SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy abirateronu Numer referencyjny: LAS-171-PN/25-2017

Nazwa postępowania: Dostawy abirateronu Numer referencyjny: LAS-171-PN/25-2017
Numer postępowania: LAS-171-PN/25-2017
Termin składania ofert: 31.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-22
SIWZ 2017-03-22
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-31
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-31
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-06

Dostawy wyrobów medycznych z włóknin medycznych oraz dostawy...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych z włóknin medycznych oraz dostawy materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: LAS-85-PN/11-2017
Numer postępowania: LAS-85-PN/11-2017
Termin składania ofert: 27.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-20
SIWZ 2017-03-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2017-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-02
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-05-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2017-08-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-08-21

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody Numer referencyjny: TAM-143-PN/21-2017
Numer postępowania: TAM-143-PN/21-2017
Termin składania ofert: 28.03.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-30
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-30
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-03

Zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem Numer...

Nazwa postępowania: Zakup drobnego sprzętu medycznego z wyposażeniem Numer referencyjny: TAM-132-PN/18-2017
Numer postępowania: TAM-132-PN/18-2017
Termin składania ofert: 31.03.2017, godz. 10:30
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
WYJAŚNIENIE 2017-03-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-27
MODYFIKACJA 2 2017-03-27
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-03
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-21

Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer...

Nazwa postępowania: Dostawy filtrów, zapłonników, żarówek, świetlówek Numer referencyjny: DZPZ-198-PN/23 -2017
Numer postępowania: DZPZ-198-PN/23 -2017
Termin składania ofert: 27.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-17
SIWZ 2017-03-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-23
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-28
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-04-03
1 2 ... 43 44 45 47 49 50 51 ... 96 97