SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na ciągach...

Nazwa postępowania: Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno- Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-1 oraz w tunelach komunikacyjnych do budynku Kuchni, poziom P-2 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-11
Numer postępowania: TT-118-PN/55-2014
Termin składania ofert: 31.10.2014, godz. 09:00
Ogłoszenie 2014-10-16
SIWZ 2014-10-16
Wyjaśnienie 1 2014-10-28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2014-11-17

Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-1172- PN/65-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych (zamówienie: LAS-1172- PN/65-2014).
Numer postępowania: LAS-1172- PN/65-2014
Termin składania ofert: 24.10.2014, godz. 13:00
Ogłoszenie 2014-10-22
SIWZ 2014-10-16
Modyfikacja 1 2014-10-22
Wyjaśnienie - modyfikacja 2 2014-10-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2014-11-17

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy części i...

Nazwa postępowania: Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych, aparatów KTG, witrektomu i półek pod kardiomonitory (zamówienie: TAM-417-UR/3/PN/50-2014)
Numer postępowania: TAM-417-UR/3/PN/50-2014
Termin składania ofert: 24.10.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-10-22
SIWZ 2014-10-16
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-10-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWY R... 2014-11-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 1 W ZAK... 2015-03-05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 2 W ZAK... 2015-07-09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ NR 3 W ZAK... 2015-10-07

Dostawa kardiomonitorów - 6 sztuk (zamówienie: TAM-599-PN/67-2014)

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitorów - 6 sztuk (zamówienie: TAM-599-PN/67-2014)
Numer postępowania: TAM-599-PN/67-2014
Termin składania ofert: 24.10.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-10-14
SIWZ 2014-10-14
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-10-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2014-11-17

Dostawy produktów leczniczych (zamówienie: LAS-1163-PN/63-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych (zamówienie: LAS-1163-PN/63-2014).
Numer postępowania: LAS-1163-PN/63-2014
Termin składania ofert: 13.10.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-10-03
SIWZ 2014-10-03
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-10-28
1 2 ... 76 77 78 80 82 83 84 ... 91 92