SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (LAS-1162-PN/95-2014)
Numer postępowania: LAS-1162-PN/95-2014
Termin składania ofert: 15.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-05-08
SIWZ 2015-05-08
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - KOREKTA 2015-07-31

Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Łóżkowym Nr 5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-154-PN/20-2015).
Numer postępowania: TT-154-PN/20-2015
Termin składania ofert: 22.05.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-05-07
SIWZ 2015-05-07
WYJAŚNIENIE 1 2015-05-20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-05-29

Dostawy produktów farmaceutycznych (LAS-20-PN/6-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych (LAS-20-PN/6-2015)
Numer postępowania: LAS-20-PN/6-2015
Termin składania ofert: 02.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-04-25
SIWZ 2015-04-25
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-05-26
MODYFIKACJA 2 2015-05-27
WYJAŚNIENIE 3 2015-05-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - KOREKTA 2015-08-07

Dostawy środków kontrastowych (LAS-570-PN/16-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy środków kontrastowych (LAS-570-PN/16-2015)
Numer postępowania: LAS-570-PN/16-2015
Termin składania ofert: 02.06.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-04-25
SIWZ 2015-04-25
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2015-05-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-06-15

Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (TAG-142-PN/19-2015)

Nazwa postępowania: Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (TAG-142-PN/19-2015)
Numer postępowania: TAG-142-PN/19-2015
Termin składania ofert: 19.05.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-04-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 2015-04-23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2015-04-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2015-05-13
SIWZ 2015-04-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-04-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-05-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2015-05-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-05-29
1 2 ... 55 56 57 59 61 62 63 ... 79 80