SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy ciekłego helu do urządzenia do obrazowania metodą rezonansu...

Nazwa postępowania: Dostawy ciekłego helu do urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (zamówienie: TAM-499-PN/23-2015)
Numer postępowania: TAM-499-PN/23-2015
Termin składania ofert: 01.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-23
SIWZ 2015-06-23
Wyjaśnienie 1 2015-06-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-07

Dostawy sprzętu do pobierania krwi (zamówienie: LAS-225-PN/9-2015).

Nazwa postępowania: Dostawy sprzętu do pobierania krwi (zamówienie: LAS-225-PN/9-2015).
Numer postępowania: LAS-225-PN/9-2015
Termin składania ofert: 26.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-18
SIWZ 2015-06-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-17

Dostawy leku sevoflurane (zamówienie: LAS-490-PN/15-2015).

Nazwa postępowania: Dostawy leku sevoflurane (zamówienie: LAS-490-PN/15-2015).
Numer postępowania: LAS-490-PN/15-2015
Termin składania ofert: 26.06.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-06-18
SIWZ 2015-06-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-09

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych. (LAS-540-PN/17-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych. (LAS-540-PN/17-2015)
Numer postępowania: LAS-540-PN/17-2015
Termin składania ofert: 23.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-17
SIWZ 2015-06-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-16
WYJAŚNIENIE 2 2015-07-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-11-06

Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Łóżkowym Nr 5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-243-PN/31-2015).
Numer postępowania: TT-243-PN/31-2015
Termin składania ofert: 01.07.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-06-16
SIWZ 2015-06-16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-07-20
1 2 ... 59 60 61 63 65 66 67 ... 85 86