SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym - do badań mikrobiologicznych) oraz odczynników chemicznych dla Warsztatu, zamówienie: EZ-1273-PN/60-2014.
Numer postępowania: EZ-1273-PN/60-2014
Termin składania ofert: 19.09.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-09-16
SIWZ 2014-09-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-16
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-10-03

Dostawy wyrobów dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie: EZ-1752-PN/61-2014)
Numer postępowania: EZ-1752-PN/61-2014
Termin składania ofert: 11.09.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-09-03
SIWZ 2014-09-03
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-09
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-09-18

Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy wraz z kredytem odnawialnym w...

Nazwa postępowania: Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym (zamówienie: DG-252-PN/58-2014)
Numer postępowania: DG-252-PN/58-2014
Termin składania ofert: 12.09.2014, godz. 10:00
Obsługa bankowa na okres 36 miesięcy wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym (zamówienie: DG-252-PN/58-2014)
Ogłoszenie 2014-09-10
SIWZ 2014-08-30
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-10
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-09-18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-10-10

Dostawy materiałów medycznych (zamówienie:LAS-863-PN/57-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów medycznych (zamówienie:LAS-863-PN/57-2014)
Numer postępowania: LAS-863-PN/57-2014
Termin składania ofert: 06.10.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-08-28
SIWZ 2014-08-28
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-29
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-10-13

Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa systemu do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów,
Numer postępowania: EZ-1353-PN/59-2014
Termin składania ofert: 02.09.2014, godz. 10:00
Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa systemu do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów,
Ogłoszenie 2014-08-25
SIWZ 2014-08-25
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-08-29
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-09-04
1 2 ... 58 59 60 62 64 65 66 ... 72 73