SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy akumulatorów, baterii i materiałów sanitarnych Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy akumulatorów, baterii i materiałów sanitarnych Numer referencyjny: DZPZ-260-PN/45-2017
Numer postępowania: DZPZ-260-PN/45-2017
Termin składania ofert: 12.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-28
SIWZ 2017-04-28
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-15
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-19

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Numer referencyjny: LAS-240-PN/44-2017
Numer postępowania: LAS-240-PN/44-2017
Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 13:00
Ogłoszenie 2017-04-28
SIWZ 2017-04-28
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-11
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-19

Dostawy temsirolimusu i topotecanu. (zamówienie: LAS-230-PN/41-2017)

Nazwa postępowania: Dostawy temsirolimusu i topotecanu. (zamówienie: LAS-230-PN/41-2017)
Numer postępowania: LAS-230-PN/41-2017
Termin składania ofert: 06.06.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-27
SIWZ 2017-04-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-05-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-07
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-06-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-07-04

Dostawy produktów leczniczych w tym: glatiramer acetale,...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych w tym: glatiramer acetale, doxorubicinum liposomanum pegylatum oraz temsirolimus i topotecanum Numer referencyjny: LAS-216,218,245-PN/40-2017
Numer postępowania: LAS-216,218,245-PN/40-2017
Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 12:00
Ogłoszenie 2017-04-27
SIWZ 2017-04-27
WYJAŚNIENIE 1 2017-05-05
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-11
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-05-24

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin oraz dostawy materiałów opatrunkowych. (zamówienie: LAS-136-PN/19-2017)
Numer postępowania: LAS-136-PN/19-2017
Termin składania ofert: 08.05.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-04-26
SIWZ 2017-04-26
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-05-04
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-10
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-05-31
1 2 ... 39 40 41 43 45 46 47 ... 95 96