SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie: LAS-1065-PN/39-2015)
Numer postępowania: LAS-1065-PN/39-2015
Termin składania ofert: 07.09.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-08-01
SIWZ 2015-08-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-09-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-10-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH - SPROSTOWANIE 2015-10-14

Dostawy gazów medycznych (zamówienie: LAS-1560-PN/34-2015).

Nazwa postępowania: Dostawy gazów medycznych (zamówienie: LAS-1560-PN/34-2015).
Numer postępowania: LAS-1560-PN/34-2015
Termin składania ofert: 07.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-30
SIWZ 2015-07-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-08-27

Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Łóżkowym Nr 5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-333-PN/43-2015).
Numer postępowania: TT-333-PN/43-2015
Termin składania ofert: 13.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-29
SIWZ 2015-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-08-27

Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta (zamówienie: TAM-544-PN/27-2015).
Numer postępowania: TAM-544-PN/27-2015
Termin składania ofert: 06.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-28
SIWZ 2015-07-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-08-06

Dostawa ssaka - 2 sztuki (zamówienie: TAM-616- PN/35-2015).

Nazwa postępowania: Dostawa ssaka - 2 sztuki (zamówienie: TAM-616- PN/35-2015).
Numer postępowania: TAM-616- PN/35-2015
Termin składania ofert: 06.08.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-07-28
SIWZ 2015-07-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-08-18
1 2 ... 57 58 59 61 63 64 65 ... 85 86