SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa aparatu USG - 1 sztuka (zamówienie: TAM-921-PN/57-2015)

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu USG - 1 sztuka (zamówienie: TAM-921-PN/57-2015)
Numer postępowania: TAM-921-PN/57-2015
Termin składania ofert: 25.09.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-09-17
SIWZ 2015-09-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-28

Dostawa aparatu do masażu oscylacyjnego wraz ze stanowiskiem do...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do masażu oscylacyjnego wraz ze stanowiskiem do zasilania wodą w obiegu zamkniętym - 2 sztuki (zamówienie: TAM-923-PN/58- 2015)
Numer postępowania: TAM-923-PN/58- 2015
Termin składania ofert: 25.09.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-09-17
SIWZ 2015-09-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-10-02

Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych (TAM-560-PN/50-2015)
Numer postępowania: TAM-560-PN/50-2015
Termin składania ofert: 23.09.2015, godz. 13:00
Ogłoszenie 2015-09-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-09-17
SIWZ 2015-09-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-10-12

Dostawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną...

Nazwa postępowania: Dostawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.
Numer postępowania: TAM-626-PN/38-2015
Termin składania ofert: 05.10.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-28
SIWZ 2015-08-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-10-23

Dostawa urządzeń do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 2 sztuki...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 2 sztuki (zamówienie: TAM-745-PN/44-2015)
Numer postępowania: TAM-745-PN/44-2015
Termin składania ofert: 01.10.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-26
SIWZ 2015-08-26
WYJAŚNIENIE 1 2015-09-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-10-12
1 2 ... 41 42 43 45 47 48 49 ... 72 73