SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów farmaceutycznych.

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych.
Numer postępowania: LAS-680-PN/40-2014
Termin składania ofert: 06.08.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-28
SIWZ 2014-06-28
Modyfikacja 1 2014-07-11
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-07-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2014-08-21

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych, zamówienie: EZ-760-PN/47-2014.

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych, zamówienie: EZ-760-PN/47-2014.
Numer postępowania: EZ-760-PN/47-2014
Termin składania ofert: 17.07.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-07-09
SIWZ 2014-06-27
Modyfikacja 1 2014-07-03
Modyfikacja 2 2014-07-09
Wyjaśnienie - Modyfikacja 3 2014-07-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2014-08-21

Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji...

Nazwa postępowania: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zimnej i hydrantowej - etap IV (zamówienie: TT-80-PN/45-2014).
Numer postępowania: TT-80-PN/45-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 12:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-07-11

Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób z dysfunkcjami narządu ruchu poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Nr
Numer postępowania: TT-78-PN/42-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-10

Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym - etap I...

Nazwa postępowania: Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym - etap I oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-89-PN/49-2014).
Numer postępowania: TT-89-PN/49-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 09:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-07-10
1 2 ... 70 71 72 74 76 77 78 79 80 81