SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3,...

Nazwa postępowania: Rroboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Łóżkowym Nr 5 oraz Pawilonie Łóżkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-333-PN/43-2015).
Numer postępowania: TT-333-PN/43-2015
Termin składania ofert: 13.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-29
SIWZ 2015-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-08-27

Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta...

Nazwa postępowania: Dostawa aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta (zamówienie: TAM-544-PN/27-2015).
Numer postępowania: TAM-544-PN/27-2015
Termin składania ofert: 06.08.2015, godz. 10:00
Ogłoszenie 2015-07-28
SIWZ 2015-07-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2015-08-06

Dostawa ssaka - 2 sztuki (zamówienie: TAM-616- PN/35-2015).

Nazwa postępowania: Dostawa ssaka - 2 sztuki (zamówienie: TAM-616- PN/35-2015).
Numer postępowania: TAM-616- PN/35-2015
Termin składania ofert: 06.08.2015, godz. 11:00
Ogłoszenie 2015-07-28
SIWZ 2015-07-28
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-08-04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-08-18

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i...

Nazwa postępowania: Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, z odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratkami oraz ze zużytym węg
Numer postępowania: TAG-317-PN/40-2015
Termin składania ofert: 24.07.2015, godz. 09:00
Ogłoszenie 2015-07-16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-07-22
SIWZ 2015-07-16
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2015-07-27

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym - do badań mikrobiologicznych), zamówienie: LAS-851-PN/28-2015.
Numer postępowania: LAS-851-PN/28-2015
Termin składania ofert: 23.07.2015, godz. 13:00
Ogłoszenie 2015-07-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2015-07-21
SIWZ 2015-07-15
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2015-07-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2015-09-04
1 2 ... 70 71 72 74 76 77 78 ... 98 99