SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (TAG-142-PN/19-2015)

Nazwa postępowania: Usługi specjalistycznego transportu sanitarnego (TAG-142-PN/19-2015)
Numer postępowania: TAG-142-PN/19-2015
Termin składania ofert: 19.05.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-04-22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 2015-04-23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 2015-04-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 2015-05-13
SIWZ 2015-04-22
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-04-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2015-05-13
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 2015-05-15
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-05-29

Roboty ogólnobudowlane związane z uruchomieniem pracowni...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane związane z uruchomieniem pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-91-PN/13-2015).
Numer postępowania: TT-91-PN/13-2015
Termin składania ofert: 30.04.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-04-15
SIWZ 2015-04-15
WYJAŚNIENIE 1 2015-04-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-05-07

Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych zamówienie: (TAM-221-PN/14-2015)
Numer postępowania: TAM-221-PN/14-2015
Termin składania ofert: 16.04.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-04-01
ZMIANA OGŁOSZENIA 2015-04-10
SIWZ 2015-04-01
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-04-10
WYJAŚNIENIE 2 2015-04-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-06-02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - KOREKTA 2015-06-11

Dostawy substancji i materiałów do receptury oraz formaliny...

Nazwa postępowania: Dostawy substancji i materiałów do receptury oraz formaliny buforowanej.(LAS-1600-PN/92-2014)
Numer postępowania: LAS-1600-PN/92-2014
Termin składania ofert: 05.05.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-03-28
SIWZ 2015-03-28
WYJAŚNIENIE 1 2015-04-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-05-20

Dostawy interferonu beta - 1b (zamówienie: LAS- 1975-PN/97-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy interferonu beta - 1b (zamówienie: LAS- 1975-PN/97-2014).
Numer postępowania: LAS- 1975-PN/97-2014
Termin składania ofert: 02.04.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-03-23
SIWZ 2015-03-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-04-09
1 2 ... 70 71 72 74 76 77 78 ... 93 94