SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych (zamówienie: EZ-455-PN/13-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych (zamówienie: EZ-455-PN/13-2014).
Numer postępowania: EZ-455-PN/13-2014
Termin składania ofert: 04.04.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-03-27
SIWZ 2014-03-27
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-04-02
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-04-10

Usługi: kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi: kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - pakiet (część) 1: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pakiet (część) 2: ubezpieczenie pojazdów (zamówienie: EAG-94-PN/14-2014
Numer postępowania: EAG-94-PN/14-2014
Termin składania ofert: 24.03.2014, godz. 09:30
Ogłoszenie 2014-03-14
SIWZ 2014-03-14
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-03-20
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-03-24

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy endoprotez...

Nazwa postępowania: Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy endoprotez stawu kolanowego (zamówienie: EZ-81-UR/1/PN/6-2014).
Numer postępowania: EZ-81-UR/1/PN/6-2014
Termin składania ofert: 12.03.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-03-04
SIWZ 2014-03-04
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-03-10
Zawiadomienie o wyborze wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę r... 2014-03-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej - 1 2014-04-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej - 2 2014-07-23

Dostawy wyrobów medycznych dla Stacji Dializ (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Stacji Dializ (zamówienie: EZ-240-PN/4-2014).
Numer postępowania: EZ-240-PN/4-2014
Termin składania ofert: 10.03.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-02-28
SIWZ 2014-02-28
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-03-20

Usługi: kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala...

Nazwa postępowania: Usługi: kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Pakiet (część) 1: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pakiet (część) 2: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszy
Numer postępowania: EAG-66-PN/7-2014
Termin składania ofert: 07.03.2014, godz. 09:30
Ogłoszenie 2014-02-27
SIWZ 2014-02-27
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-03-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, Etap 1 - dotyczy pakietów nr... 2014-03-12
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Etap 2 - dotyczy paki... 2014-03-14
1 2 ... 62 63 64 65 66 67 69