SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Wymiana trzech pionów instalacji wody zimnej zasilającej wc przy...

Nazwa postępowania: Wymiana trzech pionów instalacji wody zimnej zasilającej wc przy salach chorych w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku TT-89-PN/6-2017
Numer postępowania: TT-89-PN/6-2017
Termin składania ofert: 07.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-20
SIWZ 2017-02-20
Oświadczenie 2017-03-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-17

Dostawy zestawów do operacji usunięcia zaćmy Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy zestawów do operacji usunięcia zaćmy Numer referencyjny: LAS-74-PN/4-2017
Numer postępowania: LAS-74-PN/4-2017
Termin składania ofert: 17.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-09
SIWZ 2017-02-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-02-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-17
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-02-21

Dostawy butelek do analizatorów Bact/Alert 3D Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy butelek do analizatorów Bact/Alert 3D Numer referencyjny: LAS-65-PN/2-2017
Numer postępowania: LAS-65-PN/2-2017
Termin składania ofert: 20.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-09
SIWZ 2017-02-09
WYJAŚNIENIE 1 2017-02-16
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-02

Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy kardiowerterów i stymulatorów. Numer referencyjny: LAS-1241-PN/69-2016
Numer postępowania: LAS-1241-PN/69-2016
Termin składania ofert: 14.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-02-06
SIWZ 2017-02-06
WYJAŚNIENIE 1 2017-03-07
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-15
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2017-03-22

Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. TAG-528-PN/70-2016
Numer postępowania: TAG-528-PN/70-2016
Termin składania ofert: 20.02.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-01-11
SIWZ 2017-01-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-02-10
Informacja z otwarcia ofert 2017-02-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-02-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-06
1 2 ... 43 44 45 47 49 50 51 ... 92 93