SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów rekonstrukcji piersi...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów rekonstrukcji piersi (zamówienie nr LAS-258-PN/82-2018)
Numer postępowania: LAS-258-PN/82-2018
Termin składania ofert: 03.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-24
SIWZ 2018-08-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-10-16

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zamówienie nr LAS-290-PN/87-2018)
Numer postępowania: LAS-290-PN/87-2018
Termin składania ofert: 07.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-24
SIWZ 2018-08-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2018-09-18

Dostawy produktów leczniczych, w tym stosowanych w programach...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych, w tym stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (zamówienie: LAS-286-PN/86-2018)
Numer postępowania: LAS-286-PN/86-2018
Termin składania ofert: 24.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-17
SIWZ 2018-08-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-07
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-25

Dostawy rękawic - nr LAS-260-PN/78-2018.

Nazwa postępowania: Dostawy rękawic - nr LAS-260-PN/78-2018.
Numer postępowania: LAS-260-PN/78-2018.
Termin składania ofert: 19.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-10
SIWZ 2018-08-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-20

Dostawy wyrobów medycznych nr LAS-274-PN/83-2018

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych nr LAS-274-PN/83-2018
Numer postępowania: LAS-274-PN/83-2018
Termin składania ofert: 20.09.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-08-10
SIWZ 2018-08-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-09-07
Informacja z otwarcia ofert 2018-09-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-09-25
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 91 92