SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węg
Numer postępowania: TAG-317-PN/40-2015
Termin składania ofert: 24.07.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-07-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-07-22
SIWZ 2015-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-27

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym - do badań mikrobiologicznych), zamówienie: LAS-851-PN/28-2015.
Numer postępowania: LAS-851-PN/28-2015
Termin składania ofert: 23.07.2015, godz. 13:00
Ogłoszenie 2015-07-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-07-21
SIWZ 2015-07-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-04

Usługi prowadzenia konserwacji i serwisowania systemu do wczesnego...

Nazwa postępowania: Usługi prowadzenia konserwacji i serwisowania systemu do wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz urządzeń do wykrywania gazu w Szpitalu (zamówienie: TT-206-PN/30-2015).
Numer postępowania: TT-206-PN/30-2015
Termin składania ofert: 22.07.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-07-14
SIWZ 2015-07-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-08-17

Zakup urządzeń i oprogramowania potrzebnych do uruchomienia...

Nazwa postępowania: Zakup urządzeń i oprogramowania potrzebnych do uruchomienia pracowni cytostatyków w Aptece Szpitalnej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zamówienie nr TAM-663- PN/41-2015).
Numer postępowania: TAM-663- PN/41-2015
Termin składania ofert: 21.07.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-07-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-07-15
SIWZ 2015-07-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-07-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 1 2015-07-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 2 2015-08-05

Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (zamówienie: TAG-283-PN/32-2015).
Numer postępowania: TAG-283-PN/32-2015
Termin składania ofert: 08.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-30
SIWZ 2015-06-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-15
1 2 ... 58 59 60 62 64 65 66 ... 85 86