SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy rękawic chirurgicznych (zamówienie: LAS-336-PN/61-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy rękawic chirurgicznych (zamówienie: LAS-336-PN/61-2017)
Numer postępowania: LAS-336-PN/61-2017
Termin składania ofert: 07.07.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-06-26
SIWZ 2017-06-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-07
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-07-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-07-18

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. Numer referencyjny: LAS-196-PN/46-2017
Numer postępowania: LAS-196-PN/46-2017
Termin składania ofert: 14.07.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-06-07
SIWZ 2017-06-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-07-06
WYJAŚNIENIE 2 2017-07-06
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2017-07-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-08-29

Zakup głowic Numer referencyjny: TAM-327/329-PN/42-2017

Nazwa postępowania: Zakup głowic Numer referencyjny: TAM-327/329-PN/42-2017
Numer postępowania: TAM-327/329-PN/42-2017
Termin składania ofert: 19.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-06-06
SIWZ 2017-06-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-06-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-06-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-11

Dostawy preparatów do dezynfekcji i mycia powierzchni rąk....

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów do dezynfekcji i mycia powierzchni rąk. (zamówienie: LAS-269-PN/53-2017)
Numer postępowania: LAS-269-PN/53-2017
Termin składania ofert: 09.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-06-01
SIWZ 2017-06-01
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-06-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-12
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-17

Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-253-PN/55-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-253-PN/55-2017)
Numer postępowania: LAS-253-PN/55-2017
Termin składania ofert: 09.06.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-06-01
SIWZ 2017-06-01
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-06-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-13
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-06-21
1 2 ... 36 37 38 40 42 43 44 ... 95 96