SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa stołu do pionizacji - 1 sztuka (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa stołu do pionizacji - 1 sztuka (zamówienie: TAM-837-PN/52-2015)
Numer postępowania: TAM-837-PN/52-2015
Termin składania ofert: 08.09.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-08-24
SIWZ 2015-08-24
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-21

Dostawa aparatu do masażu oscylacyjnego wraz ze stanowiskiem do...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do masażu oscylacyjnego wraz ze stanowiskiem do zasilania wodą w obiegu zamkniętym - 2 sztuki, wanny do masażu wirowego kończyn dolnych - 2 sztuki i wanny do masażu wirowego kończyn górnych - 2 sztuki (zamówienie: TAM-773-PN/48-2015)
Numer postępowania: TAM-773-PN/48-2015
Termin składania ofert: 08.09.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-21
SIWZ 2015-08-21
WYJAŚNIENIE 1 2015-09-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-09-16

Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-753-PN/46-2015)

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitorów - 2 sztuki (zamówienie: TAM-753-PN/46-2015)
Numer postępowania: TAM-753-PN/46-2015
Termin składania ofert: 07.09.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-08-18
SIWZ 2015-08-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-23

Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka (zamówienie: TAM-791-PN/49-2015).
Numer postępowania: TAM-791-PN/49-2015
Termin składania ofert: 20.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-12
SIWZ 2015-08-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-03

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistycznego. (zamówienie: LAS-1280-PN/37-2015)
Numer postępowania: LAS-1280-PN/37-2015
Termin składania ofert: 17.09.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-12
SIWZ 2015-08-12
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-10-28
1 2 ... 56 57 58 60 62 63 64 ... 85 86