SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych nr LAS-347-PN/105-2018
Numer postępowania: LAS-347-PN/105-2018
Termin składania ofert: 12.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-10-04
SIWZ 2018-10-04
WYJAŚNIENIE 1 2018-10-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-10-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-10-25

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P
Numer postępowania: TT-387-PN/103-2018
Termin składania ofert: 16.10.2018, godz. 10:00
Ogłosznie 2018-10-01
SIWZ 2018-10-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-10-19
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 2018-10-19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-10-19
z.1 i z.2 do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-10-19

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i...

Nazwa postępowania: Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” nr TAM-917-PN/99-2018
Numer postępowania: TAM-917-PN/99-2018
Termin składania ofert: 06.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-28
SIWZ 2018-09-28
Modyfikacja 1 2018-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2018-11-06

Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi...

Nazwa postępowania: Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku: Prace modernizacyjne w Pawilonie Łóżkowym nr 5, Oddział
Numer postępowania: TT-383-PN/100-2018
Termin składania ofert: 12.10.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-27
SIWZ 2018-09-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 2018-10-18

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym materiałów do zespoleń kości LAS-300-PN/90-2018
Numer postępowania: LAS-300-PN/90-2018
Termin składania ofert: 02.11.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-09-25
SIWZ 2018-09-25
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 PN 90 2018-10-23
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-05
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-11-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-12-06
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 96 97