SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-136-PN/15 -2017
Numer postępowania: DZPZ-136-PN/15 -2017
Termin składania ofert: 17.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-08
SIWZ 2017-03-08
WYJAŚNIENIE 1 2017-03-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-18

Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017
Numer postępowania: LAS-103-PN/12-2017
Termin składania ofert: 13.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-03
SIWZ 2017-03-03
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2017-03-09
Sprostowanie ogłoszenia 2017-03-09
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-14
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-28

Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-1270/16-PN/1-2017.

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-1270/16-PN/1-2017.
Numer postępowania: LAS-1270/16-PN/1-2017.
Termin składania ofert: 06.04.2017, godz. 10:30
Ogłoszenie 2017-02-27
SIWZ 2017-02-27
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-03-31
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-13
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-13
Zestawienie kwot przezn na sf pakiety PN 1 2017-04-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE PAKIETÓW 51... 2017-06-12
SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKR... 2017-07-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-07-14
Informacja w zakresie pakietu nr 78 2017-07-28

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, w tym soczewek do fiksacji tęczówkowej. (LAS-75-PN-5/2017)
Numer postępowania: LAS-75-PN-5/2017
Termin składania ofert: 05.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-27
SIWZ 2017-02-27
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-21
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-06
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie poszczególnych pakiet... 2017-05-15
Zestawienie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie po... 2017-05-15

Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych. Numer referencyjny: LAS-30-PN/3-2017
Numer postępowania: LAS-30-PN/3-2017
Termin składania ofert: 30.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-21
SIWZ 2017-02-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-31
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-26
1 2 ... 42 43 44 46 48 49 50 ... 92 93