SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa urządzeń do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 2 sztuki...

Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 2 sztuki (TAM-538-PN/25-2015)
Numer postępowania: TAM-538-PN/25-2015
Termin składania ofert: 21.07.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-06-13
SIWZ 2015-06-13
WYJAŚNIENIE 1 2015-07-07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-07-29

Dostawa głowicy przezprzełykowej do aparatu USG (TAM-547-PN/26-2015)

Nazwa postępowania: Dostawa głowicy przezprzełykowej do aparatu USG (TAM-547-PN/26-2015)
Numer postępowania: TAM-547-PN/26-2015
Termin składania ofert: 21.07.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-06-13
SIWZ 2015-06-13
WYJAŚNIENIE 1 2015-07-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-07-29

Dostawy koncentratów dla Stacji Dializ. (LAS-1277-PN/24-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy koncentratów dla Stacji Dializ. (LAS-1277-PN/24-2015)
Numer postępowania: LAS-1277-PN/24-2015
Termin składania ofert: 21.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2015-06-12
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w OJS. 2015-06-17
SIWZ 2015-06-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-30

Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie:LAS-1599-PN/81-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie:LAS-1599-PN/81-2014)
Numer postępowania: LAS-1599-PN/81-2014
Termin składania ofert: 19.06.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-06-11
SIWZ 2015-06-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-06-29

Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa systemu do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów (LAS-1720-PN/74-2014)
Numer postępowania: LAS-1720-PN/74-2014
Termin składania ofert: 07.07.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-05-30
SIWZ 2015-05-30
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-06-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-08-04
1 2 ... 60 61 62 64 66 67 68 ... 85 86