SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. Numer referencyjny: LAS-200-PN/32-2017
Numer postępowania: LAS-200-PN/32-2017
Termin składania ofert: 22.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-17
SIWZ 2017-05-17
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017-06-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-06-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-06-09
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-27
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-27
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 2017-07-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2017-08-04

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węg
Numer postępowania: TAG-251-PN/ 47-2017
Termin składania ofert: 29.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-17
SIWZ 2017-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-24
MODYFIKACJA 1 2017-05-24
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-06-16
Sprostowanie do zał 1 do wyniku PN 47 2017-08-11

Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)

Nazwa postępowania: Dostawa czujek i gniazd ESSER (zamówienie: DZPZ-241-PN/ 48-2017)
Numer postępowania: DZPZ-241-PN/ 48-2017
Termin składania ofert: 24.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-12
SIWZ 2017-05-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-24
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-29

Dostawy akumulatorów (zamówienie: TAM-390-PN/49-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy akumulatorów (zamówienie: TAM-390-PN/49-2017)
Numer postępowania: TAM-390-PN/49-2017
Termin składania ofert: 25.05.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-05-12
SIWZ 2017-05-12
MODYFIKACJA 1 2017-05-18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-05-22
WYJAŚNIENIE 2 2017-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-30
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-06-07

Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem oraz z automatycznym...

Nazwa postępowania: Dostawa angiografu wraz z wyposażeniem oraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia. Numer referencyjny: TAM-338-PN/36-2017
Numer postępowania: TAM-338-PN/36-2017
Termin składania ofert: 25.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-05-11
SIWZ 2017-05-11
WYJAŚNIENIE 1 2017-05-17
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej pomocne do sporządzenia oferty 2017-05-17
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-05-18
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-30
1 2 ... 38 39 40 42 44 45 46 ... 95 96