SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015).

Nazwa postępowania: Dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015).
Numer postępowania: TAM-561-PN/64-2015
Termin składania ofert: 30.10.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-10-22
SIWZ 2015-10-22
WYJAŚNIENIE 1 2015-10-28
WYJAŚNIENIE 2 2015-10-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-10

Dostawa uretrocystoskopu - 1 sztuka (zamówienie: TAM-609-PN/65-2015).

Nazwa postępowania: Dostawa uretrocystoskopu - 1 sztuka (zamówienie: TAM-609-PN/65-2015).
Numer postępowania: TAM-609-PN/65-2015
Termin składania ofert: 30.10.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-10-22
SIWZ 2015-10-22
WYJAŚNIENIE 1 2015-10-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-02

Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawa podgrzewacza płynów infuzyjnych (zamówienie: TAM-752-PN/66-2015).
Numer postępowania: TAM-752-PN/66-2015
Termin składania ofert: 30.10.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-10-22
SIWZ 2015-10-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-11-03

Dostawa aparatu do komputerowego badania wzroku z wyposażeniem - 1...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do komputerowego badania wzroku z wyposażeniem - 1 sztuka, lampa szczelinowa z wyposażeniem - 3 sztuki (zamówienie: TAM- 962-PN/63-2015).
Numer postępowania: TAM- 962-PN/63-2015
Termin składania ofert: 23.10.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-10-15
SIWZ 2015-10-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-10-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-10-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-11-02

Dostawa foteli do podawania chemioterapii z wyposażeniem...

Nazwa postępowania: Dostawa foteli do podawania chemioterapii z wyposażeniem (zamówienie: TAM-792-PN/51-2015)
Numer postępowania: TAM-792-PN/51-2015
Termin składania ofert: 23.10.2015, godz. 12:00
Ogłoszenie 2015-10-13
SIWZ 2015-10-13
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-10-19
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-11-04
1 2 ... 60 61 62 64 66 67 68 ... 92 93