SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów do zespoleń kostnych (zamówienie: LAS-1460-PN/73-2014)
Numer postępowania: LAS-1460-PN/73-2014
Termin składania ofert: 23.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-13
SIWZ 2015-02-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-02-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-03-05

Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - 3 pakiety (TAG-45-PN/8-2015)
Numer postępowania: TAG-45-PN/8-2015
Termin składania ofert: 18.03.2015, godz. 09:00
Usługi kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
pakiet (część) 1: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; pakiet (część) 2:
ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; pakiet (część) 3: ubezpieczenie
pojazdów.
Ogłoszenie 2015-02-10
SIWZ 2015-02-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2015-03-06
Wynik 2015-03-20

Dostawy leku rituximabum (zamówienie: LAS- 2285/14-PN/2-2015)

Nazwa postępowania: Dostawy leku rituximabum (zamówienie: LAS- 2285/14-PN/2-2015)
Numer postępowania: LAS- 2285/14-PN/2-2015
Termin składania ofert: 12.02.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-02-03
SIWZ 2015-02-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-02-17

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - 5 pakietów (zamówienie: LAS-2240/14-PN/3-2015)
Numer postępowania: LAS-2240/14-PN/3-2015
Termin składania ofert: 12.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-02-03
SIWZ 2015-02-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-02-23

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych typu RAPIDLab 1265 producent Siemens (zamówienie: LAS-1500-PN/75-2014)
Numer postępowania: LAS-1500-PN/75-2014
Termin składania ofert: 05.02.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-01-27
SIWZ 2015-01-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-02-11
1 2 ... 62 63 64 66 68 69 70 ... 82 83