SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy części i...

Nazwa postępowania: Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych, aparatów KTG, witrektomu i półek pod kardiomonitory (zamówienie: TAM-417-UR/3/PN/50-2014)
Numer postępowania: TAM-417-UR/3/PN/50-2014
Termin składania ofert: 24.10.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-10-22
SIWZ 2014-10-16
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-10-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWY R... 2014-11-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 1 W ZAK... 2015-03-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 2 W ZAK... 2015-07-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 3 W ZAK... 2015-10-07

Dostawa kardiomonitorów - 6 sztuk (zamówienie: TAM-599-PN/67-2014)

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitorów - 6 sztuk (zamówienie: TAM-599-PN/67-2014)
Numer postępowania: TAM-599-PN/67-2014
Termin składania ofert: 24.10.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-10-14
SIWZ 2014-10-14
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-10-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2014-11-17

Dostawy produktów leczniczych (zamówienie: LAS-1163-PN/63-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych (zamówienie: LAS-1163-PN/63-2014).
Numer postępowania: LAS-1163-PN/63-2014
Termin składania ofert: 13.10.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-10-03
SIWZ 2014-10-03
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-10-28

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym - do badań mikrobiologicznych) oraz odczynników chemicznych dla Warsztatu, zamówienie: EZ-1273-PN/60-2014.
Numer postępowania: EZ-1273-PN/60-2014
Termin składania ofert: 19.09.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-09-16
SIWZ 2014-09-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-16
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-10-03

Dostawy wyrobów dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie: EZ-1752-PN/61-2014)
Numer postępowania: EZ-1752-PN/61-2014
Termin składania ofert: 11.09.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-09-03
SIWZ 2014-09-03
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-09-09
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-09-18
1 2 ... 64 65 66 68 70 71 72 ... 78 79