SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy płynów i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonywania...

Nazwa postępowania: Dostawy płynów i wyrobów medycznych niezbędnych do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych wraz z użyczeniem aparatów (zamówienie: LAS-1995-PN/47-2015).
Numer postępowania: LAS-1995-PN/47-2015
Termin składania ofert: 13.04.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-04-01
SIWZ 2016-04-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-04-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-04-26

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. (zamówienie: LAS-50/130-PN/5-2016)
Numer postępowania: LAS-50/130-PN/5-2016
Termin składania ofert: 10.05.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-03-30
SIWZ 2016-03-30
Sprostowanie ogłoszenia 2016-04-28
WYJAŚNIENIE 1 2016-04-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2016-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-06-01

Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym cytostatyków. (zamówienie: LAS-2290-PN/56-2015)
Numer postępowania: LAS-2290-PN/56-2015
Termin składania ofert: 09.05.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-03-30
SIWZ 2016-03-30
Sprostowanie ogłoszenia 2016-04-28
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2016-04-26
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2016-04-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-07-18

Dostawy testów paskowych do oznaczania poziomu glukozy we krwi wraz...

Nazwa postępowania: Dostawy testów paskowych do oznaczania poziomu glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów (zamówienie: LAS-76-PN/4-2016).
Numer postępowania: LAS-76-PN/4-2016
Termin składania ofert: 05.04.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-03-24
SIWZ 2016-03-24
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-04-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-04-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-04-27

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki. (zamówienie: LAS-75-PN/2-2016)
Numer postępowania: LAS-75-PN/2-2016
Termin składania ofert: 06.05.2016, godz. 10:00
Ogłoszenie 2016-03-22
SIWZ 2016-03-22
Sprostowanie ogłoszenia 2016-04-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2016-04-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2016-04-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2016-06-16
1 2 ... 58 59 60 62 64 65 66 ... 96 97