SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy leków przeciwbakteryjnych (LAS-1745-PN/82-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych (LAS-1745-PN/82-2014)
Numer postępowania: LAS-1745-PN/82-2014
Termin składania ofert: 25.02.2015, godz. 10:00
OGŁOSZENIE 2015-01-17
SIWZ 2015-01-17
MODYFIKACJA 1 2015-02-02
SPROSTOWANIE 1 2015-02-02
SPROSTOWANIE 2 2015-02-02
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2015-02-17
MODYFIKACJA 3 2015-02-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-04-01

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii: bevacizumabum, pegfilgrastimum (zamówienie: LAS-1898-PN/96-2014)
Numer postępowania: LAS-1898-PN/96-2014
Termin składania ofert: 22.01.2015, godz. 10:30
Ogłoszenie 2015-01-14
SIWZ 2015-01-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2015-01-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-01-27

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii: lapatynibum, pazopanibum, toxinum botulinicum typum A.
Numer postępowania: LAS-2124-PN/100-2014
Termin składania ofert: 22.01.2015, godz. 09:00
OGŁOSZENIE 2015-01-14
SIWZ 2015-01-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-01-27

Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa systemu do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów, zamówienie.
Numer postępowania: LAS-2026-PN/99-2014
Termin składania ofert: 22.01.2015, godz. 11:00
OGŁOSZENIE 2015-01-13
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-01-13
SIWZ 2015-01-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-01-19
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - MODYFIKACJA 2 2015-01-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-01-30

Dostawy endoprotez (LAS-1550-PN/79-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy endoprotez (LAS-1550-PN/79-2014)
Numer postępowania: LAS-1550-PN/79-2014
Termin składania ofert: 16.02.2015, godz. 10:00
OGŁOSZENIE 2015-01-07
SIWZ 2015-01-07
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-02-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2015-03-12
1 2 ... 66 67 68 70 72 73 74 ... 85 86