SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych - część I Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych - część I Numer referencyjny: LAS-323-PN/101-2018
Numer postępowania: LAS-323-PN/101-2018
Termin składania ofert: 21.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - KOREKTA W ZAKRESIE NAZWY WYKONAWCY (DOTYCZ... 2018-12-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-01-03

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-983-PN/111-2018)
Numer postępowania: TAM-983-PN/111-2018
Termin składania ofert: 24.10.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-10-12
SIWZ 2018-10-12
Modyfikacja 1 2018-10-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-10-19
Wyj_mod_2 2018-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-30

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii nr postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Numer postępowania: LAS-335-PN/104-2018
Termin składania ofert: 19.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-11
SIWZ 2018-10-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH ORAZ UNIEWAŻNIENIU POS... 2019-01-04

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-969-PN/110-2018
Numer postępowania: TAM-969-PN/110-2018
Termin składania ofert: 19.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-09
SIWZ 2018-10-09
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-26

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" nr TAM-956-PN/109-2018
Numer postępowania: TAM-956-PN/109-2018
Termin składania ofert: 14.11.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-10-08
SIWZ 2018-10-08
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-11-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-08
MODYFIKACJA 3 2018-11-08
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-11-14
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-11-23
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 95 96