki chirurgicznej z wyposażeniem - 2 sztuki...

Nazwa postępowania: Dostawa wiertarki chirurgicznej z wyposażeniem - 2 sztuki (zamówienie: TAM-1104-PN/69-2015).
Numer postępowania: TAM-1104-PN/69-2015
Termin składania ofert: 20.11.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-11-10
SIWZ 2015-11-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-11-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-26

Dostawa aparatu USG z funkcją Duplex - 1 sztuka (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu USG z funkcją Duplex - 1 sztuka (zamówienie: TAM-1098-PN/70-2015)
Numer postępowania: TAM-1098-PN/70-2015
Termin składania ofert: 20.11.2015, godz. 13:00
Ogłoszenie 2015-11-10
SIWZ 2015-11-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-11-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-12-01

Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych (zamówienie: TAM-1083-PN/68-2015)
Numer postępowania: TAM-1083-PN/68-2015
Termin składania ofert: 19.11.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-11-04
SIWZ 2015-11-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-23

Dostawa drobnego sprzętu do rehabilitacji (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu do rehabilitacji (zamówienie: TAM-1077-PN/67-2015)
Numer postępowania: TAM-1077-PN/67-2015
Termin składania ofert: 09.11.2015, godz. 13:00
Ogłoszenie 2015-10-30
SIWZ 2015-10-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-11-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-11-20

Dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015).

Nazwa postępowania: Dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015).
Numer postępowania: TAM-561-PN/64-2015
Termin składania ofert: 30.10.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-10-22
SIWZ 2015-10-22
WYJAŚNIENIE 1 2015-10-28
WYJAŚNIENIE 2 2015-10-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-10
1 2 ... 36 37 38 40 42 43 44 ... 69 70