SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. (zamówienie: LAS-100-PN/7-2017)
Numer postępowania: LAS-100-PN/7-2017
Termin składania ofert: 24.03.2017, godz. 11:00
Ogłoszenie 2017-03-09
SIWZ 2017-03-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-03-21
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2017-03-21
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-28
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-14

Dostawy wyrobów medycznych ortopedycznych, w tym implantów....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych ortopedycznych, w tym implantów. (zamówienie: LAS-105-PN/10-2017)
Numer postępowania: LAS-105-PN/10-2017
Termin składania ofert: 18.04.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-08
SIWZ 2017-03-08
WYJAŚNIENIE 1 2017-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-19
Wynik 2017-06-01

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-136-PN/15 -2017
Numer postępowania: DZPZ-136-PN/15 -2017
Termin składania ofert: 17.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-08
SIWZ 2017-03-08
WYJAŚNIENIE 1 2017-03-15
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-20
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-04-18

Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: LAS-103-PN/12-2017
Numer postępowania: LAS-103-PN/12-2017
Termin składania ofert: 13.03.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-03-03
SIWZ 2017-03-03
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2017-03-09
Sprostowanie ogłoszenia 2017-03-09
Informacja z otwarcia ofert 2017-03-14
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-03-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2017-03-28

Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-1270/16-PN/1-2017.

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych. Numer referencyjny: LAS-1270/16-PN/1-2017.
Numer postępowania: LAS-1270/16-PN/1-2017.
Termin składania ofert: 06.04.2017, godz. 10:30
Ogłoszenie 2017-02-27
SIWZ 2017-02-27
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2017-03-31
Informacja z otwarcia ofert 2017-04-13
Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej 2017-04-13
Zestawienie kwot przezn na sf pakiety PN 1 2017-04-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE PAKIETÓW 51... 2017-06-12
SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKR... 2017-07-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2017-07-14
Informacja w zakresie pakietu nr 78 2017-07-28
1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 96 97